EnglishAAA

CIB Partner Vállalkozói Számlacsomagok


 • Akár 0 Ft számlavezetési díj
  és választható kedvezmények1

 • Utaljon partnereinek akár 0 Ft-ért2

 • 0 Ft az üzleti bankkártya első éves díja3

 • 0 Ft a CIB Bank mobilalkalmazás havi díja

 Kérjen visszahívást!

Munkatársaink egy munkanapon belül visszahívják Önt, munkanapokon 9:00-15:00 óra között.
Válassza ki az Ön vállalkozásához illő CIB Partner Vállalkozói Számlacsomagot!


Ajánlott számlacsomag

CIB Partner
Start
Vállalkozói Számlacsomag

CIB Partner
Médium
Vállalkozói Számlacsomag

CIB Partner
Maximum
Vállalkozói Számlacsomag

CIB Partner Könyvelői
Számlacsomag4Számlavezetési díj havonta

 

249 Ft

vagy akár

0 Ft1

 

2 499 Ft

vagy akár

0 Ft1

 

4 999 Ft

vagy akár

0 Ft1

 

1 249 Ft

vagy akár

0 Ft5


Vállalkozás  átlagos forgalma

havonta átlagosan 400 ezer forint vagy kevesebb kimenő számlaforgalom 

havonta átlagosan 4 millió forint vagy kevesebb kimenő számlaforgalom

havonta átlagosan 4 millió forint vagy több kimenő számlaforgalom


nincs számlaforgalomra vonatkozó ajánlás

Vállalkozás átlagos utalás darabszáma

havonta 5 vagy kevesebb utalás

havonta 25 vagy kevesebb utalás

havonta 25 vagy több utalás
Különleges kedvezménycsomagok

KEDVEZMÉNYCSOMAG6 ÚJ KISVÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE7

Ahány kisvállalkozás, annyi különböző igény. A CIB Bank sokféle üzleti elvárást szem előtt tartva különleges kedvezménycsomagokat állított össze új kisvállalkozói ügyfelek részére, hogy Ön is ki tudja választani a vállalkozásához leginkább illő kedvezményeket és minél nagyobb megtakarítást érjen el!


KEDVEZMÉNYES DÍJAK8
KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE
(legfeljebb számlanyitást követő 15. hónap utolsó napjáig)9
CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag CIB Partner Médium Vállalkozói Számlacsomag CIB Partner Maximum Vállalkozói Számlacsomag

Számlavezetési díj 

100%4 DÍJ KÖZÜL 1 DÍJ KEDVEZMÉNYESEN VÁLASZTHATÓ

Készpénzfelvételi díj

Bankfióki pénztárból forintban forintszámla terhére*

Nem választható díjkedvezmény50%50%

Bankfióki pénztárból valutában forintszámla terhére*
CIB Bank  által üzemeltetett ATM-ekből*

Készpénzbefizetési díj

Forintban forintszámla javára, forintban devizaszámla javára50%50%

Valutában (csak bankjegyek) a devizaszámlával egyező devizaszámla javára
Valutában (csak bankjegyek) egyéb számla javára

Forint átutalás díja elektronikus csatornán10

Bankközi forint átutalás GIRO-n keresztül*


50%


50%

Deviza átutalás díja elektronikus csatornán10

Bankközi deviza átutalás, forintátutalás külföldre*


50%


50%

SEPA átutalás, egyéb EGT-n belüli EUR átutalás (Target)*
A Pénzforgalmi díj felszámítása a *-gal jelölt tranzakció típusok után tranzakciónként történik.
Elvárt számlaforgalom11 (jóváírási forgalom/ hó) 40 000 Ft / hó 400 000 Ft / hó 4 000 000 Ft / hó


KIK VEHETIK IGÉNYBE?

 • Azok a 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti egyéni és társas vállalkozások, melyek a kedvezményekre vonatkozó megállapodás megkötésének napját megelőző 6 hónapban nem rendelkeztek a CIB Bankban vállalati bankszámlával, illetve
 • az akció ideje alatt a kampányban résztvevő CIB Partner Vállalkozói Számlacsomagot nyitnak és a kedvezményekre vonatkozóan megállapodást kötnek.


MELY SZÁMLACSOMAGOKKAL VEHETI IGÉNYBE A KEDVEZMÉNYEKET?

 • CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag
 • CIB Partner Médium Vállalkozói Számlacsomag
 • CIB Partner Maximum Vállalkozói Számlacsomag


MILYEN IDŐSZAKIG ÉRVÉNYESEK A KEDVEZMÉNYEK?

 • A kedvezményekre vonatkozó megállapodás megkötésétől számított 2. munkanaptól akár a 15. hónap utolsó napjáig.


 

A kedvezmények nyújtásának időszaka a kedvezményekre vonatkozó megállapodás aláírásának napját követő 2. munkanaptó l ̶  az elvárt számlaforgalom11 teljesítése esetén  ̶  az azt követő 15. hónap utolsó napjáig tart. Bankunk havi számlaforgalmi felülvizsgálat11 keretében vizsgálja, hogy az Ön vállalkozása az elvárt számlaforgalmat teljesítette-e.

A kedvezmények igénybevételéhez Önnek szüksége van a kedvezménycsomagra vonatkozó megállapodás megkötésére, melyre bármely CIB bankfiókban lehetősége van.

A tájékoztatás nem teljes körű. A kampányra vonatkozó részletes feltételeket a "Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére" elnevezésű kondíciós lista  tartalmazza, mely megtalálható a bankfiókjainkban és a CIB honlapon (www.cib.hu).

További információkért, kérjük, keresse fel valamelyik fiókunkat, vagy honlapunkat (www.cib.hu). 

1Új kisvállalkozói ügyfelek részére szóló kedvezménycsomag kampányban történő részvétel esetén.

2Az akciós ajánlat visszavonásig, de legalább 2017. december 31-ig érvényes CIB Partner Start, CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum, valamint CIB Partner Könyvelői Vállalkozói Számlacsomag igénybevétele esetén.  Az akció keretében 0 forint a bankon belüli forint átutalások (eseti, értéknapos állandó), a bankon belüli deviza átutalások (eseti, értéknapos), valamint a NAV célszámlára történő átutalások (eseti, értéknapos, állandó) díja elektronikus csatornán keresztül. Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Internet Bankon, Business Terminálon, CIB Üzleti Terminálon, valamint mobilCIB-en benyújtott megbízások minősülnek. A Bank NAV célszámlára történő utalásnak tekinti a NAV által a www.nav.gov.hu honlapon "NAV adóztatási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke" c. dokumentumban (továbbiakban: Jegyzék) közzétett számlaszámokra történő átutalást. A Bank a tárgyévben közzétett Jegyzékben szereplő számlaszámokat tárgyév január 31. napjáig frissíti. A tranzakciók után a számlacsomagra vonatkozó mindenkor hatályos kondíciós lista szerinti pénzforgalmi díj felszámításra kerül.

3CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomaghoz a CIB Visa Kompakt Üzleti Bankkártya,  CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum és CIB Partner Könyvelői Vállalkozói Számlacsomaghoz a CIB Visa Kompakt Üzleti Bankkártya, valamint a CIB Visa Business Üzleti Bankkártya választható első éves díjmentességgel.

4TEÁOR '08 szerinti főtevékenységük: 6920.

5CIB Partner Könyvelői Vállalkozói Számlacsomag igénybevétele esetén 0 forint a számlavezetési díj új kisvállalkozói Ügyfelek részére a számlanyitást követő 15. hónap végéig.  A CIB Bank új kisvállalkozói Ügyfélnek tekinti a 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti, devizabelföldi, társas és egyéni vállalkozásokat, egyéni cégeket, őstermelőket, melyek a számlanyitást megelőző hat hónapban nem rendelkeztek a CIB Bankban vállalati bankszámlával, továbbá a "Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók részére" elnevezésű  kondíciós listában szereplő CIB Partner Könyvelői Vállalkozói Számlacsomagot nyitnak.

6A kedvezménycsomag kampány kezdő időpontja: 2017. április 10. A kampány időtartama: határozatlan. A kampányt a bank jogosult 15 nappal előre meghirdetetten a jövőre nézve módosítani, illetve megszüntetni. A kampány megszűnése, vagy módosítása a kampányban a módosítás, vagy megszüntetés időpontjáig résztvevő Üzletfelek kedvezményeit nem érinti, azok a megállapodásban foglaltak szerint a továbbiakban is fennmaradnak. A kampányban a "Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére" elnevezésű kondíciós listában meghirdetett vállalati számlacsomagok vesznek részt.

7A CIB Bank új kisvállalkozói Ügyfélnek tekinti a 300 millió forint éves nettó árbevétel alatti, devizabelföldi, társas és egyéni vállalkozásokat, egyéni cégeket, őstermelőket, melyek a "Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére" elnevezésű kondíciós listában szereplő vállalati számlacsomagot nyitnak és a kedvezményekre vonatkozóan megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötnek, a számlanyitást megelőző hat hónapban nem rendelkeztek a CIB Bankban vállalati bankszámlával.

8A kedvezmény mértékek az adott termékre vonatkozó, mindenkor hatályos Kondíciós Listákban, illetve az egyes vonatkozó szerződésben meghatározott standard díjakból értendőek.

9 Kedvezmény nyújtásának időszaka: a Megállapodás megkötését követő 2. munkanaptól - az elvárt számlaforgalom teljesítése esetén - az azt követő 15. hónap utolsó napjáig.

10 Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Internet Bankon, Business Terminálon, CIB Üzleti Terminálon, mobilCIB-en, benyújtott megbízások minősülnek.

11A Bank a kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától abban az esetben nyújtja, ha az Üzletfél a jelen kondíciós listában meghatározott számlaforgalmat (továbbiakban: Elvárt számlaforgalom) a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontját megelőző 3 naptári hónapban legalább 2 alkalommal teljesíti. Havi számlaforgalmi felülvizsgálat: a Bank az elvárt számlaforgalom teljesítését a számlanyitást követő 7. hónap első banki munkanapjától az azt követő 15. hónap első banki munkanapjáig havonta, minden hónap első banki munkanapján ellenőrzi.

Elvárt számlaforgalom: a 4. hónap első napjától legalább havonta a táblázatban szereplő számlacsomagnak megfelelő összegű jóváírási számlaforgalom teljesítése. Jóváírási számlaforgalomba az Üzletfél kampányban résztvevő forint és deviza pénzforgalmi bankszámláin történő pénztári befizetés, beszedési megbízás, valamint a bankközi és bankon belüli forint és deviza átutalások (eseti, állandó, csoportos) jóváírásai tartoznak, kivéve az Üzletfél saját számlái közötti átvezetéseket. A jóváírási számlaforgalom meghatározásánál a bank nyilvántartása az irányadó.

Kedvezmények megszűnése: A Bank a havi számlaforgalmi felülvizsgálat során ellenőrzi a Megállapodásban vállalt számlaforgalmat, és a bankszámlavezetéshez kapcsolódó kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától jogában áll megszüntetni, ha az Üzletfél az elvárt számlaforgalmat a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontját megelőző 3 naptári hónapban legalább 2 alkalommal nem teljesíti. Amennyiben az Üzletfél a kampány időtartama alatt számlacsomagot vált, úgy az a kedvezmények megszűnését vonja maga után, így a számlacsomag váltás napjától a kedvezmények megszűnnek. Amennyiben az Üzletfél a kampányban való részvételi szándékának jelzését és a Megállapodás aláírását követően úgy dönt, hogy a kampányban nem kíván részt venni, azt bármikor jelezheti a Bank felé írásban.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További információkért látogasson el a www.cib.hu oldalra,  hívja az éjjel-nappal elérhető CIB24 telefonos ügyfélszolgálatot a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, vagy fáradjon be bármelyik CIB bankfiókba. A számlacsomagokra vonatkozó  részletes feltételeket részletes feltételeit fogyasztók és egyéni vállalkozók esetén a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, társas vállalkozások esetén az Általános Vállalati Üzletszabályzat,  a Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a vonatkozó  "Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére", "Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók részére"  és a  "Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére" elnevezésű kondíciós listák tartalmazzák.