EnglishAAA

A CIB Lízing Csoport nyilatkozata

A CIB Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a CIB Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a CIB Rent Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: CIB Lízing Csoport) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a CIB Lízing Csoport által ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Szerzői jog

A CIB Lízing Csoport weboldalai szerzői jogvédelem alá tartoznak. A CIB Lízing Csoport előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A felelősség kizárása

A CIB Lízing Csoport nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

  • a weboldalak használatával kapcsolatosak,
  • a weboldalak használatából, használatra képtelen állapotából származnak,
  • a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, az információ továbbításának késedelméből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A CIB Lízing Csoportot nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a CIB Lízing Csoport weboldalaihoz kapcsolódnak.  

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön a CIB Lízing Csoport részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a CIB Lízing Zrt. a nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában, illetve a CIB Ingatlanlízing Zrt. a nyilvános Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában  meghatározottak szerint kezelje. Tájékoztatjuk, hogy a CIB Lízing Zrt. és a CIB Ingatlanlízing Zrt. belső adatvédelmi felelőse dr. Szőkefalvi-Nagy Gábor. A CIB Rent Zrt. a hatályos jogszabályi előírások alapján adatvédelmi felelőssel, illetve adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal nem rendelkezik, azonban a tudomására jutott adatokkal / információkkal kapcsolatban adatkezelőként a CIB Lízing Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett kezeli.

A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google Analytics-ből származó mérőkódokat használunk, amelyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel. 

A CIB Lízing Csoport kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

A CIB Lízing Csoport kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.