EnglishAAA

CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap

Befektetés stabil alapokon


 • Részesedés hat európai székhelyű, de világszinten is jelentős vállalat teljesítményéből
 • 95%-os árfolyamvédelem a befektetési jegyek névértékére a futamidő végén
 • Belátható időtávú befektetés

 • Mit kínálunk?
 • Ismerje meg az alapot!
 • Részletek

A CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alappal hat olyan vállalat részvényeibe fektethet kedvező hozamlehetőséggel, amelyek az európai társadalom fogyasztási szokásaiban tapasztalható változások nyertesei lehetnek.

A növekvő energiaigény, az emelkedő átlagéletkor, a fejlett biztosítási és pénzügyi szolgáltatások iránti kereslet és a telekommunikáció egyre fokozódó szerepe pozitívan hathat az alapot alkotó vállalatok nyereségtermelő képességére, amelyek az energiaszektorban, a pénzügyi szférában, a gyógyszeriparban és a telekommunikáció területén tevékenykednek.


A CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alapot Önnek ajánljuk, ha:

 • egyszerre szeretne részesedni hat nagy múltú, a saját szektorában meghatározó szerepű vállalat részvényeinek teljesítményéből,
 • úgy gondolja, hogy a részvénykosárban szereplő vállalatok a jövőben is versenyképesen szolgálják ki a piaci igényeket,
 • olyan részvénybefektetést keres, amellyel színesítheti portfólióját anélkül, hogy a teljes tőkéjét kockáztatná,
 • foglalkoztatja az öngondoskodás, és saját kezében kívánja tartani ilyen célú megtakarításait,
 • szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla nyújtotta adóelőnyöket.

A Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos tájékoztatásért, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a CIB bankfiókokban.


A részvénykosár elemei

 • Allianz SE
 • HSBC Holdings PLC
 • Novartis AG
 • Roche Holding AG
 • Telefonica SA
 • Iberdrola SA

 

Miért érdemes az alapot alkotó vállalatok részvényeibe fektetni?

 • A részvénykosarat hat olyan tőzsdei vállalat részvényei alkotják, melyek kiemelkedőek saját területükön.
 • A különböző szektorokból összeválogatott vállalatok közös jellemzője, hogy az európai demográfiai folyamatok nyomán termékeik és szolgáltatásaik iránt várhatóan növekszik a kereslet, emellett saját iparáguk széles tevékenységi körrel bíró, versenyképes szereplőiként tartják őket számon.

 

Mit kínál az alap?

 • Részesedést hat európai székhelyű, de világszinten is jelentős tőzsdei vállalat teljesítményéből.
 • Éves hozamfizetést a hozamfizetési feltételek teljesülése esetén.
 • Költséghatékony hozzáférést a globális piacokon is aktív európai vállalatok teljesítményéhez.
 • Lejáratkor 95%-os árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére (azaz az esetleges veszteség korlátozását a névérték 5%-ában).
 • Kamatadó- és EHO-mentes hozam lehetőségét, ugyanis az alap befektetési jegyei elhelyezhetők Tartós Befektetési Számlán.

 

Kamatadó-mentes befektetés lehetősége

A CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán is. A Tartós Befektetési Számlára jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja- és EHO-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell sem kamatadót, sem EHO-t fizetnie! 

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

Jegyzés diszkontárfolyamon

A CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta = 1,00%/365) jegyezhetőek 2016. január 4.3 és 2016. február 19. között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a 06 40 242 242 telefonszámon.

 

Alapadatok

Futamidő

2016. március 7. - 2019. március 8.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 forint

Maximálisan elérhető hozam

19,50% (max. EHM: 6,11%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje (3 év)

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő költségek mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj a teljes futamidő alatt az árfolyamérték 3%-a.

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap futamidő alatti árfolyamát a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A futamidő alatt a piaci folyamatok függvényében az árfolyam jelentősen ingadozhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alap Kezelési szabályzatából!


 

95%-os árfolyamvédelem lejáratkor

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (9 500 forint) a futamidő végén kifizetésre kerüljön, függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


 

A hozamfizetés részletei, feltételei a futamidő egyes éveiben

 • Az alap a futamidő egyes éveiben a részvénykosárban szereplő részvények teljesítményének átlagát fizeti ki, olyan módon, hogy az egyes részvények teljesítménye legfeljebb 6,50%-ig kerül figyelembe vételre.
 • A futamidő utolsó, harmadik évében az előbbieken felül 5% hozam kerül kifizetésre, ha a részvénykosárban szereplő minden részvény a 2015-ben meghatározásra kerülő kezdőszintje felett zár.
 • Emellett kifizetésre kerül a befektetett tőke névértékének 95%-a.

 

Amennyiben az egyes részvények nem érnek el pozitív teljesítményt a futamidő egyik évének megfigyelési időszakában sem, a befektetett tőke névértékének 95%-a akkor is visszafizetésre kerül, tehát a lehetséges veszteség a névérték 5%-ában korlátozott.

Összességében a teljes futamidő alatt elérhető maximális hozam 19,50% (3*6,50%+5,00%-5,00%), amely éves maximális 6,11%-os hozamnak felel meg (maximális EHM: 6,11%).


 

A rövid távú árfolyam-ingadozások hatásának csillapítását célzó befektetési stratégia

Az alap a rövid távú árfolyam-ingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvények induló és záró értékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással kívánja csökkenteni az alábbiak szerint:

 • A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében, heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük, vagyis a hozamszámításnál a 2016. március 7., 2016. március 14. és 2016. március 21. napi záróárak egyszerű számtani átlagát vesszük.
 • A futamidő egyes éveiben, a hozamfizetési feltétel teljesülésének vizsgálatakor az egyes részvények záróértékének a heti gyakorisággal, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei napvégi záróárak átlagát tekintjük:

1. év

2017.02.17.

2017.02.24.

2017.03.03.

2. év

2018.02.16.

2018.02.23.

2018.03.02.

3. év

2019.02.15.

2019.02.22.

2019.03.01.

 

 

 

 

 


Számpéldák a részvénykosár teljesítményétől függő éves hozamkifizetések lehetséges alakulására


1365 napos bázison számított hozam

2A 82/2010. (III. 25.) számú a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló Kormányrendelet szerint számított egységesített értékpapír hozammutató


 

 • Hívjon bennünket!
 • Fiókkereső

Segíthetünk? Keressen bennünket!

(+36 1) 4 242 242

Foglaljon időpontot bankfiókunkba!


Időpontfoglalás3A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Kérjük, olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alap kezelését kizárólag az alapnak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.


Fiókkereső

Letölthető fióklista »GPS koordináták (POI) »