EnglishAAA

Deviza átutalások új folyamata

Tisztelt Ügyfelünk!

Bankunk felülvizsgálta a bankközi és bankon belüli devizaátutalások jelenlegi folyamatatát, és annak érdekében, hogy  ügyfeleinek az eddigieknél is színvonalasabb szolgáltatásokat tudjon biztosítani, 2010. december 10-étől, illetve 2011. március 1-jétől új, innovatív megoldásokat vezet be. 

Kérjük, tekintse át tájékoztatónkat, amelyben összefoglaltuk a főbb változásokat. További információkat a CIB Bank Általános Üzletszabályzatában találhat.

Amennyiben kérdése merül fel, forduljon bizalommal kapcsolattartójához, vagy hívja CIB24 nonstop telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-40-242-242 telefonszámon.

Elektronikus csatornák és CIB24

 • A megbízások pontosabb rögzítése érdekében újraterveztük az elektronikus csatornák (CIB Internet Bank, Business Terminal/CIB Üzleti Terminál) deviza átutalási felületét. Egyszerűbb mezőszerkezettel és az adatok fokozott ellenőrzésével kívánjuk elősegíteni a tranzakciók kényelmesebb és gyorsabb rögzítését.
    • A forint átutalásokhoz hasonlóan a deviza átutalás funkciót is megbontottuk aszerint, hogy az indítandó utalás az Ön saját számlái között deviza átvezetés, vagy bankon belüli kedvezményezett javára indított, illetve bankközi deviza átutalás. A CIB Internet Bankban külön menüpontot hoztunk létre, Business Terminalon/CIB Üzleti Terminálon pedig a tétel rögzítésekor jelölhető az igény a saját számlák közötti deviza átvezetésre/konverzióra.
    • Újabb mezőket hoztunk létre, ezáltal pontosabban lehet megadni a megbízás paramétereit, így megszűntetésre került a „CIB-bel közlendő” mező.
    • A módosulásokról részletesen honlapunkon a CIB Internet Bank Felhasználói kézikönyvben (www.cib.hu/internetbank) és a BT Felhasználói kézikönyvben (a www.cib.hu/bt Kapcsolódó dolumentumok/Dokumentációk útvonalon) tájékozódhat. A módosult devizaátutalási- és az új devizaátvezetési funkciókat kipróbálhatja Internet Bankon Demo módban is, amelyet a  www.cib.hu/internetbank  'Próbálja ki' linkre kattitnva érhet el. 
 • Bankközi deviza átutalás esetén lehetőséget biztosítunk a felületen sürgősségi utalás kezdeményezésére — EUR, USD, GBP mellett — CAD devizanemben is T (tárgynapi), minden más devizanemben T+1 teljesítési értéknappal. A sürgősséggel történő teljesítésért felszámított jutalék és díj mértéke nem változik.
 • Az elektronikus csatornákon, valamint a CIB24-en keresztül benyújtott és az ún. Banki órarendben meghatározott időpontig /határidőig befogadott bankon belüli saját számlák közötti deviza átvezetések és bankon belüli kedvezményezett javára indított deviza átutalások esetén 
    • a konverzió nélküli megbízásokat a bank folyamatosan, hétvégén is (a nap 24 órájában) azonnal teljesíti. Ez azt jelenti, hogy a jóváírandó összeg azonnal jóváírásra kerül, tehát megjelenik a kedvezményezett számláján.
    • A hivatkozott határidőig befogadott, konverziót igénylő megbízások a benyújtáskor érvényes devizaárfolyamon azonnal teljesítésre kerülnek.
 • A konverziót igénylő megbízások esetén a nem fogyasztó ügyfeleink, azaz az Önök esetében — az esetleges árfolyammozgások miatt — az elutalni kívánt összeg ellenértéke ahogy eddig is, ezután is árfolyam kockázati felár alkalmazásával kerül kiszámításra és zárolásra a befogadás napján. A zárolt összeg a feldolgozás napján kerül felszabadításra és a teljesítési árfolyam ismeretében kerül terhelésre — a teljesítés értéknapjával — az átutalási megbízásban megjelölt számlán. 2011. március 1-jétől a kockázati felár mértéke a Kondíciós listában meghatározott mérték szerint módosul.
 • Amennyiben Ön a megbízás benyújtásával teljesítési igazolás és/vagy SWIFT másolat küldését igényelte, azt a teljesített megbízásról a feldolgozó rendszer az Ön által megjelölt fax számra és/vagy e-mail címre automatikusan fogja továbbítani. Kérjük, fokozottan ügyeljen a fax szám illetve e-mail cím pontos megadására, illetve ellenőrizze, hogy a rendszereinkben az Ön által megadott faxszám/e-mail cím helyes-e.
 • A bank a fizetési megbízás teljesítéséhez kapcsolódó, Kondíciós listában meghirdetett jutalékot, díjat, költséget egységesen arra a fizetési bankszámlára terheli, amelyről a devizaátutalást kezdeményezték, amitől az ügyfél egyedi vagy állandó rendelkezése alapján el lehet térni.

Papír alapú megbízások

 • Papír alapú megbízást 2011. március 1-jétől kizárólag formanyomtatványon fogadunk be, amely elérhető bármely bankfiókunkban.
 • 2011. március 1-jétől számlazáráshoz kapcsolódó devizaátutalási megbízás benyújtására kizárólag papír alapon lesz lehetőség.

SEPA-átutalások

 • Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy sztenderdizált módon (SEPA utalás) van lehetőség az euró övezeten belül euró összeg utalására, amennyiben a megbízás az alábbi feltételeknek is eleget tesz.
    • Az elektronikus csatornákon és CIB24-en keresztül befogadott SEPA-átutalásokat 2010. december 10-étől a CIB Bank automatikusan dolgozza fel. A CIB Internet Bankban önálló menüpont alatt, a Business Terminalon/CIB Üzleti Terminálon a SEPA átutalás opció használatával, egyszerűbb elektronikus felület kialakításával kívántuk megkönnyíteni a szükséges adatok rögzítését.
    • A SEPA-átutalás kritériumainak megfelelő fizetési megbízásainak gyors és hatékony teljesítése érdekében kérjük, használja elektronikus csatornáink új funkcióját!
     SEPA-átutalás (SEPA Credit Transfer) legfontosabb jellemzői korábbi tájékoztatásainkkal összhangban:
       • Automatikusan lebonyolódó elektronikus átutalás.
       • Devizanem: EUR
       • Teljesítési határidő: maximum 3 munkanap (konverzió nélkül).
       • Minden ügyfél (küldő, fogadó) a saját bankja által felszámított jutalékot, költséget fizeti.
       • A fizetési megbízás teljes összege (levonás nélkül) jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján.
       • Nincs értékhatára.
       • A SEPA átutalás feltétele, hogy az indító és kedvezményezett bank egyaránt tagja legyen a EU-s klíringrendszernek és kötelező a kedvezményezett bank SWIFT címének használata.
       • A kedvezményezett számlaszámát IBAN formátumban kötelező megadni.
       • Nem kérhető T napos teljesítésű átutalási megbízás teljesítését. 
    • A SEPA-ról részletes tájékoztatás honlapunkon a www.cib.hu/sepa oldalon olvasható. 

Bízunk benne, hogy a deviza átutalás megújult folyamata megelégedésére szolgál és az új lehetőségek révén pénzügyeit egyszerűbben és gyorsabban tudja intézni.

Budapest, 2010. december 1.

Tisztelettel
CIB Bank Zrt.