EnglishAAA

A munkáltatók által nyújtott vissza nem térítendő lakáscélú támogatás (cafetéria keretein belül/kívül)

Tudta, hogy cége adómentes lakáscélú támogatást is nyújthat munkavállalóinak? A támogatást alkalmazottai számos, lakással kapcsolatos célra felhasználhatják, így egy vonzó elemmel bővítheti cége juttatásainak körét.

Miért érdemes a szolgáltatást igénybe venni?


  • közvetlenül cége már meglévő pénzforgalmi számlájáról utalható a támogatás munkavállalói részére
  • nem kell külön alszámlát/technikai számlát nyitnia,
  • egyszerű folyamat, mely megkülönböztethetővé teszi ezen utalásait a többi céges utalásától,
  • elektronikus csatornán (Business Terminál, Internet Bank) keresztül használható
  • költsége könnyen tervezhető, mivel csupán évi egyszeri díjtételt jelent (/Igazolás/Munkavállaló/év) a tranzakciós díjakon felül,
  • adómentes vissza nem térítendő lakáscélú támogatást nyújthat munkavállalóinak, ezzel növelheti a dolgozói elégedettséget

Az Szja törvény (1995. évi CXVII. törvény) értelmében a munkáltatók adómentes lakáscélú támogatást biztosíthatnak munkavállalóiknak a törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén. A támogatás nyújtásával kapcsolatos dokumentációs szabályokat a Nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete tartalmazza. E szabályozás révén a CIB Bank számlavezetett ügyfeleként az Ön cége is élhet az adómentes lakáscélú támogatás nyújtásának lehetőségével. 


Szolgáltatásunkat kétoldalú szerződés megkötésével veheti igénybe.


A szerződés megkötését és a Nyilatkozat kitöltését követően a megbízásokat (a Nyilatkozat mintát a Bank biztosítja papír alapon és excel formátumban is egyaránt a szerződés biankóval együtt) KIZÁRÓLAG forint devizanemű átutalási megbízásra az alábbi két szabványos módon adhatja be:

1. Eseti (egyszeri) átutalási megbízáson Business Terminál, Internet Bank csatornán indítható az alábbi feltételek mellett:

az alábbi jogcímkód kiválasztásával "HREC" (kiegészítő mezők között az Internet Bankon) FONTOS továbbá, hogy a közlemény rovatba is írja be az ügyfél az alábbi adatokat: munkavállaló ADÓAZONOSÍTÓ JELE, NEVE, CAFETERIA

2. Továbbá csoportos átutalási megbízáson keresztül Business Terminál csatornáról:

a csoportos átutaláshoz a Cafeteria keretén belül nyújtott lakáshitel törlesztés "CAL" jogcímkódot kell kiválasztani, és a közlemény rovatba be kell írnia a munkavállaló ADÓAZONOSÍTÓ JELE, NEVÉT 

 

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, vagy a további részletekről szeretne tájékozódni, kérjük, forduljon bizalommal banki kapcsolattartójához.

Letölthető nyilatkozatok

 


A honlapról letölthető dokumentumok, kizárólag a CIB Bank Zrt.-vel megkötött a szolgáltatáshoz kapcsolódó megállapodás (a munkáltató által nyújtandó lakáscélú támogatás pénzügyi lebonyolítására létrejött megállapodáshoz) esetén alkalmazható a Bank által előírtak szerint.
Ez a kiadvány nem minősül a CIB Csoport részéről ajánlattételnek, illetve adótanácsnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

A tájékoztatás adózásra vonatkozó megállapításai a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja törvény) jelen tájékoztató megjelenésének napján hatályos rendelkezésein alapulnak, azzal, hogy a konkrét adókövetkezmények az egyes ügyletek egyéni körülményeire tekintettel a törvényi szabályozásnak megfelelően eltérőek lehetnek. A Bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatás nem tekinthető a jogszabály szövegével egyenértékű, teljes körű, hivatalos jogszabály-értelmezésnek. Az adójogszabályok tartalmának megismerése, ezek alapján az üzleti döntések meghozatala kizárólag az Ügyfél felelősségi körébe tartozik.

Lezárva: 2015. június 7.