• No Suggestions Result

Kisvállalkozói számlakedvezmény promóció

Korábbi és jelenlegi KATA-s vállalkozók számára

A CIB Bank váratlan helyzetekben is kiemelten fontosnak tartja, hogy támogatást nyújtson a kisvállalkozók számára, és segítsen az egyedi igényeikhez legmegfelelőbb ajánlatot megtalálni!

Most azon új ügyfeleink számára szeretnénk megoldást nyújtani, akik ezidáig KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója) adózási formában folytatták tevékenységüket, és most vállalati számlanyitási lehetőséget keresnek.

Akciós ajánlatunk

Miért éri meg a CIB Partner vállalkozói számlacsomagokat választani?

  • 0 Ft a bankon belüli forint és deviza utalások díja elektronikus csatornákon keresztül1
  • 0 Ft a NAV célszámlára történő utalások díja elektronikus csatornákon keresztül1
  • 0 Ft a CIB Visa Kompakt Üzleti Bankkártya vagy forintalapú CIB Visa Business Üzleti Bankkártya első éves díja
  • 0 Ft a CIB Bank Mobilalkalmazás és CIB Internet Bank/CIB Bank Online regisztrációs díja (a bankszámlaszerződés megkötésének időpontjában történő igénylés esetén)
  • 0 Ft a CIB Bank Mobilalkalmazás havi díja, mely szolgáltatással okostelefonon kényelmesen intézheti pénzügyeit
Online vállalkozói számlaajánlat

Online vállalkozói számlaajánlat

Kíváncsi, melyik számlacsomagot javasoljuk vállalkozásának? Kérjen online számlaajánlatot mindössze cége adószámának megadásával!
Tudjon meg többet!

Tudjon meg többet!

Kérje ingyenes és kötelezettségmentes hívásunkat!

További előnyök

Milyen további előnyökhöz juthat a KATA-s vállalkozók számára meghirdetett Kisvállalkozói Számlakedvezmény Promóció keretében?

KEDVEZMÉNYES DÍJAK2

KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE

 

(legfeljebb számlanyitást követő 15. hónap utolsó napjáig)4

CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag

CIB Partner Médium Vállalkozói Számlacsomag

CIB Partner Maximum Vállalkozói Számlacsomag

Számlavezetési díj

100%

Választható kedvezmények száma

1 db

2 db (különböző)

2 db (különböző)

2 db különböző (1 db 50%-os és 1 db 75%-os)

Készpénzfelvétel

Bankfióki pénztárból forintban forintszámla terhére*

25%

50%

50%

50%

75%

Bankfióki pénztárból valutában forintszámla terhére*

CIB Bank  által üzemeltetett ATM-ekből*

Készpénzbefizetés

Forintban forintszámla javára, forintban devizaszámla javára

25%

50%

50%

50%

75%

Valutában (csak bankjegyek) a devizaszámlával egyező devizaszámla javára

Valutában (csak bankjegyek) egyéb számla javára

Forint átutalás elektronikus csatornán5

Bankközi forint átutalás GIRO-n keresztül*

25%

50%

50%

50%

75%

Deviza átutalás elektronikus csatornán5

Bankközi deviza átutalás, forintátutalás külföldre*

25%

50%

50%

50%

75%

SEPA átutalás, egyéb EGT-n belüli EUR átutalás (Target)*

Kedvezmények igénybevételének együttes feltételei:

Elvárt számlaforgalom6 (jóváírási forgalom / hó)

40 000 Ft/hó

400 000 Ft/hó

4 000 000 Ft/hó

 20 000 000 Ft/hó

Igénybe vett termékre/szolgáltatásra vonatkozó elvárás

Számlanyitás mellett további minimum 2 darab termék/szolgáltatás igénybevétele.**

A Pénzforgalmi díj felszámítása a *-gal jelölt tranzakció típusok után tranzakciónként történik.

** Ez a termék/szolgáltatás lehet például bankkártya-igénylés, iBank szolgáltatás igénybevétele, vagy a CIB Bank Mobilalkalmazás letöltése is. 

Kik vehetnek részt a Promócióban?

Új kisvállalkozói számlát nyitó ügyfél7

  • aki a legutolsó éves adóbevallásával8 VAGY 6 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonatával9 igazolni tudja, hogy a régi KATA törvény (2012. évi CXLVII. törvény) szerinti kisadózó vállalkozásnak vagy az új KATA törvény (2022. évi XIII. törvény) szerinti kisadózónak minősült vagy minősül.

(A promóció jogosultságát nem befolyásolja, hogy az új kisvállalkozói ügyfél a számlanyitást követően milyen adózási formában folytatja tevékenységét.)

Promóció időtartama

2022. július 25. – 2022. október 31.

Jogi információk

1 A tranzakciók után a számlacsomagra vonatkozó mindenkor hatályos kondíciós lista szerinti pénzforgalmi díj felszámításra kerül.

Az Üzletfél számlavezetési díjkedvezményre, továbbá CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag, vagy CIB Partner Médium Vállalkozói Számlacsomag, vagy CIB Partner Maximum Vállalkozói számlacsomag igénybevétele esetén a számlavezetési kedvezményen felül a tranzakciós kedvezmények közül CIB Partner Start Vállalkozói Számlacsomag esetén 1 (azaz egy) darab kedvezmény választására jogosult, CIB Partner Médium Vállalkozói Számlacsomag, valamint CIB Partner Maximum Vállalkozói Számlacsomag esetén pedig 2 (azaz kettő) darab különböző kedvezmény választására jogosult, amennyiben az Üzletfél a jelen promóciós szabályzatban szereplő vállalati számlacsomag nyitása mellett további 2 (azaz kettő) darab terméket vagy szolgáltatást (pl. elektronikus banki szolgáltatás, finanszírozási termék, számlavezetéshez kapcsolódó termék, megtakarítási termék) igénybe vesz a CIB Banktól és teljesíti az adott számlacsomaghoz tartozó számlaforgalmi elvárást.

A kedvezmény mértékét az adott termékre vonatkozó, mindenkor hatályos Kondíciós Listákban, illetve az egyes vonatkozó szerződésben meghatározott standard díjakból értendők.

Kedvezmény nyújtásának időszaka: a bankszámlaszerződés aláírását követő második munkanaptól – az elvárt számlaforgalom teljesítése esetén – az azt követő 15. hónap utolsó napjáig.

Elektronikus csatornán benyújtott megbízásnak CIB Internet Bank, Business Terminál, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Business Online, illetve CIB Bank Online felületén benyújtott megbízások minősülnek.

A bank a kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától abban az esetben nyújtja, ha az Üzletfél az adott termékre, számlatípusra vonatkozó, mindenkor hatályos kondíciós listában meghatározott számlaforgalmat (továbbiakban: Elvárt számlaforgalom) a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontját megelőző 3 naptári hónapban legalább 2 alkalommal teljesíti. Havi számlaforgalmi felülvizsgálat: a bank az elvárt számlaforgalom teljesítését a számlanyitást követő 7. hónap első banki munkanapjától az azt követő 15. hónap első banki munkanapjáig havonta, minden hónap első banki munkanapján ellenőrzi.

Elvárt számlaforgalom: a számlanyitást követő 4. hónap első napjától legalább havonta a táblázatban szereplő számlacsomagnak megfelelő összegű jóváírási számlaforgalom teljesítése. Jóváírási számlaforgalomba az Üzletfél a jelen kondíciós listában szereplő forint és deviza pénzforgalmi bankszámláin történő pénztári befizetés, beszedési megbízás, valamint a bankközi és bankon belüli forint és deviza átutalások (eseti, állandó, csoportos) jóváírásai tartoznak, kivéve az Üzletfél saját számlái közötti átvezetéseket. A jóváírási számlaforgalom meghatározásánál a bank nyilvántartása az irányadó.

Kedvezmények megszűnése: A bank a havi számlaforgalmi felülvizsgálat során ellenőrzi az adott termékre, számlatípusra vonatkozó, mindenkor hatályos kondíciós listában szereplő vállalati számlacsomag nyitásakor vállalt számlaforgalmat, és a bankszámlavezetéshez kapcsolódó kedvezményeket a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontjától jogában áll megszüntetni, ha az Üzletfél az elvárt számlaforgalmat a havi számlaforgalmi felülvizsgálat időpontját megelőző 3 naptári hónapban legalább 2 alkalommal nem teljesíti. Amennyiben az Üzletfél a kedvezmény időtartama alatt számlacsomagot vált, úgy az a kedvezmények megszűnését vonja maga után, így a számlacsomag váltás napjától a kedvezmények megszűnnek. Amennyiben az Üzletfél a kedvezményben való részvételi szándékának jelzését és a jelen kondíciós listában szereplő vállalati számlacsomag nyitását követően úgy dönt, hogy a kedvezményben nem kíván részt venni, azt bármikor jelezheti a bank felé írásban.

A fel nem sorolt jutalékok, díjak és költségek mértékét és vonatkozó egyéb feltételeket (pl. Pénzforgalmi díj fogalma, további díjmértékek) a mindenkor hatályos „CIB Partner Start, CIB Partner Médium, CIB Partner Maximum Vállalkozói Számlacsomag Gazdálkodó és Egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére” című kisvállalkozói kondíciós lista valamint a „Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére” című kisvállalati kondíciós lista tartalmazza.

7 Kisvállalati számlát nyitó ügyfél: Mindazon a Bank által a kisvállalkozói szegmensbe sorolt devizabelföldi, társas és egyéni vállalkozások, egyéni cégek, őstermelők, melyek a "Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók részére" elnevezésű kondíciós listában szereplő CIB Partner Start, CIB Partner Medium, CIB Partner Maximum vagy CIB Partner Könyvelői Vállalkozói Számlacsomagot nyitnak.

8 Adóbevallással való igazolás esetén, az adóbevalláson egyértelműen szerepelnie kell, hogy az ügyfél KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója, illetve kisadózó vállalkozók tételes adója) adózási formában adózott.

9 Bankszámlakivonattal való igazolás esetén, a bank a NAV Kisadózó vállalkozások adója bevételi számlára (10032000-01076349) történő utalást ellenőrzi, amellyel megbizonyosodhat arról, hogy az ügyfél által a NAV felé tételes vagy százalékos KATA adó megfizetése történt.

A tájékoztatás nem teljes körű.  A számlacsomagokra vonatkozó  részletes feltételeket  a vonatkozó  „Kisvállalkozói kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére” és a  „Kisvállalkozói kiegészítő kondíciós lista gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek részére” elnevezésű kondíciós listák, valamint egyéni vállalkozók esetén a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, Elektronikus Szolgáltatás igénylése esetén a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló CIB Internet Alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat, társas vállalkozások esetén az Általános Vállalati Üzletszabályzat, Elektronikus Szolgáltatás igénylése esetén a CIB Internet Alapú Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint  a Bankszámlákra és Fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazzák. 

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)