EnglishAAA

Tájékoztatás a bankkártyák chipesítéséről

Társas vállalkozásoknak

A CIB Bank 2011. június 30-ától már csak chippel ellátott bankkártyákat bocsát ki, ezért a korábban kibocsátott, csak mágnescsíkkal ellátott Visa típusú bankkártyákat is - a MasterCard típusú kártyákhoz hasonlóan - a még biztonságosabb chipes bankkártyákra cseréli. Ennek megfelelően először a 2011. augusztusi és 2012. augusztusi lejáratú VISA kártyák, majd fokozatosan, havi rendszerességgel az Ön vállalkozásához tartozó más időpontban lejáró VISA üzleti bankkártyák is lecserélésre kerülnek.

A chipes bankkártyák használatáról részletes tájékoztatást adunk minden kártyabirtokos üzletfelünknek az új PIN kódot tartalmazó levélhez csatolva.

Az új bankkártyákhoz automatikusan kapcsolódni fognak a régi bankkártyákhoz korábban igénybe vett kiegészítő szolgáltatások (pl. biztosítás, kártyafigyelő szolgáltatás), kedvezmények, a beállított vásárlási és készpénzfelvételi limitek, valamint a hitelkártyák esetén a hitelkártya számlát érintő beállítások (pl. fordulónap, visszafizetési határidő, befizetés helye) is.

Használat előtt, az új chipes bankkártyákat is aktiválni kell! Az aktiválás történhet CIB Internet Bankon, illetve CIB24 nonstop telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, valamint bármelyik CIB bankfiókban. 


Miért szükséges a chipes bankkártyák kibocsátása?

 • A bankkártya előlapjába beépített chipnek köszönhetően tovább növekszik a bankkártyahasználat biztonsága, felgyorsul a bankkártya tranzakciók végrehajtása.
 • A chippel ellátott bankkártyák elfogadása szélesebb körű, mint a csak mágnescsíkkal ellátott kártyáké. Egyes, elsősorban külföldi elfogadóhelyeken már kizárólag chipes bankkártyát fogadnak el fizetőeszközként, így üzletfeleink világszerte biztonságosan használhatják chipes kártyájukat.

  Mire érdemes figyelni a chipes bankkártyák használata során?

  • Az új bankkártyákhoz minden esetben új PIN kód is tartozik. A chip segítségével végrehajtott tranzakciók nagy részénél, így a vásárlások alkalmával is szükség lehet a PIN kód megadására, az ilyen esetekben a tranzakcióról készülő bizonylatot a legtöbb esetben már nem kell aláírni. Amennyiben a kártyaelfogadó terminál nem alkalmas a chip elfogadásra, akkor a mágnescsík segítségével - továbbra is - lehet fizetni. Ebben az esetben nem kell a PIN kódot megadni, viszont a tranzakcióról készülő bizonylatot továbbra is alá kell írni.
  • Az új PIN kódot bármikor, díjmentesen meg lehet változtatni egy könnyebben megjegyezhető kódra, az aktivált bankkártya segítségével, bármely CIB bankjegykiadó automatánál (ATM) a "PIN kód csere" menüpontban.
  • Az új, chipes bankkártyák kártyaszámsora (4X4 karakter és a biztonsági kód) nem egyezik meg a régi bankkártyák kártyaszámsorával, erre különösen fontos figyelni az internetes vásárlások alkalmával. A kártyaszám korábbi regisztrációja esetén gondoskodni kell annak módosításáról.


  Milyen szempontok szerint kerülnek cserére a bankkártyák?

  • A bankkártyákat gyorsított ütemezés szerint, kártyatípusonként külön-külön cseréljük le és küldjük ki ügyfeleink részére, beleértve azokat is, amelyek lejárata 2012-re vagy 2013-ra esik. Külön kerülnek cserére tehát a MasterCard és VISA típusú kártyák, a betéti és hitelkártyák, és azon belül is még külön-külön az eltérő kártyatermékek.
    • A MasterCard típusú kártyákat 2011 folyamán fokozatosan,
    • a Visa típusú kártyákat pedig 2011. augusztus és 2012. július között cseréljük chipes kártyákra.
  • A bankkártyákat a kártyán olvasható lejárati dátumban meghatározott hónap során, azaz az éves forduló alkalmával cseréljük le, azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor korábban kerül sor a cserére. (Példa: Amennyiben egy kártya lejárati dátuma 02/13, vagyis 2013. február, akkor a MasterCard kártya 2011. február hónapban már cserére került, a VISA kártya viszont 2012. február hónapban kerül lecserélésre.) A bankkártya évforduló előtti cseréje esetén a régi kártya éves díjának valamint a kártyához esetlegesen tartozó biztosítás díjának az időarányos részét visszatérítjük, így az Ön vállalkozását anyagi hátrány nem fogja érni.
    • Amennyiben az Ön vállalkozása több, azonos típusú és ugyanahhoz a vállalati számlához tartozó bankkártyával rendelkezik, úgy azok a kártyák egy időben, lejárattól függetlenül kerülnek cserére. (Példa: adott egy 08/11, azaz 2011. augusztusi lejáratú üzleti bankkártya és ugyanahhoz a számlához tartozik egy ugyanolyan típusú 04/12, azaz 2012. áprilisi lejáratú üzleti bankkártya, akkor 2011. augusztusában, azaz a korábbi éves fordulókor lecserélésre kerül mind a két bankkártya.)
    • Amennyiben ugyanahhoz a vállalati bankszámlához ugyanolyan típusú másik üzleti bankkártyát igényelnek a már meglévő csak mágnescsíkos bankkártyák mellé vagy az egyik kártyát lecserélik, akkor az összes, azonos típusú kártyát egy időben chipes bankkártyára cseréljük. (Példa: adott egy 09/11, azaz 2011. szeptemberi lejáratú üzleti bankkártya és egy, ugyanahhoz a számlához tartozó, ugyanolyan típusú 04/12, vagyis 2012. áprilisi lejáratú másik üzleti bankkártya és például kártya pótlás iránti kérelemmel fordul Ön a CIB Bankhoz 2011. júliusában, akkor a pótlás alkalmával lecserélésre kerül mind a két üzleti bankkártya, függetlenül az éves forduló és a lejárat napjától.)
  • Az új chipes bankkártyák éves díját aktiváláskor, de legkésőbb a kártya kibocsátását követő hónapban terheljük.
  • Az új chipes bankkártya aktiválásakor, de legkésőbb abban a hónapban, ami megegyezik a csak mágnescsíkos bankkártya lejáratának a hónapjával (éves forduló), a lecserélt csak mágnescsíkos bankkártyákat a bank visszavonja, érvényességüket megszünteti. A lecserélt, csak mágnescsíkos bankkártyák visszavonására akkor is sor kerül, amennyiben nem kerül aktiválásra a chipes bankkártya! (Példa: Amennyiben a kártya lejárati dátuma 09/12, tehát 2012. szeptember, akkor a bankkártya 2011. szeptember hónapban kerül chipesítésre. Ebben az esetben a mágnescsíkos bankkártya 2011. szeptember hónapot követően nem lesz használható.)
  • Csak aktivált bankkártyákat cserélünk chipes bankkártyára. Amennyiben valamelyik kártyabirtokos nem aktiválta megfelelő időben korábbi, csak mágnescsíkkal ellátott bankkártyáját, abban az esetben - a nem aktivált bankkártya helyett - nem küldünk chipes bankkártyát.


  Milyen változás várható a chipes bankkártyák átvételével kapcsolatban?

  • Az új bankkártyákat a megszokott módon és helyen lehet majd átvenni, azonban előfordulhat olyan eset, amikor a kártyabirtokos személyes megjelenése elengedhetetlen lesz. Amennyiben valamelyik kártyabirtokos adatai nem állnak teljes körűen bankunk rendelkezésére, úgy a bankkártya átadása - az adatok frissítése után - a kártyabirtokos részére csak személyesen történhet.

  Az Ön vállalkozásához kapcsolódó bankkártyák cseréjének időpontjáról, levélben vagy kapcsolattartóján keresztül fogjuk értesíteni.


  Hogyan változik a chipes kártyák kártyaképe?

  Az alábbi linkre kattintva megtekintheti, hogy jelenlegi bankkártyájának a képe hogyan változik a chipes bankkártyák kibocsátása során.

  Régi és új kártyaképek és kártyanevek >>