EnglishAAA

CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap forintban és euróban

Részesüljön az amerikai nagyvállalatok eredményéből!


A világ legnagyobb és legerősebb gazdasága az Amerikai Egyesült Államoké. Az ország számos globálisan meghatározó nagyvállalat központja, melyek jelentősen hozzájárulnak az amerikai gazdaság kiváló eredményeihez. Megbízható teljesítmény és folyamatos fejlődés jellemzi ezeket a cégeket, melyek eredményéből most Ön is részesedhet.

A CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alapokkal tíz olyan amerikai nagyvállalat részvényének teljesítményéhez férhet hozzá, amelyek közül mindegyik komponense az 500 legnagyobb amerikai nyilvános részvénytársaságot magába foglaló S&P500 Indexnek. Az S&P500 Index a globális részvénypiacok legmeghatározóbb indexe, melyben a világ legtőkeerősebb vállalatai szerepelnek, a világ elsőszámú részvénypiaci jelzőszáma.

A CIB Tiszta Amerika 2 Alapokat Önnek ajánljuk, ha:

 • úgy gondolja, hogy a részvénykosárban szereplő vállalatok a következő években növekedni tudnak,
 • úgy szeretne részesedni a részvénypiac nyújtotta hozamlehetőségből, hogy nem kell kockára tennie a teljes befektetett tőkéjét,
 • szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla nyújtotta adóelőnyöket.

A részvénykosár elemei

 • Eaton Corp
 • General Motors Co
 • General Electric Co
 • AT&T Corp
 • Duke Energy Corp
 • Welltower Inc
 • Google Inc
 • Southern Co
 • Target Corp
 • Pfizer Inc

Miért érdemes az alapokat alkotó vállalatok részvényeibe fektetni?

 • Az Amerikai Egyesült Államoké a világ egyik legnagyobb és legerősebb gazdasága.
 • Az alapok részvénykosarában különböző szektorok meghatározó vállalatai szerepelnek, tehát az eszközkosár iparági szinten megosztott.

Mit kínálnak az alapok?

 • Költséghatékony hozzáférést egyidejűleg tíz, a saját szektorában kiemelkedő amerikai nagyvállalat teljesítményéhez.
 • Középtávú befektetési lehetőséget.
 • Lejáratkor 95%-os árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére.
 • Kamatadó- és EHO-mentes hozam lehetőségét, ugyanis az alapok befektetési jegyei elhelyezhetők Tartós Befektetési Számlán is.

Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alapok befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán is. A Tartós Befektetési Számlára jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az Szja- és EHO-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell sem kamatadót, sem EHO-t fizetnie!

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

A Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a CIB bankfiókokban.

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak.
 • Az alapok teljesítményét az alapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról részletesen és alaposan tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából!

95%-os árfolyamvédelem lejáratkor

Az alapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (forint alap esetében 9500 forint, euró alap esetében 0,0095 euró) a futamidő végén kifizetésre kerüljön, függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alapok célja, hogy a 10 részvényből egyenlő arányban összeállított eszközkosár átlagteljesítményét figyelembevevő kifizetést teljesítsenek.
 • Az alapok félévente meghatározzák a részvénykosár átlagteljesítményét úgy, hogy az egyes részvények pozitív teljesítményét legfeljebb 18,50%-ig veszik figyelembe, a negatív teljesítmény a saját értékével kerül az átlagba.
 • A futamidő utolsó évében a fenti módszerrel meghatározott, félévenként rögzített hat érték egyszerű számtani átlaga kerül hozamként kifizetésre.
 • Ezen felül az alapok további 5%-os hozamkifizetést teljesítenek, amennyiben a futamidő végén a kosárban szereplő összes részvény a futamidő elején meghatározásra kerülő kezdőszintje felett zár.
 • Az alapok által elérhető maximális hozam a teljes futamidő alatt 18,50% (18,50%+5,00%-5,00%) ami 5,82%-os maximális EHM-nek felel meg.
 • Amennyiben hozamfizetés nem történik, a befektetési jegy névértékének 95%-a a futamidő végén akkor is visszafizetésre kerül.

Az induló- és záróértékek meghatározása

Az alapok a rövid távú árfolyam-ingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvények induló- és záróértékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással kívánja csökkenteni az alábbiak szerint:

 • A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében, heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük.
 • A részvények záróértékének a futamidő egyes féléveiben, előre meghatározott napokon mért tőzsdei záróárak átlagát tekintjük.

Indulóérték

2016.12.19.

2016.12.30.

2017.01.09

1.Megfigyelési időszak

2017.06.16.

2017.06.23.

2017.06.30.

2.Megfigyelési időszak

2017.12.01.

2017.12.08.

2017.12.15.

3.Megfigyelési időszak

2018.06.15.

2018.06.22.

2018.06.29.

4.Megfigyelési időszak

2018.11.30.

2018.12.07.

2018.12.14.

5.Megfigyelési időszak

2019.06.14.

2019.06.21.

2019.06.28.

6.Megfigyelési időszak

2019.11.29.

2019.12.06.

2019.12.13.Számpélda a részvénykosár teljesítményétől függő futamidő végi hozamfizetés lehetséges alakulására* 365 napos bázison számított hozam
** A 82/2010. (III. 25.) számú a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló Korm. rendelet szerint számított egységesített értékpapír hozam mutató.


CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap (forintban)

A CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta = 0,25%/365) jegyezhetőek 2016. október 3.1 és 2016. december 2. között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon.


Alapadatok

Futamidő

2016. december 19. – 2019. december 20.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 forint

Maximálisan elérhető hozam

18,50% (max. EHM: 5,82%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje (3 év)A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő költségek mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap

A CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névértéken jegyezhetőek 2016. október 3.1 és 2016. december 2. között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon.


Alapadatok

Futamidő

2016. december 19. – 2019. december 20.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 euró

Maximálisan elérhető hozam

18,50% (max. EHM: 5,82%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 euró

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje (3 év)


A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik
, a hatályos Díjjegyzékben szereplő költségek mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.


 

 

Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alapok tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben gondosan tájékozódjon, részleteiben mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.


Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alapok kezelését kizárólag az alapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket. Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegyek visszaváltásából származó ellenérték egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapok által tényegesen elért eredmény,