EnglishAAA

Elszámolási és forintosítási információk

Segítünk tisztán látni!

 

Szeretnénk megkönnyíteni az elszámolással, illetve a forintosítással kapcsolatos tájékozódást, ezért összegyűjtöttük a témában felmerülő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

Erről az oldalról tudja letölteni a szükséges nyilatkozatokat és nyomtatványokat is.

Gyakori kérdések és válaszok


 • Általános kérdések
 • Elszámolás a gyakorlatban
 • Speciális esetek
 • Panasszal kapcsolatos lehetőségek
 • Forintosítás
 • Vonatkozó jogszabályok

Kérdések és válaszok


MNB közérdekű keresetekkel kapcsolatos információk
 • Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a vonatkozó törvények adta lehetőségével élve a Magyar Nemzeti Bank közérdekű keresetet indított egyes pénzügyi intézmények - köztük a CIB Bank és a CIB Lízing - ellen annak megállapítása érdekében, hogy a 2010. november 26. és 2014. július 26. napja között létrejött forint alapú, illetve deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések esetében alkalmazott kamatok, díjak és költségek tisztességesen kerültek-e egyoldalúan megemelésre. Az eljárás során az került megállapításra, hogy a 2010. november 26. és 2014. július 26. napja között létrejött forint alapú, illetve deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések esetében is tisztességtelenül lettek egyoldalúan megemelve az alkalmazott kamatok, díjak és költségek, ezért a CIB Bank és a CIB Lízing elszámolt érintett ügyfeleivel, és a jogszabályban foglalt határidőben, a polgári peres eljárás befejezésétől számított hatvanadik napig megküldte az érintetteknek az elszámolásról szóló tájékoztatást.
 • CIB Bank esetében ez a határidő 2015. november 13. volt. 
 • A közérdekű perek által érintett termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek listáját itt tekinthetik meg.
Elszámolásról szóló tájékoztatás időpontja


 • Tájékoztatjuk érintett ügyfeleinket, hogy a CIB Bank, a CIB Lízing és a CIB Ingatlanlízing a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfeleinek április 30-ig megküldte az elszámolásról szóló tájékoztatást.

 • A forinthiteles vagy deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfeleinknek 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30. között kellett megküldenünk az elszámolásról szóló tájékoztatást. A CIB Bank, a CIB Lízing és a CIB Ingatlanlízing természetesen ebben az esetben is a jogszabályi rendelkezések szerint járt el, és ezen határidőig postára adta a tájékoztatást érintett ügyfeleinek. 

 • A Magyar Nemzeti Bank közérdekű kereseteivel érintett 2010. november 26. és 2014. július 26. napja között létrejött forint alapú, illetve deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában a CIB Bank 2015. november 13-ig postára adta az elszámolásról szóló tájékoztatást.

 • A Magyar Nemzeti Bank 58/2014. (XII. 17.) rendeletében foglaltaknak megfelelően azon tartozás fennmaradása nélkül megszűnt forint alapú fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatban, melyek esetében nem került sor egyoldalú kamat-, díj- és költségemelésre, az elszámolással összefüggő tájékoztatási kötelezettséget a pénzintézetek a honlapjukon és bankfiókjaikban, ügyfélszolgálatukon elérhető közzététel formájában is teljesíthették, ezek esetében tehát nem került sor levélküldésre. A rendelet értelmében tehát ezek esetében a CIB Bank és a CIB Lízing nem küldött az elszámolásról levelet, hanem honlapján és bankfiókjaiban, illetve ügyfélszolgálatán elérhetővé tett közzététel formájában tett eleget tájékoztatási kötelezettségének. Mivel ezen kölcsönszerződések esetében nem került sor  egyoldalú kamat-, díj- és költségemelésre, az elszámolás eredményeképpen nem jár vissza pénz az ügyfeleknek.  Bővebb információt, illetve az érintett termékek listáját lejjebb görgetve A CIB Bank tájékoztatói menüpontban talál.
Az MNB tájékoztatói

Az MNB tájékoztatója az elszámolási és forintosítási tudnivalókról

Árfolyamgát tájékoztató

Nem jelzálog alapú fogyasztói deviza- és deviza alapú hitelek forintosítása

A CIB Bank tájékoztatói

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről - deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában - 2014.12.22.

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről - forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában - 2015.09.18.

Hirdetmény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 21.§ (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásáról - 2014.12.30.

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perek kapcsán - 2015.01.08.

Hirdetmény előtörlesztési szünnapokról - 2015.03.18. 

Közzétételek elszámolási/forintosítási kötelezettség teljesítéséről

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Személyi kölcsön - Elszámoló levél másolat küldési kérelem

Személyi kölcsön - Tájékoztató levél másolat küldésről

DECLARATION OF A REQUEST TO FORGO CONVERSION INTO HUF AND THE ADJUSTMENT OF INTEREST IN CONNECTION WITH THE LOAN AGREEMENT

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Panasz bejelentő nyomtatvány a fogyasztói kölcsönszerződésre vonatkozó elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

PBT előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KEZELT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY BEJELENTŐ A VÉGTÖRLESZTÉS KÖVETKEZTÉBEN MEGSZŰNT FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ

KÖVETELÉSKEZELŐ ÁLTAL KIADANDÓ IGAZOLÁS AZ ENGEDMÉNYEZETT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉS FOGYASZTÓVAL SZEMBEN TÖRTÉNŐ ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

IGÉNY BEJELENTŐ A KÖVETELÉSKEZELŐ VÁLLALKOZÁSSAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSHOZ

IGÉNY BEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLŐZÉSÉHEZ

NYILATKOZAT ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉRE - MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ESETÉN

NYILATKOZAT ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ

NYILATKOZAT ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ (KÜLFÖLDI SZÁMLASZÁM)

PBT elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány

Lezáráshoz szükséges dokumentumok

Fogyasztói kölcsönszerződés lezárásához szükséges dokumentumok

* Ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy közjegyzői okiratba foglalt, illetve közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott meghatalmazás alapján, meghatalmazott útján. A külföldön kiállított meghatalmazás akkor bír teljes bizonyító erővel, haazt a magyar külképviseleti hatóság a kiállítás helyén felülhitelesítette, vagy a kiállítás államának erre feljogosított hatósága ún. Apostille-lal látta el.