EnglishAAA

CIB Vállalati Forintbetét

 • már 1 hétre, de akár 12 hónapra is lekötheti pénzét,
 • minimálisan leköthető összeg 100 000 Ft, 
 • pénzét lekötheti egyszer, de lehetősége van automatikusan hosszabbodó betétlekötésre is,
 • a kamatok tőkésíthetőek.

Jellemzői

  • lekötési idő 1, 2, 3 hét, 1, 2, 3, 6, 12 hónap,
  • minimálisan leköthető összeg 100 000 Ft,
  • pénzét lekötheti egyszer, de lehetősége van automatikusan hosszabbodó betétlekötésre is,
  • a kamatok tőkésíthetőek,
  • a betét kamata - a betéttulajdonos rendelkezésének függvényében - lejáratkor, vagy fordulónapon kerül jóváírásra a folyószámlán,
  • betét lejárata előtti felmondásakor bankunk az Ügyfél által kért időpontban a betét lekötését megszünteti, és a kamat számításakor az induló időpontban a ténylegesen letöltött periódusra érvényes kamatlábat 2%-ponttal csökkentve, de minimum a folyószámla mindenkori látra szóló kamatát alkalmazza, egy hónapnál rövidebb törtidőszak esetében a betét kamata az induló-, vagy fordulónaptól kezdődően 0%,
  • betét részösszegének felmondásakor, amennyiben a felmondott betétrész a betét elhelyezési minimum összeg alatt van - legalább 1 hónapos törtidőszak esetén - bankunk a felmondott betétrészre a felmondáskor érvényben lévő forintfolyószámlára vonatkozó kamatláb alapján kiszámított kamatösszeget fizet,
  • betét részösszegének felmondásakor, a felmondott betétrész a betét elhelyezési minimum összeg felett van - legalább 1 hónapos törtidőszak esetén - bankunk a felmondott betétrészre a kamat számításakor az induló időpontban a ténylegesen letöltött periódusra érvényes kamatlábat 2%-ponttal csökkentve, de minimum a folyószámla mindenkori látra szóló kamatát alkalmazza
  • 1 hónapnál rövidebb törtidőszak esetén a betét kamata az induló- vagy fordulónaptól kezdődően 0%
  • a fel nem mondott rész - amennyiben összege eléri a betételhelyezési minimum összeget - a legutolsó fordulónaptól változatlan feltételekkel kamatozik tovább az adott összegre és futamidőre vonatkozó kamatlábon,
  • Vállalati forint lekötött betét részösszegének felmondására kizárólag bankfiókban személyesen illetve telefaxon van lehetőség,
  • bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott mértékig biztosítottak,
  • a CIB Vállalati Forintbetétet óvadéki betétként is elfogadjuk.

Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban további részletek is érdeklik, kérjük, hívja a CIB24-et a (+36 1) 4 242 242-es számon!