EnglishAAA

ÚJ, SZÉLESEBB IGÉNYT KIELÉGÍTŐ ÜZLETI BANKKÁRTYÁK

Bankunk a piaci környezettel lépést tartva megújítja szolgáltatásait, melynek eredményeként Önök egy új, átláthatóbb termékpalettából választhatják ki az Önök számára legmegfelelőbb pénzügyi szolgáltatást. A megújulási folyamat részeként Bankunk egyik kiemelt célja, hogy egy új, szélesebb igényt kielégítő bankkártya-termék kínálatot alakítson ki.

A bankkártya használat népszerűsége hazánkban is növekszik, mivel a bankkártyák belföldön és külföldön egyaránt kényelmes és praktikus, biztonsággal használható fizetőeszköznek tekinthetőek.

 

 • Az igények bővülésére felelve Bankunk új betéti bankkártya típusokat vezetett be, melyek 2013. december 1-től igényelhetőek, illetve melyek 2014. évben bizonyos esetekben felváltják egyes korábbi betéti bankkártyáinkat.
 • Ennek megfelelően a régi bankkártya típusok használata megszűnik, és csak az új, postai úton megküldött bankkártyák használhatóak.
 • Fontos tudnia, hogy a bankkártya típusok cseréje az ügyfeleknek semmilyen hátránnyal nem jár, azaz legalább azonos szolgáltatási színvonalat biztosít és természetesen díj- és költségnövekedést sem okoz a változás.

 


Új betéti kártyatípusok

 

CIB Visa Business Üzleti Bankkártya

CIB Visa Kompakt Üzleti Bankkártya

 • (három különböző devizanemben
  érhető el: HUF, EUR és USD)

 


Mely betéti bankkártyák érintettek a változásban? *

 

Jelenlegi bankkártya típusok

Új bankkártya típusok

 • CIB MasterCard Kompakt Vállalati kártya
 • CIB Visa Kompakt Üzleti Bankkártya
 • CIB MasterCard Business bankkártya (HUF)
 • CIB Visa Business Üzleti bankkártya (HUF)
 • CIB MasterCard Business bankkártya (EUR)
 • CIB Visa Business Üzleti bankkártya (EUR)
 • CIB MasterCard Business bankkártya (USD)
 • CIB Visa Business Üzleti bankkártya (USD)
 • CIB MasterCard Business Gold bankkártya (HUF)
 • Megszűntetésre kerül!
 • CIB MasterCard Business Gold bankkártya (EUR)
 • CIB Visa Business Üzleti bankkártya (EUR)
 • CIB MasterCard Business Gold bankkártya (USD)
 • CIB Visa Business Üzleti bankkártya (USD)

 

Azok a bankkártya típusok, melyeket a fenti táblázat nem tartalmaz, nem kerülnek módosításra, azok továbbra is változatlan formában használhatóak.

Az új bankkártya típusok minden esetben legalább olyan tudással bírnak, mint a jelenlegi, módosítással érintett bankkártya típusok, valamint díjaik, költségeik is teljes mértékben megegyeznek, vagy kedvezőbbek a korábbinál.

Vissza az oldal tetejére >>


Milyen szempontok alapján kerülnek cserére a bankkártyák?

A táblázatban szereplő bankkártyák típusának módosítására 2014. január 1. és 2014. december 31. között folyamatosan kerül sor az alábbiak szerint:

 • Amennyiben a kártyabirtokos bankszámla feletti rendelkezési jogát egy bankkártya biztosítja, a bankkártya típusa azon hónapban kerül módosításra, amely hónap megfelel a bankkártya érvényességi idejében szereplő hónapnak.

Például: amennyiben a lejárati dátum 08/15, abban az esetben 2014. augusztusában történik meg a módosítás

 • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kártyabirtokosok bankszámla feletti rendelkezési jogát több bankkártya biztosítja, az ugyanahhoz a számlához tartozó bankkártyák típusa egyszerre kerül módosításra az alábbiak szerint.

Amennyiben a bankkártyákon jelölt érvényességi időkben meghatározott hónapok azonosak, akkor a bankkártyák típusa azon hónapban kerül egyoldalúan módosításra, amely hónap megfelel a bankkártyákon jelölt érvényességi időben meghatározott hónapnak.

Amennyiben a bankkártyákon jelölt érvényességi időkben meghatározott hónapok eltérőek, akkor az egyoldalú módosítás időpontja tekintetében a különböző bankkártyákon jelölt érvényességi időkben meghatározott hónapok közül az a hónap az irányadó, amelyik hónap a legkorábbi a 2014. évben. Az új bankkártya aktiválását követően a módosítással érintett bankkártya éves díjának időarányos részét visszatérítjük, így Önöket anyagi hátrány nem éri.

Például: amennyiben a számlához tartozó egyik bankkártya lejárati dátuma 08/15, a másik bankkártyáé pedig 03/18, abban az esetben 2014. márciusában történik meg mindkettő bankkártya típusának módosítása.

 • A bankkártya típusok módosítását az általános üzletmenetünknek megfelelően Bankunk automatikusan biztosítja, Önnek csupán a bankkártya aktiválásáról kell gondoskodnia annak kézhezvételét követően.
 • Az új bankkártyához automatikusan fognak kapcsolódni a módosítással érintett bankkártyához korábban igénybe vett kiegészítő szolgáltatások (pl. CIB Utazási Védelem, Kártyafigyelő szolgáltatás), valamint a beállított vásárlási és készpénzfelvételi limitek.

Vissza az oldal tetejére >>


Mit kell Önnek tennie?

Kérjük, a kézhezvételt követően aktiválja az új bankkártyáját.

 • Az új bankkártya aktiválásakor, de legkésőbb a cserével érintett, régi bankkártya érvényességi ideje szerinti hónapot követő hónap első Banki munkanapján, a régi bankkártyák használatát a Bank teljes egészében korlátozza (tiltja), függetlenül a bankkártyán szereplő érvényességi időtől. A cserével érintett régi bankkártyák tiltására akkor is sor kerül, amennyiben nem aktiválja új bankkártyáját. Emiatt kérjük, időben aktiválja új bankkártyáját.

Például: amennyiben a lejárati dátuma 08/15 és az aktiválás a kézhezvételt követően nem történik meg, akkor 2014. szeptember első banki munkanapján kerül tiltásra a módosítással érintett bankkártya

vagy

Például: amennyiben az egyik bankkártya lejárati dátuma 08/15, a másik bankkártyáé pedig 03/18 és az aktiválás nem történik meg a kézhezvételt követően, abban az esetben az első bankkártya 2014. szeptember első banki munkanapján, a másik bankkártya 2014. április első banki munkanapján kerül tiltásra

 

A módosítással érintett bankkártya az új bankkártya aktiválásának elmaradása esetén is tiltásra kerül, ezért kérjük, időben aktiválja új bankkártyát!

 

Vissza az oldal tetejére >>


Bizonyos esetekben nem kerül módosításra a bankkártya típusa:

Fontos tudnia, hogy ugyanahhoz a bankszámlához ugyanannak a kártyabirtokosnak csak egy azonos típusú bankkártyája lehet, így ennek megfelelően:

 • Amennyiben a kártyabirtokos már rendelkezik olyan bankkártya típussal, amelyre a kártyabirtokos egy másik bankkártyája módosításra kerülne, akkor annak a bankkártyának a módosítására nem kerül sor.

Például: ha kártyabirtokos rendelkezik a módosítás pillanatában egy CIB Visa Business Üzleti (HUF) bankkártyával, és egy CIB MasterCard Business (HUF) bankkártyával ebben az esetben CIB MasterCard Business (HUF) bankkártya nem kerül lecserélésre, hiszen a CIB MasterCard Business (HUF) bankkártya a CIB Visa Business Üzleti (HUF) bankkártyára cserélődne.

 • Amennyiben a fenti táblázatban szereplő információk alapján a kártyabirtokosnak több bankkártyája is ugyanarra a bankkártya típusra kerülne módosításra, akkor csak az a bankkártyája módosul, amelyiknek az érvényességi idejében meghatározott hónapja a legkorábbi.

(Például: ha Ön a módosítás pillanatában rendelkezik egy CIB MasterCard Business (EUR) bankkártyával, melynek lejárati dátuma 03/18 és egy CIB MasterCard Business Gold (EUR) bankkártyával, melynek lejárati dátuma 08/15, ebben az esetben csak a CIB MasterCard Business (EUR) bankkártya fog cserélődni, mivel a kártyák lejárati dátumában meghatározott hónapok közül ennek a kártyának a lejárati hónapja esik korábbra.)

 

A módosításra nem került bankkártyákra vonatkozó szerződést a Bank 2014. december 31. napjára felmondja – kivéve fenti két esetet -, így ettől az időponttól kezdődően bankkártyáját már nem tudja használni!

 

Vissza az oldal tetejére >>


Hogyan kapja meg az új bankkártyáját?

A bankkártyák kiküldésének, aktiválásának módjában nem történik változás

 • A bankkártyát és a PIN kódot (amennyiben tartozik a bankkártyához PIN kód), külön borítékban, két külön időpontban postán küldjük el arra a címre, amelyet Önök a bankkártyához kapcsolódó szerződésben megadtak, vagy abban a bankfiókban, amelyet Önök a bankkártyához kapcsolódó szerződésben megadtak.
 • Biztonsága érdekében a bankkártyák inaktív állapotban kerülnek postázásra/átadásra, melyet a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon, személyesen bármely bankfiókunkban vagy a CIB Internet Bankon keresztül lehet aktiválni.
 • Az új bankkártyák éves díját aktiváláskor, de legkésőbb a bankkártya kibocsátását követő hónapban terheljük.

Vissza az oldal tetejére >>


* A Bank a 2014. év folyamán az egyes bankkártyák típusát egyoldalúan módosítja.

Jelen tájékoztató nem teljeskörű, nem minősül ajánlattételnek, annak célja a figyelem felkeltése. A bankkártya típusok egyoldalú módosításának eljárásrendjéről a társas vállalkozások, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Bankkártya Különös Üzletszabályzatban, valamint az egyes, bankkártya-típusokra vonatkozó kondíciós listában talál további rendelkezéseket.

A bankkártyákra vonatkozó részletes feltételeket a  vonatkozó kondíciós listák, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek esetében "A CIB Bankkártyák Kondíciós lista egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére" illetve "A CIB Bankkártyák Plusz Kondíciós lista egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére, társas vállalkozások és egyéb szervezetek esetében az Általános Kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók  részére, illetve az Általános Kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók  részére CIB Bankszámla Plusz, valamint az Általános kondíciós lista Gazdálkodó és egyéb szervezetek azon belül Nagyvállalati és Strukturált Finanszírozási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek részére CIB Bankszámla Plusz és a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek társas vállalkozások egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére", valamint a társas vállalkozások, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló Bankkártya Különös Üzletszabályzat, Általános Vállalati Üzletszabályzat, fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazzák.