EnglishAAA

CIB Relax Alapok forintban és euróban

Egyről a kettőre


 • Kiegyensúlyozott, mérsékelt kockázatú befektetés

 • Lehetőség megtakarításai folyamatos kis összegű növelésére is


 • Mit kínálunk?
 • Ismerje meg az alapokat!
 • Részletek
A CIB Relax Alapok célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjenek el alacsonyabb kockázat mellett, és ezzel lehetőséget nyújtsanak Önnek arra, hogy megfontoltan, egyről a kettőre léphessen.

A CIB Relax Alapokat az Ön figyelmébe ajánljuk, ha:

 • még kevésbé ismeri a befektetések világát, és első lépésként egy alacsonyabb kockázatú terméket választana,
 • befektetési döntéseiben az óvatosság jellemzi, de a betéteknél magasabb hozamra képes terméket keres,
 • szeretne részesedni a betétek és a kötvények kínálta kiegyensúlyozottságból, ugyanakkor fontos Önnek a részvénypiac által nyújtott kedvezőbb hozamlehetőség is,
 • több befektetési eszközosztályt is szeretne elérni egyetlen alap megvásárlásával,
 • megtakarításainak olyan hosszú távú befektetési lehetőséget keres, amelyet nem Önnek kell aktívan kezelnie,
 • szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla nyújtotta adóelőnyöket.


Az alapokat alkotó különböző eszközcsoportok célaránya

Betétek, pénzpiaci eszközök:  50%
Kötvény típusú eszközök:  40%
Részvény típusú eszközök:  10%

 

Mit kínálnak az alapok?

 • Diverzifikált, aktívan kezelt befektetési portfoliót
 • Több befektetési osztályt lefedő, mérsékelt kockázatú befektetést
 • Kis összegű befektetés lehetőségét
 • A megtakarítás folyamatos növelésének lehetőségét
 • Díjmentes jegyzést

Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Relax Alapokat a magánszemély befektetőknek lehetősége van Tartós Befektetési Számlán elhelyezni.

A Tartós Befektetési Számlára jegyzett vagy vásárolt CIB Relax Alapok befektetési jegyeinek hozama után, amennyiben az szja- és az EHO-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell sem kamatadót, sem EHO-t fizetnie!

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 


CIB Euró Relax Alap

Jegyzés diszkontárfolyamon

A CIB Relax Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkont ráta = 1,2%/365) jegyezhetőek 2015. július 13. és 2015. augusztus 14.1 között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a 06 40 242 242 telefonszámon.

 

Alapadatok

Futamidő

2015. augusztus 31-től1 határozatlan

Befektetési jegyek névértéke

1 forint

Elszámolás

T+2 nap

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

legalább 6 hónap

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek adásvételi megbízással vásárolhatók és válthatók vissza a CIB Bank országos fiókhálózatában, a CIB Internet Bank és az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben szereplő költségek mellett történik (jelenleg 1000 forint).

Amennyiben az alap a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél magasabb hozamot ér el egy adott tárgyévben, az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj legmagasabb mértéke legfeljebb az RMAX Index hozama feletti többlethozam 20,00%-a. A sikerdíj bevezetésére várhatóan 2016. augusztus 31-én kerül sor.

 


CIB Euró Relax Alap

Díjmentes jegyzés

A CIB Euró Relax Alap befektetési jegyei díjmentesen jegyezhetőek 2015. július 13. és 2015. augusztus 14.1 között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a 06 40 242 242 telefonszámon.

 

Alapadatok

Futamidő

2015. augusztus 31-től1 határozatlan

Befektetési jegyek névértéke

0,01 euró

Elszámolás

T+2 nap

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 euró

Ajánlott befektetési időtáv

legalább 6 hónap

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek adásvételi megbízással vásárolhatók és válthatók vissza a CIB Bank országos fiókhálózatában, a CIB Internet Bank és az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben szereplő költségek mellett történik (jelenleg 0,5 euró).

Amennyiben az alap a referenciaindexet jelentő EONIA TOTAL RETURN Indexnél magasabb hozamot ér el egy adott tárgyévben, az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj legmagasabb mértéke legfeljebb az EONIA TOTAL RETURN index hozama feletti többlethozam 20,00%-a. A sikerdíj bevezetésére várhatóan 2016. augusztus 31-én kerül sor. 

 

Az alap hozam/kockázat szerinti besorolásaAz alapok főként lekötött betétekbe, emellett jelentős mértékben kötvényekbe és kis részben fejlett európai és amerikai részvényekbe fektetnek, így hatékonyan képesek megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapok portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

Az alapok portfoliójában található részvény típusú eszközök arányainak meghatározása egy olyan befektetési stratégia alapján történik, mely matematikai modellek alkalmazásával lehetővé teszi az alapot alkotó eszközök árfolyam-ingadozásának folyamatos ellenőrzését.


A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok árfolyama rövidtávon jelentősen ingadozhat.
 • A befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok kedvező, illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják, így a szokványostól eltérő piaci folyamatok függvényében a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentősebb is lehet. A Befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.


 • Hívjon bennünket!
 • Fiókkereső

Segíthetünk? Keressen bennünket!

(+36 1) 4 242 242

Foglaljon időpontot bankfiókunkba!


Időpontfoglalás


Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alapok Kezelési szabályzatából!       


1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alapok tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

 A tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alapok által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a Bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.


Fiókkereső

Letölthető fióklista »GPS koordináták (POI) »