EnglishAAA

MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Kik vehetik igénybe?

A Hitelprogramban azok a kis- és középvállalkozási kritériumoknak megfelelő, valamint kis- és középvállalkozásnak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari
vállalkozások vehetnek részt, amelyek

  • egyéni vállalkozás,
  • gazdasági társaság,
  • szövetkezet vagy
  • európai részvénytársaság

formájában működnek, és tevékenységük az alábbi TEÁOR 08’ besorolás szerinti tevékenységek valamelyike:
 
1011  Húsfeldolgozás, - tartósítás;
1012  Baromfihús feldolgozása, tartósítása;
1013  Hús-, baromfihús-készítmény gyártása;
1020  Halfeldolgozás, - tartósítás;
1032  Gyümölcs-, zöldséglé gyártása;
1039  Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás;
1051  Tejtermék gyártása;
1061  Malomipari termék gyártása;
1071  Kenyér, friss pékáru gyártása;
1072  Tartósított lisztes áru gyártása;
1073  Tésztafélék gyártása;
1084  Fűszer, ételízesítő gyártása,
1102 Szőlőbor termelése,
továbbá megfelelnek a MFB vonatkozó Termékleírásának.

Mire lehet felhasználni a hitelt?

Az éven túli forgóeszköz hitel - meghatározott tevékenységek esetén - forgóeszköz finanszírozásra vagy forgóeszközhitel kiváltásra, valamint élelmiszeripari célú forgóeszközhitel kiváltására használható fel.

Mik a legfőbb jellemzői?

  • Kedvezményes kamatozással igényelhető
  • Nincs árfolyamkockázata, a kamatozás a kiszámíthatóbb Európai Uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik
  • A futamidő akár 6 év is lehet
 
Hitelösszeg   
Minimum 5 millió forint és maximum 500 millió forint.

Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500 millió forintot.
Aktuális kamat   
3 havi EURIBOR + RKAF + 3,5% kamatfelár évente

Az éves kamat a 3 havi EURIBOR mértéke, és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló földművelésügyi minisztériumi rendelet feltételrendszere szerint alakul.

Az RKAF az MFB kamatfelára. Mértéke évente változik, az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra.

Futamidő     A szerződéskötéstől számított minimum 2 év, maximum 6 év, a konkrét futamidő megállapítása üzleti döntés keretében történik.

 
További információk az MFB honlapján találhatók:
https://www.mfb.hu/tevekenyseg/agrarvallalkozasok/mfb-elelmiszeripari-forgoeszkoz-hitelprogram-2020

Ha szolgáltatásunkkal kapcsolatban felkeltettük érdeklődését, kérjük, forduljon üzletkötőinkhez vagy hívja a CIB Hitelvonalat a (+36 1) 399 8888-as számon.

A CIB Hitelvonal a várható hitelösszegre vonatkozóan semmilyen előzetes adatot nem szolgáltat, és semmiféle előzetes hitelbírálatot nem végez.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen tájékoztatás nem teljes körű, az anyag a tisztelt ügyfelek előzetes tájékoztatására szolgál, kérjük, hogy a részletes és pontos mindenre kiterjedő tájékoztatáshoz keresse kapcsolattartóját, üzletkötőjét. Jelen tájékoztató anyag az hitellel kapcsolatosan fizetendő díjak és jutalékok tekintetében nem teljes körű. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. A termék abban az esetben vehető igénybe, amennyiben vállalkozása megfelel a Bank hitelbírálati követelményeinek. Az igénybevételt egyebek között kizárja, ha vállalkozása negatív információval szerepel a Központi Hitelnyilvántartó Rendszerben.

Jelen tájékoztatás a CIB Bank Zrt. részéről nem minősül finanszírozás nyújtására vonatkozó ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.