Shop
  • No Suggestions Result

A CIB Bank története

Történetünk

A mai CIB Bank Zrt. alapító elődje a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB), 1979. november 9-én jött létre Budapesten, mint dolláralapon működő devizabank. A bank részvénytulajdonosai – a Magyar Nemzeti Bank mellett – vezető európai és japán bankházak voltak. A CIB 20 millió dollár, teljes összegében befizetett alaptőkével kezdte meg tevékenységét, melyet országhatároktól függetlenül végzett, kizárólag üzleti megfontolások alapján.

A CIB-et az 1875. évi magyar részvénytársasági jog alapján jegyezték be, amit az 1988. évi társasági törvény váltott fel. A bank 1995 végéig a Pénzügyminisztérium engedélye alapján végezete tevékenységét, majd az Állami Bankfelügyelet 1995. december 21-én kereskedelmi banki tevékenység folytatását engedélyezte. A működésre vonatkozó felhatalmazások alapján kizárólag konvertibilis valutákban végzett műveleteket. Ügyfelei között az évek során fokozatosan nőtt a magyar vállalkozások és szervezetek száma, melyeknek a szükséges devizahatósági engedélyek megléte esetén nyújtott szolgáltatásokat.

Minthogy a bank hazai ügyfelei egyre inkább igényelték a forintműveleteket, a CIB és külföldi részvényesei belföldi bank alapítását határozták el. Erre a kétszintű bankrendszer megteremtése adott lehetőséget. Ily módon jött létre 1988-ban a CIB Hungária Bank Rt., s ezzel a CIB konvertibilis valutában nyújtott szolgáltatásai hazai, forintban igénybe vehető kereskedelmi banki szolgáltatásokkal egészültek ki. A CIBINTRA Nemzetközi Kereskedelmi Kft.-t 1989-ben a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. Törvény szerint alapította a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB) és belföldi pénzintézete, a CIB Hungária Bank Rt. A Kft. jogutódjának, a CIB Rent Lízing Kft.-nek a 2000-ben történt átalakulásával jött létre az operatív lízing tevékenységet folytató CIB Rent Rt.

A 2000-ben alapított CIB Lízing Rt. gépek, berendezések és gépjárművek vonatkozásában pénzügyi lízing szolgáltatással, személygépjárművek tekintetében pedig hitelezési tevékenységgel áll az ügyfelek rendelkezésére.

A 2001. elején létrehozott CIB Biztosítási Alkusz Kft. elsősorban lízingtevékenységhez kapcsolódóan, de ezen túlmenően az egész CIB Csoport számára végzi tevékenységét.

A CIB Értékpapír Rt. a CIB Bank befektetési vállalkozása. Jogelődje, a CIB Bróker Kft. 1992 decemberében alakult a CIB Hungária Bank Rt. 100%-os tulajdonú érdekeltségeként. A kezdeti 5 millió forint alaptőke – többszöri tőkeemelés után – 1996 decemberére 1,8 milliárd forintra nőtt, és azon év december 31-ével a cég részvénytársasággá alakult. A tulajdonos tőkeemelést szolgáló döntéseinek eredményeképpen a cég jegyzett és teljes egészében befizetett tőkéje 1998 januárjában 3,1 milliárd forintra, 1999 márciusában pedig 4,4 milliárd forintra emelkedett.

A társaság 1993 júniusa óta tagja a Budapest Értéktőzsdének. Teljes körű értékpapír-kereskedelmi és forgalomba hozatali tevékenységre 1994 novembere óta jogosult. 1995 októberében tevékenységi köre a pénztári vagyonkezeléssel bővült. A határidős piacon először bizományosként kezdte meg működését a CIB Értékpapír Rt., 1997. január 1-jétől tagja lett az Állampapírok Elsődleges Forgalmazói körének. A CIB Értékpapír Rt. egyik vezető szereplője az állampapír kereskedelemnek, vállalati kötvények tekintetében pedig 2000-ben is a legnagyobb forgalmat bonyolította a befektetési szolgáltatók között.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a CIB Csoport tagjaként 1997-ben alakult, a CIB Értékpapír Rt. 100%-os tulajdonaként. Alapításával a CIB Csoport célja az volt, hogy a hazai és nemzetközi értékpapírpiacon befektető, rugalmas és alacsony költségű befektetési alapokkal bővítse értékpapír-befektetéseinek és szolgáltatásainak körét. A társaság 1997. júniusban hozta létre első alapját, majd ezt követően termékválasztékát folyamatosan tovább szélesítve alakította ki a CIB Alapcsaládot.

2001 végén – igazgatósági döntés eredményeként – mind a CIB Értékpapír Rt.-nél, mind a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél szervezeti átalakítás kezdődött, amely a meglévő szinergiák hatékonyabb kihasználását célozta. Igazodva a várható piaci folyamatokhoz, a CIB Értékpapír vagyonkezelési tevékenysége a CIB Befektetési Alapkezelőhöz került, míg az értékpapír-kereskedelmi és egyéb tevékenység a CIB Bank működésébe integrálódott.

A fenti folyamatok elősegítése érdekében a CIB Bank 2002. június 13-i hatállyal 20 millió forintról 300 millió forintra emelte a CIB Befektetési Alapkezelő jegyzett tőkéjét, amivel egyidejűleg 93,33%-os tulajdoni részesedést is szerzett a társaságban.

Az Igazgatótanács határozata alapján 1996 szeptemberében alakult a CIB Service Kft. A jelenleg részvénytársasági formában működő társaság célja ingatlanhasznosítás és szolgáltatás, főként a Csoport központja és fiókhálózata fizikai igényeinek kielégítése.

1997 végén a bank lényeges szervezeti és tulajdonosi változáson ment át. A jogi szabályozás változása, továbbá az európai integrációhoz történő közelítésből adódó követelmények szükségessé tették, hogy a Magyar Nemzeti Bank eladja 34%-os tulajdoni hányadát. Ennek megvásárlására a többi részvényesnek elővételi joga volt.

A tulajdonosi kör átrendeződése olyan módon ment végbe, hogy az alapító részvényesek egyike, a Banca Commerciale Italiana Csoport nem csupán az MNB részvényeit vásárolta meg, hanem a többi részvényesét is, annak az 5%-nak a kivételével, amelyet a The Long-Term Credit Bank of Japan átmenetileg megtartott. A meghatározó részvényhányadot megszerző olasz bankcsoport a tulajdonosi jogokat Luxemburgban bejegyzett érdekeltségén, a Comit Holding International S.A.-n keresztül gyakorolta.

A jogi szabályozási környezet módosulása, mindenekelőtt a devizaműveletek szabaddá tétele folytán fokozatosan elveszítették jelentőségüket a CIB korábbi jogosítványai. Ráadásul a két bank párhuzamos léte egyre inkább nehézségek forrásává vált. A CIB korábbi státuszának fenntartása, s ebből eredően a két különálló bank működtetése értelmét vesztette. Ebből következően a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. és a CIB Hungária Bank Rt. 1998 január 1-jével egyesült. A régi-új bank CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét, mint forint- és devizaműveletek végzésére egyaránt teljes körű felhatalmazással bíró kereskedelmi bank. Az ügyfelek az egyesült banktól mindazt a szolgáltatást megkapják, amit korábban a két banknál együttesen igénybe vehettek.

A CIB Bank 1992-ben kezdte meg fiókhálózatának kiépítését. A folyamat az elmúlt néhány évben felgyorsult, s 2006 végén a banknak már országos szinten 98 fiókja működött, melyek közül 44 Budapesten, 54 pedig vidéken áll az ügyfelek rendelkezésére lakossági és vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásaival egyaránt.

1999 elején a tulajdonosi szerkezetben ismét változás következett be. A The Long-Term Credit Bank of Japan úgy döntött, megválik maradék 5%-os részvényhányadától is, melyet az addigi többségi olasz tulajdonos vásárolt meg.

Ezen változásokat követően az anyaintézetben, a milánói székhelyű Banca Commerciale Italiana-ban befolyásoló részesedést szerzett a Banca Intesa, így a Csoport 2003. január 1-jével Gruppo Banca Intesa-ra változtatta nevét. 2007 januárjában a CIB anyabankja, a Banca Intesa és a harmadik legnagyobb olasz bank, a Sanpaolo IMI  fúziója révén – Intesa Sanpaolo S.p.A. néven – létrejött Olaszország legnagyobb bankcsoportja, amely az európai pénzügyi piacon is meghatározó szerepet tölt be.

Az anyaintézmények példáját követve, 2008. január 1-jével a CIB Bank és az Inter-Európa Bank is egyesítette erejét, és – az elődök legjobb tudását, hagyományait ötvözve – CIB Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. Az egyesüléssel az ország második legnagyobb bankja jött létre, amely a hazai bankok közötti rangsorban dobogós helyét megőrizve immár 150 egységből álló fiókhálózattal, többszörös díjnyertes elektronikus csatornákkal, valamint számos új típusú termékkel és innovatív szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésére.

A hosszú távú fenntartható növekedés biztosítása érdekében és a környezet változásait figyelembe véve a CIB Bank leányvállalataival közösen (továbbiakban bankcsoport) 2009-ben több folyamatot indított útjára. Ennek lényege az összehangolt, jól átgondolt és fókuszált üzleti modell alkalmazása. Ennek kulcs eleme a folyamatok egyszerűsítése, valamint az ügyfél elégedettségének a növelése. Mindennek szellemében a CIB Csoport az összes szegmensben minőségi folyamatokat alkalmazva, ügyfeleinek kiváló színvonalú szolgáltatásokat nyújtva kíván kiemelkedni versenytársai közül.

A fentiekkel összhangban szintén 2009-ben került sor az önálló kis- és középvállalati divízió létrehozására, a delegált kapcsolattartói rendszer kiépítésének elindítására, ami testre szabott megoldásokat, tanácsadó szerepet jelentett a vállalkozásokkal való kapcsolattartás terén.

A korábbiakkal összhangban a bankcsoport 2010 áprilisában hároméves üzleti stratégiát hagyott jóvá, amely folyamatosan figyelembe veszi a külső környezeti hatásokat. A CIB stratégiája és középtávú tervei által kitűzött irány azt célozza, hogy az ügyfelek elsődleges pénzügyi szolgáltatójuknak a CIB Csoportot válasszák, mert összességében a piac legjobb értékajánlatát kínálja.

A bankcsoport intézményi és üzleti átalakulást célzó programja 2011-ben újabb mérföldkőhöz érkezett: az új program a korábbi reorganizációs tevékenységeket egységes keretbe foglalta, és az intézmény és szolgáltatásainak átfogó korszerűsítését tűzte ki célul.

Need help?

CIB24 - Nonstop telephone customer service

Find the right assistance for you

CIB24 (+36 1) 4 242 242 2

9. Card Blocking and Activation
Card Block
9 1
Card Activation
9 2
1. Retail
Accounts
1 1
Cards
1 2
Savings and investment
1 3
Loans
1 4
Internetbank
1 5
Leasing
1 6
Insurance
1 7
2. Business
Accounts
2 1
Cards
2 2
Savings and investment, eBroker
2 3
Loans
2 4
Internetbank
2 5
Leasing
2 6
Insurance
2 7
3. English menu
For English menu
3
4. For not customers
Loans and Leasing
4 1
Retail services
4 2
Business services
4 3
Call Me Chat

The CIB website uses cookies to ensure you get the best browsing experience. By clicking on Accept all cookies, you agree upon storing the cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. (Cookie Policy)