EnglishAAA

MFB Vállalkozásfinanszírozási program 2020

Kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi, vidékfejlesztési és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz kapcsolódóan is a finanszírozási segítség biztosítása.


Kik vehetik igénybe?

A 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, valamint KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező

  • egyéni vállalkozás, egyéni cég,
  • gazdasági társaság,
  • szövetkezet,
  • európai részvénytársaság

formában működő vállalkozás.  


Mire lehet felhasználni a hitelt?

A hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

  • tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz,
  • e beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához.


Mik a legfőbb jellemzői?

  • Kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető
  • EUR alapú kamatbázisú, forintban igényelhető hitel
  • Akár megkezdett beruházás is finanszírozható
  • Forrás-kiegészítőként bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz felhasználható

 

Hitelösszeg

5 millió - 3 milliárd forint

Aktuális kamat

3 havi EURIBOR + RKV* + legfeljebb 3,5%/év kamatmarzs,

 (*RKV: az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó mértékű. Az MFB tárgyévre vonatkozó MFB kamatfelár mértékét a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül. Az RKV, 2016-ban 1,5%)

Futamidő

Éven túli hitel, a konkrét futamidő megállapítása üzleti döntés keretében történik.

 


További információk az MFB honlapján találhatók:
https://www.mfb.hu/tevekenyseg/vallalkozasok/mfb-vallalkozasfinanszirozasi-program-2020


 

Ha szolgáltatásunkkal kapcsolatban felkeltettük érdeklődését, kérjük, forduljon üzletkötőinkhez vagy hívja a CIB Hitelvonalat a (+36 1) 399 8888-as számon.

A CIB Hitelvonal a várható hitelösszegre vonatkozóan semmilyen előzetes adatot nem szolgáltat, és semmiféle előzetes hitelbírálatot nem végez.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen tájékoztatás nem teljes körű, az anyag a tisztelt ügyfelek előzetes tájékoztatására szolgál, kérjük, hogy a részletes és pontos mindenre kiterjedő tájékoztatáshoz keresse kapcsolattartóját, üzletkötőjét. Jelen tájékoztató anyag az hitellel kapcsolatosan fizetendő díjak és jutalékok tekintetében nem teljes körű. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. A termék abban az esetben vehető igénybe, amennyiben vállalkozása megfelel a Bank hitelbírálati követelményeinek. Az igénybevételt egyebek között kizárja, ha vállalkozása negatív információval szerepel a Központi Hitelnyilvántartó Rendszerben.


Jelen tájékoztatás a CIB Bank Zrt. részéről nem minősül finanszírozás nyújtásáravonatkozó ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.