EnglishAAA

Token

Mi is az a Token?

A Token egy PIN-kóddal védett kódgenerátor, amely egy egyszer felhasználható jelszót ad meg, ami biztonsági kódként szolgál az internetbanki rendszerbe történő bejelentkezéshez és a megbízások megerősítéséhez. Belépéskor a Token által generált számot kell beírni a jelszó helyére, amelyet a banki rendszer a Token adatai alapján ellenőriz.

Internet banki rendszerbe történő belépés

Az Internet banki rendszerbe történő belépés a szerződéskötéskor rendelkezésére bocsátott 8 számjegyű egyedi Felhasználói azonosítóval és a Token eszköz által generált egyszer használatos jelszóval történik. A bejelentkezéshez szükséges a felhasználói jogosultság aktiválása a Felhasználói melléklet aláírásával bankfiókban és a Token eszköz aktiválása, egy induló PIN kód megadásával.


Hogyan működik az együttes rendelkezés a CIB Internet Bankon, Token eszközzel?

Az első felhasználó belép a CIB Internet Bankba a felhasználói azonosítója és a Token által generált jelszó megadásával. Rögzíti a megbízást, majd aláírja egy, a Token által generált másik jelszóval. Ezt követően a tétel az Aláírómappába kerül.
A második felhasználó belép a CIB Internet Bankba a felhasználói azonosítója és a Token által generált jelszó megadásával. Az internetbanki felület jelzi, hogy várakozó tétele van az Aláírómappában. Az Aláírómappából kiválaszthatók a másik felhasználó által aláírt megbízások, amelyek aláírás után (Token eszköz által generált másik jelszóval) bankba küldhetők, könyvelésre.

Az Aláírómappa működéséről részletes információ a Felhasználói Kézikönyvben érhetők el.


A Token első használata

1. A Token a  gombbal kapcsolható be, illetve ki. Amennyiben 30 másodpercig nem használja, a Token automatikusan kikapcsol.

2. A bekapcsolást követően egy négy számjegyből álló PIN-kód megadása
szükséges, amely – első alkalommal – szabadon választható. A beírt PINkódot – a PIN újbóli megadásával – meg kell erősíteni.

3. A kijelzőn az első PIN-kód beírása előtt megjelenik, hogy NEW PIN, majd a megerősítő, második előtt a PIN CONF kiírás. A sikeres PIN megadását követően az eszköz NEW PIN CONF üzenettel visszaigazolja a két kód egyezőségét. A
továbbiakban ezt a PIN-kódot kell megadni a Token használathoz.

4. Ha hibát vét a PIN-kód beírásánál, akkor a rosszul beírt értéket a  gomb segítségével törölheti.


A PIN-kód módosítása

A PIN-kódot bármikor meg lehet változtatni. Menete a következő:

    • be kell kapcsolni a Tokent, majd megadni a régi PIN-kódot,
    • ezt követően kiíródik az APPLI szó, és a   gombot 3 másodpercig nyomva tartva megjelenik a NEW PIN kérés,
    • ezután ugyanaz a folyamat, mint a Token első használatánál.


Token használata belépéshez, megbízások megerősítéséhez

A Token bekapcsolása és a PIN-kód megadása után a képernyőn megjelenik az APPLI szó.

Az 1-es gomb megnyomását követően a képernyőn olvasható a Token által generált hatjegyű szám, azaz az internetbanki belépéshez és a megbízások megerősítéséhez szükséges egyszer használatos jelszó.


PIN-kód blokkolás

PIN-kód egymást követő háromszori téves beütésekor a Token automatikusan blokkolódik.

A kijelzőn az első téves PIN-kód megadás után FAIL 1 üzenet jelenik meg, ami csak akkor tűnik el, ha újra megnyomja a  gombot, ekkor az eszköz ismételten kéri a kód megadását. A harmadik tévesztést köve tően FAIL 3 jelenik meg a kijelzőn és a bal felső sarokban egy LOCK felirat.

Ekkor a Token blokkolás feloldása már csak a bankkal való kapcsolatfelvétellel oldható meg a CIB24-en keresztül, vagy a bankfiókokban: az előzőleg a CIB Internet Bankban megadott Token emlékeztető kérdésekre adott helyes válaszokkal illetve egyéb sztenderd azonosítással.


PIN blokkolás feloldása

A Token bekapcsolását követően a képernyőn megjelenik egy hét jegyű kód, amelyet be kell diktálnia a banki ügyintézőnek, ezt követően a banki azonosítási rendszer generál egy új „feloldási” kódot a Tokenhez.

A Tokenen újra meg kell nyomni a  gombot, majd be kell írni a rendszer által generált kódot.

Amennyiben a Token blokkolásának feloldásakor a hétjegyű kód beírása hibás, akkor a kijelzőn a FAIL 1 üzenet jelenik meg, amelyet a  gomb rövid ideig történő lenyomásával törölhet, majd ismételten próbálkozhat a helyes kód beírásával.

A helyes kód beírása után a Token kéri az új PIN-kódot (NEW PIN), utána a folyamat ugyanaz, mint a Token első használatánál.


Időszinkron elcsúszása, szinkronizálás

A Token időszinkronizáció elv alapján működik. Ha a Felhasználó régen vagy túl gyakran használta a Tokent, elcsúszhat ez a szinkron, ezért a generált jelszót téves jelszóként érzékeli a rendszer. Ekkor a Felhasználó azt észleli, hogy a Token által generált jelszóval nem tud belépni az internetbanki rendszerbe, az azonosítás sikertelen. Bankfiókjainkban vagy a CIB24-en keresztül kérheti az újraszinkronizálást.


A Token tiltása

Ha észreveszi, hogy Token eszközét ellopták, vagy elveszett, azonnal tiltassa le a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (+36 1 4 242 242) vagy személyesen bankfiókunkban.


A Token kezelése

A Token használata során szükség van az alábbiak betartására:

  • Óvja a napfénytől, sugárzó hőtől, víztől, erős párától!
  • Ne tegye ki erős mechanikai hatásnak!
  • Soha ne próbálja szétszedni!
  • Tartsa távol kisgyermektől!