EnglishAAA

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

A Hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt:

 • az egyéni vállalkozó,
 • az őstermelő,
 • a gazdasági társaság,
 • a szövetkezet,
 • az európai részvénytársaság, (a továbbiakban együtt: vállalkozás),
 • akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található és
 • aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, tenyésztése, vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást; vagy
 • aki/amely halgazdálkodási tevékenységet folytat, vagy
 • aki/amely a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) állattenyésztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat és a tevékenység szerinti, országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával és termeltetői szerződéses kapcsolatokkal rendelkezik.

Mire lehet felhasználni a hitelt?

A hitel Bankunknál az alábbi hitelcélokra használható fel:

1. Állattenyésztéshez kapcsolódó finanszírozásra:
1.1. Mezőgazdasági és halászati célú forgóeszköz finanszírozás:
1.1.1. Mezőgazdasági termelői forgóeszköz finanszírozás
1.1.2. Halgazdálkodói forgóeszköz finanszírozás
1.2. Termeltetői forgóeszköz finanszírozás
2. Növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra

Mik a legfőbb jellemzői?

 • Államilag támogatott
 • Forintban igényelhető, nincs árfolyamkockázata, de a kamatozás a kiszámíthatóbb európai uniós pénzpiaci kamatlábhoz igazodik
 • Kezdő vállalkozások is finanszírozhatók
 
Hitelösszeg     A hitel összege minimum 1 millió forint és maximum 50 millió forint a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében; termeltetők részére maximum 500 millió forint lehet. Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500 millió forintot.
Aktuális kamat   
3 havi EURIBOR + RKAF + 3,5% kamatfelár évente

Az éves kamat a 3 havi EURIBOR mértéke, és az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló földművelésügyi minisztériumi rendelet feltételrendszere szerint alakul.

Az RKAF az MFB kamatfelára. Mértéke évente változik, az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra.
Futamidő     A szerződéskötéstől számított minimum 2 év, maximum 6 év, a konkrét futamidő megállapítása üzleti döntés keretében történik.

 
További információk az MFB honlapján találhatók:
https://www.mfb.hu/tevekenyseg/agrarvallalkozasok/mfb-agrar-forgoeszkoz-hitelprogram-2020

Ha szolgáltatásunkkal kapcsolatban felkeltettük érdeklődését, kérjük, forduljon üzletkötőinkhez vagy hívja a CIB Hitelvonalat a (+36 1) 399 8888-as számon.

A CIB Hitelvonal a várható hitelösszegre vonatkozóan semmilyen előzetes adatot nem szolgáltat, és semmiféle előzetes hitelbírálatot nem végez.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen tájékoztatás nem teljes körű, az anyag a tisztelt ügyfelek előzetes tájékoztatására szolgál, kérjük, hogy a részletes és pontos mindenre kiterjedő tájékoztatáshoz keresse kapcsolattartóját, üzletkötőjét. Jelen tájékoztató anyag az hitellel kapcsolatosan fizetendő díjak és jutalékok tekintetében nem teljes körű. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. A termék abban az esetben vehető igénybe, amennyiben vállalkozása megfelel a Bank hitelbírálati követelményeinek. Az igénybevételt egyebek között kizárja, ha vállalkozása negatív információval szerepel a Központi Hitelnyilvántartó Rendszerben.

Jelen tájékoztatás a CIB Bank Zrt. részéről nem minősül finanszírozás nyújtására vonatkozó ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.