EnglishAAA

Felelősséggel a munkatársainkért 

Felelős foglalkoztatás

Bankcsoportunk 2016 végére 2036 főt foglalkoztatott, majdnem mindenkit határozatlan idejű szerződéssel, ami az elkötelezett, hosszútávra tervezhető foglalkoztatás szimbóluma is egyben számunkra. A szezonális munkaerő-igényeink kielégítése érdekében 117 főt kölcsönzött formában foglalkoztatunk. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársakaránya növekszik, ezzel is segítve munkatársainkat a munka- és magánéletükösszehangolásában.

A CIB Csoport alkalmazottainak száma (fő)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

2016

Határozott idejű

144

99

82

33

16

21

16 19 18

Határozatlan idejű

3 513

3 180

3009

2912

2739

2510

2434 2277 2018

Összesen

3 657

3 279

3091

2945

2755

2531

2450 2296 2036

December 31-i adatok

  2011
 2012 2013
 2014 2015
2016
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma: 32 fő
 32 fő 34 fő  29 fő 34 fő 57 fő
Megváltozott munkaképességű munkavállalók száma:
22 fő 20 fő 
20 fő 24 fő
36 fő 48 fő
Kölcsönzött munkaerő létszáma: 40 fő 45 fő
32 fő  60 fő 154 fő
117 fő
                                             

 

Bankcsoportunknál lényegesen magasabb a női beosztottak aránya, melyet a nagy létszámú szervezetek női többsége okoz munkatársi szinten (fiókhálózat, számvitel, operáció).


A férfi és női munkavállalók aránya az egyes beosztási szinteken 2016-ban (százalék)

 

Férfi

Vezetők

57,0

43,0

Szakértők

46,6

53,4

Beosztottak

24,0

76,0

 

Bankcsoportunk központja a fővárosban található, így munkatársaink többsége is elsősorban a budapesti régióban él. E mellett azonban arra is lehetőséget biztosítunk, hogy azon munkatársaink, akik az ország más régióiban laknak, de munkájuk megköveteli a központi jelenlétet, a hét bizonyos napjait töltsék csak a fővárosban, a többi időben távmunkában, a vidéki fiókirodáink valamelyikében végezzék feladatukat. Ennek és fiókhálózatunknak köszönhetően több mint 442 főt foglalkoztatunk vidéken is.


A CIB Csoport alkalmazottainak földrajzi megoszlása (fő)[1]

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Budapest

2375

2232

2048

1922

1828

1594

Kelet-magyarországi Régió

304

278

264

281

230

216

Nyugat-magyarországi Régió

266

245

219

247

238

226


 

December 31-i adatok

Szervezetünk átlagos fluktuációs mértéke emelkedett előző évekhez képest a 2016 első félévében végrehajtott csoportos létszámleépítés hatására. Ezt tükrözi vissza a korcsoportonkénti bontás is, valamint ha a nemenkénti bontást nézzük, a férfiak kilépési aránya továbbra is a magasabb.

 

Kilépési arány  (százalék, kilépők száma/év végi zárólétszám)


 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kilépési arány

20,4

17,14

19,3

20,6

17,28

21,45

15,92

19,21

27,41Kilépési arány korcsoportonként (százalék)


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

21-25

41,67

15,61

16,9

26,8

19,5

28,4

25,2

26-30

15,18

19,19

19,29

26

22

26,4

38,3

31-35

19

22,41

17,02

22,2

19,8

20,4

31,5

36-40

17,6

20,79

16,31

22,7

14,1

15,7

24,8

41-45

17,37

20,8

16,35

18,4

8,6

14,8

20,0

46-50

21,02

25,35

16,11

9,8

12,5

15,9

19,5

51-55

16,41

19,13

14,15

17,9

8,8

12,6

21,5

56-60

113,16

50

26,92

18,5

20,3

34,3

78,9

61-

0

16,67

12,5

0

36,4

33,3

35,3


 

 

Kilépési arány nemenként, százalék:

2009      2010       2011      2012      2013      2014      2015       2016

Férfi:     19,01     23,8        24,5       18,31     21,24     19,22     19,75     32,9

Nő:        16,19     16,9        15,3       16,75     21,56     14,27     18,92     24,6


 

Új belépők és kilépők száma a CIB Csoportban (fő)

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Új belépők száma

889

230

476

483

317

283

375

354

349

Kilépők száma

747

562

598

621

476

543

390

441

558


December 31-i adatok


A bankban munkába álló pályakezdők átlagfizetése 2016-ban 273 640 Ft, azaz a minimálbér 247%-a volt.


 

A férfiak és nők éves átlagos alapfizetése beosztási kategóriák szerint (millió forint)

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vezető férfi

13,32

12,3

12,83

11,92

12,43

13,07

13,43

13,63

Vezető nő

12,44

10,63

10,36

10,32

10,38

10,79

11,16

11,07

Szakértő férfi

7,22

7,66

7,75

7,69

7,57

7,77

7,77

8,05

Szakértő nő

6,93

7,03

7,03

6,91

6,89

7,09

7,16

7,39

Beosztott férfi

3,92

4,01

4,2

4,38

4,25

4,23

4,27

4,22

Beosztott nő

3,46

3,47

3,52

3,65

3,64

3,75

3,79

3,88


 

December 31-i adatok


A bérek besorolását több szempont szerint végezzük el. Megvizsgáljuk, hogy az adott munkakörben milyen összetett feladatok ellátására van szükség, megnézzük az adott munkakör mennyire keresett a munkaerő piacon, továbbá ellenőrizzük a bér életgörbét is, azaz azt, hogy mikor lépett az adott munkaköri szintre, és milyen tapasztalatokkal bír, valamint a munka során nyújtott teljesítményt. 


A CIB Bank átlagos bérbeállása: 96 %

Átlagos bérbeállás

Férfi

Bérarány

Vezető

93,98 %

91,20 %

97,04 %

Szakértő

97,59 %

94,32 %

96,65 %

Beosztott

98,55 %

96,17 %

97,59 %

TOTAL

97,52 %

95,46 %

97,89 %


 

Munkahelyi balesetek és az azok miatt kiesett munkanapok száma (nap)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Munkahelyi balesetek száma

12

8

6

8

15

9

8

10

6

Kisesett munkanapok száma

161

106

726

222

273

366

181

178

81


December 31-i adatok


A hiányzásos napok aránya a hiányzások oka szerint (százalék)[2]

 

2008

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Betegség

28,4

26,7

26,2

17,9

16,58

12,0

13,4

12,7

11,3

Baleset

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Anyasági távollét

63,8

61,5

60,9

71,1

80,97

72,1

75,4

74,6

68,6

Egyéb

7,6

11,7

12,8

10,9

2,25

15,6

11,1

12,6

20,0


December 31-i adatok

 

A CIB Bankban működik szakszervezet, tagjainak száma 254 fő volt 2016. december végén. A szakszervezet képviselői alkotják az ún. Szociális bizottság munkavállalói oldalát, amelynek feladata a munkatársak bizonyos szociális jellegű támogatásainak kezelése.

A törvény által előírt, időszakos, munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatokon való részvétel 2015-ben is a törvényi előírásoknak megfelelően kötelező volt minden munkatársunk számára. Bizonyos vezetői besorolás felett a korábbi évekhez hasonlóan, 2015-ben is a magasabb kockázati körülményekre tekintettel a foglalkozás egészségügyi vizsgálat keretében évenkénti menedzserszűrést biztosítunk. A szűrési feladatokat továbbra is az Worcare-Oxivit-orvoscsoport végzi, amely 1994 óta nyújt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat, valamint 2016 második felétől a HungariaMed-M Kft is bekerült ezen szolgáltatói körbe.


Elismerés és karriermenedzsment

2012 óta megújult formában minden munkavállalóra érvényes teljesítményértékelő rendszer (TÉR) működik a Bankban. A teljesítményértékelési időszakban a teljes szervezeten végigvonuló panelbeszélgetések biztosítják az értékelések konzisztenciáját a vezetői szintek és az egyes divíziók között. Emellett illeszkedve a Bank új, 2014-2017-ig tartó stratégiájához 2014-ben megújítottuk, átdolgoztuk az üzleti területen dolgozó munkatársakra vonatkozó értékesítés-ösztönzési rendszerünket. Az átalakítás alapjául Tulajdonosunk, az Intesa Sanpaolo Csoport Nemzetközi Divíziója (ISBD) által kialakított teljesítmény-értékelési és ösztönzési folyamatok szolgáltak. Az új, kibővített rendszerrel célunk, hogy motiváljuk, és ezáltal megtartsuk sikeres és eredményes kollégáinkat és közvetlen vezetőiket, hogy együtt közösen segítsük stratégiánk megvalósulását. 2016-ban további munkakörök kerültek bevonásra az értékesítés-ösztönzési rendszerbe. A bank minden munkavállalója kap teljesítményére vonatkozó értékelést és karrierépítési lehetőségeire vonatkozó áttekintést.

Szorosan kapcsolódva a TÉR folyamatokhoz, karriermenedzsment rendszerünk is tovább működik, amelynek fő céljai, hogy beazonosítsuk és megtartsuk tehetséges munkatársainkat, minden munkavállalónknak legyen lehetősége tudatosan végiggondolni, milyen karrier utat szeretne bejárni a CIB Bankcsoportban, a vezetők tudatosan tervezzék meg a csapatukon belüli utánpótlást, és végül elősegítsük a divíziók közötti karriermozgást.

Javadalmazási stratégiánk fontos része a széles körű béren kívüli juttatások rendszere. A cafeteria összege 2016-ban nem változott, a teljes munkaidőben dolgozók számára havi bruttó 23,75 ezer forint maradt. A részmunkaidőben dolgozók továbbra is a cafeteria arányos részére voltak jogosultak. A dolgozók képviselőinek bevonásával vizsgáltuk felül a cafeteria rendszer működését annak érdekében, hogy a dolgozóknak még szélesebb választási lehetőséget biztosítsunk. 2016-ban is szélesítettük a cafeteria rendszerben elérhető szolgáltatások körét, többek között az Erzsébet kártya is bekerült a választható elemek közé.
[1] A régiók változása miatt az adatok nem összehasonlíthatóak a korábbi évekkel.

[2] Az összes ledolgozott nap arányában.Vissza az oldal tetejére >>

 Értékeink
 Vállalatirányítás
 Vállalásaink, legfontosabb mutatóink
 Környezeti hatásaink
 Felelősséggel munkatársainkért
 Felelősséggel a szolgáltatásokban
 A CIB a tágabb közösségben
Beszállítói kapcsolataink
 Jelentéseink
 Nemzetközi egyezmények és szervezeti tagságok