EnglishAAA

CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap

FEKTESSEN HÁROM FÖLDRÉSZ KIEMELT INDEXEIBE!


 • 100% tőkevédelem a lejáratkor a befektetési jegyek névértékére

 • Részesedés a világ 3 meghatározó részvénytőzsdéjének pozitív teljesítményéből

 • Forint befektetés, akár a Tartós Befektetési Számla filozófiájához illeszkedő portfólióelem

A CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap három földrészen, három olyan ígéretes gazdaságot választott ki, ahol a következő években az átlagosnál magasabb lehet a gazdasági növekedés. A kiválasztott 3 ország - Egyesült Államok, Egyesült Királyság és Kína - 2013-as gazdasági növekedése többszörösen meghaladta az EU átlagát, melyhez vállalataik javuló teljesítménye nagymértékben hozzájárult. Ezen országok legnépszerűbb tőzsdeindexein keresztül az alap az S&P 500 Index, az FTSE 100 Index és a Hang Seng China Enterprises Index együttes növekedése esetén az elkövetkező három év során akár évi 7% (EHM=6,56%) hozamot is fizethet.

Mindemellett a részvénybefektetések tőkekockázatával sem kell számolnia, hiszen az alap befektetéseinek összetétele a futamidő végén a befektetési jegyek névértékére tőkevédelmet biztosít a részvényárfolyamok kedvezőtlen alakulása esetében is.


Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása


Az alapot Önnek ajánljuk, ha

 • befektetési döntéseinél a biztonság mellett az elérhető többlethozam lehetősége is motiválja,
 • foglalkoztatja az időskori öngondoskodás, és saját kezében szeretné tartani az ilyen célú megtakarításait


Segíthetünk? Keressen bennünket! 

06 40 242 242
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   Időpontfoglalás


Miért érdemes az említett részvényindexekbe fektetni?

 • A kiválasztott országok gazdasági kilátásai az átlagosnál kedvezőbbek
 • Közismert, nagy forgalmú, likvid tőzsdeindexek
 • A világ tíz legjelentősebb gazdasága közé tartozik mindhárom ország
 • A fejlett országokban tapasztalható rendkívül alacsony kamatszint és a gazdasági növekedést ösztönző intézkedések kedveznek a részvénybefektetéseknek

A részvényindex kosár elemei

S&P 500 Index: világ első számú részvényindexe, az amerikai S&P 500 Index (Bloomberg Ticker: SPX:IND, Reuters RIC: .SPX) (a továbbiakban: Index) jelenti. Az indexet 1923 óta számítják, kiinduló értéke 10 (1941-1943) volt. Az index 1957-től az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános részvénytársaságának, azok kapitalizációj alapján súlyozott tőzsdei árfolyam-alakulását mutatja. Ezáltal az index hűen reprezentálja az Amerikai Egyesült Államok valamennyi vezető iparágát és 1.000 milliárd USD-os tőkeértékével az Amerikai Egyesült Államok teljes részvénypiacának 80%-át fedi le. Így az index a világ első számú részvénypiaci jelzőszáma, a befektetők és a média körében világszerte elfogadott, megbízható orientáló, értékmérő funkciót tölt be. A Standard & Poor's a világ vezető, patinás - több mint 140 éves múltra visszatekintő - pénzügykutató, adatszolgáltató, és hitelminősítő intézete, amely számos részvénypiaci index, így többek között az S&P500 Index számítását is végzi.

FTSE 100 Index: az index kosarában a London Stock Exchange részvénytőzsdén jegyzett 100 legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező, világhírű vállalat található, így többek között pl.: AstraZeneca, Aviva, BP, Royal Dutch Shell, easyJet, GlaxoSmithKline, HSBC, Marks & Spencer, Rolls-Royce Group, Royal Bank of Scotland Group, Tesco, Unilever, Vodafone. Az indexet 1984 óta számítják, kiinduló értéke 1,000 volt. Az Egyesült Királyság a világ 6. legnagyobb gazdasága. Az indexben szereplő legjelentősebb gazdasági ágazatok: turizmus, bankszektor (London City), gyógyszergyártás, gépjárműgyártás, élelmiszeripar.

Hang Seng China Enterprises Index: a Hong Kong-i részvénytőzsdén jegyzett, Kínai Népköztársaság területén kibocsátott részvényeket tömörítő, kapitalizáció-súlyozású, hong-gongi dollárban denominált index. Az úgynevezett Hrészvényeket tartalmazza, melyek a leglikvidebb, állami tulajdonú kínai cégek részvényeit jelölik úgy, mint Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., China Petroleum & Chemical Corp., China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China Ltd., PetroChina Co. Ltd., China CITIC Bank Corporation Ltd. Az index legnagyobb részben energia- és pénzügyi szektort tartalmaz, de ezeken kívül ipari, távközlési, technológiai, közműszolgáltató és fogyasztói cikkeket előállító cégek is szerepelnek benne. Az index értekét 2000. január 3-ával 2000 pontban állapítottak meg. Számos előrejelzés alapján Kína - dacolva a lassuló globális környezettel az elkövetkező években is dinamikusan fog növekedni. Az elmúlt évek makrogazdasági növekedését erős vállalati teljesítmény támogatta, várható hogy ez a növekedési szint megmarad a következő években is. Az index 40 részvény teljesítményét követi, melyek közül egyik súlya sem haladhatja meg a 10%-ot.


Mit kínál az alap?

 • Részesedést három olyan ország nagy tőzsdei cégeinek teljesítményéből, melyek jelenleg földrajzi régióikban kiemelkedő gazdasági növekedést tudnak felmutatni
 • Az elért hozamok évenkénti kifizetését
 • Optimális esetben akár 3x7,00%= 21,00% maximálisan elérhető hozamot (maximális EHM és éves hozam=6,56%) (100%-os részesedési ráta mellett)
 • A hozamok visszamenőleges kifizetését, amennyiben a hozamfizetés feltétele csak a futamidő második vagy harmadik évében teljesül
 • A szélsőséges hozamingadozások hatásának csillapítását célzó befektetési stratégiát
 • Lejáratkor 100% tőkevédelmet a befektetési jegyek névértékére
 • Belátható időtávú befektetést (futamidő: 3 év)
 • Jegyzést diszkont árfolyamon

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap futamidő alatti árfolyamát a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A futamidő alatt a piaci folyamatok függvényében az árfolyam jelentősen ingadozhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyam növekménye határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési ráta minimuma: 50%, maximuma 150%.

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alap Kezelési szabályzatából!

Kamatadó- és EHO mentes befektetés lehetősége

A CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeit a magánszemély befektetőknek lehetősége van Tartós Befektetési Számlán elhelyezni. Az így megvásárolt befektetési jegyek hozama után, - amennyiben az szja-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek -, nem kell kamatadót és EHO-t fizetnie! Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak!


100% tőkevédelem a lejáratkor

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértéke (10 000 forint) a futamidő végén teljes egészében kifizetésre kerüljön. Az alap futamideje alatt (a névértéknél magasabb árfolyamon) megvásárolt befektetési jegyek esetében a lejáratkor érvényesíthető tőkevédelem is (csak) a névértékre vonatkozik!


Ha mégis pénzre van szüksége a futamidő alatt

Az alapba történő befektetés hosszú távú befektetés. Ajánlott befektetési időtáv az alap teljes futamideje (3 év). Szükség esetén az alap befektetési jegyei a folyamatos forgalmazás elindulását követően befektetési jegy adásvételi megbízással értékesíthetők a CIB Bank Zrt. országos fiókhálózatában. Az adásvételi megbízás során felszámított díjak a CIB Bank Zrt. mindenkor érvényes, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Díjjegyzékében közzétett díjakkal egyeznek meg. A befektetési jegyek visszaváltásának költsége az első forgalmazási napon a befektetési jegyek árfolyamértékére vetítve 4%. A befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, amelyet a futamidő alatti piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt befolyásolhatnak, így a futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat. Az alapok a befektetési jegyek névértékére tőkevédettséget kizárólag a futamidő végén biztosítanak.

Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.


A hozamfizetés részletei, feltételei

Az alap a hozamfizetési feltételek teljesülése esetén évente fizet hozamot.

 • Pluszban a részvényindexek!

A hozamfizetés feltétele, hogy mind a három tőzsdei részvényindex értéke az évenkénti hozamfizetési időszakban meghaladja a kezdőszintet, azaz pluszban legyen. Amennyiben ez a feltétel teljesül, az adott évben az alap kifizeti az előre meghatározott - részesedési rátával korrigált - hozamot (7,00%) a részvényindexek tényleges teljesítményétől függetlenül.

 • Visszamenőleges hozamfizetés

Az amennyiben a futamidő első vagy második évében még nem teljesültek a kifizetési feltételek, de bármelyik későbbi hozamfizetési időpontban teljesül a feltétel, akkor, az adott évi hozamfizetésen felül a futamidő megelőző éveire is jár a fix hozam - a részvényindex értékek múltbéli alakulásától függetlenül. Így akár elegendő a 3. év végén teljesülnie a hozamfizetési feltételnek, ahhoz, hogy mindhárom évre kifizetésre kerüljön a fix hozam.

Amennyiben a futamidő egyik évében sem teljesül a hozamfizetés feltétele, vagyis minden évben van olyan részvényindex, amelynek záró értéke az induló érték alatt van, a hozamfizetés időszakában, akkor az alap a futamidő alatt nem fizet hozamot és tőkevédelemmel jár le.

 • Rövid távú árfolyam-ingadozások hatásának csillapítását célzó befektetési stratégia

Az alap a rövid távú árfolyam ingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvényindexek induló és záró értékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással törekszik csökkenteni, az alábbiak szerint:

  • A részvény indexek kezdő értékének a futamidő elején heti gyakorisággal 2014. június 10., 2014. június 16. és 2014. június 23. napokon megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük.
  • Az Alap futamidő alatt évente elért teljesítményének megállapítása során az indexkosárban szereplő indexek záró értékének a futamidő egyes éveinek végén heti gyakorisággal, az első évben 2015. május 29., 2015. június 5., 2015. június 12,, a második évben 2016. május 27, 2016. június 3. és 2016. június 10. illetve a harmadik évben 2017. május 19., 2017. május 26. és 2017. június 2. napokon megfigyelt tőzsdei napvégi záró index értékek átlagát tekintjük.

2015. 06. 17. - CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap első hozamkifizetése

2016. 06. 17. - CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap második hozamkifizetése

A CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alappal elérhető hozamok

Az ábra a 8 lehetséges kimenetelt mutatja be az elérhető hozamok tekintetében, 100%-os részesedési ráta esetén.

A nagyobb méretért kattintson ide vagy a képre (a kép új ablakban nyílik meg)!

 


Alapadatok:

 • Futamidő: 2014.június 10*. - 2017. június 9.
 • Befektetési jegyek névértéke: 10 000 forint


Segíthetünk? Keressen bennünket! 

(+36 1) 4 242 242
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   IdőpontfoglalásJelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfólió jelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alap hozamadatai a kibocsátás devizanemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról.) A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkevédett értékének (névérték) lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja.

A Batv. 45. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az Alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek, mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az Alap kezelését kizárólag az Alapnak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az Alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, ebben az esetben az folyamatos forgalmazás első napja, valamint az Alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat) az Alapkezelő jogosult módosítani, amelyről az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.