EnglishAAA

CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap

HARMONIKUS KOMPOZÍCIÓ

 • Dinamikus kockázatkezelés

 • Diverzifikált, aktívan kezelt befektetési portfolió

 • Kis összegű befektetés lehetősége

 • A megtakarítás folyamatos növelésének lehetősége

 • Jegyzés diszkontárfolyamon

 • Mit kínálunk?
 • Önnek ajánljuk!
 • Részletek

Egy jól összeállított befektetési portfólió olyan, akár egy gondosan összeválogatott gyümölcskosár. Külön-külön színes elemek összessége, de a megfelelő elrendezéssel és arányokkal jön létre az a plusz, amitől egy teljes és harmonikus kompozíciót alkotnak.

A CIB Kötvény Plusz Alap célja, hogy kedvező piaci környezetben, hosszabb távon, a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó teljesítményt érjen el a kötvény típusú befektetésekre jellemző kockázatok mellett.

Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat.

Az alapba történő befektetéssel Önnek lehetősége van arra, hogy egy jól diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményéből részesedjen. Az alap portfoliójában található részvény típusú eszközök arányainak meghatározása egy olyan matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégia alapján történik, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható.

A CIB Kötvény Plusz Alapot Önnek ajánljuk, ha:

 • befektetési döntéseinél a betéti kamatoknál magasabb elérhető hozam lehetősége motiválja,
 • szeretne részesedni a kötvénypiac teljesítményéből, és kisebb részben a részvénypiac nyújtotta hozam lehetőségéből is,
 • több befektetési eszközosztályt is szeretne elérni egy alap megvásárlásával,
 • megtakarításainak olyan hosszú távú befektetési lehetőséget keres, amelyet nem Önnek kell aktívan kezelnie,
 • szeretné, ha a befektetése dinamikusan alkalmazkodna a piaci helyzet várható változásaihoz,
 • szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla nyújtotta adóelőnyöket.

Mit kínál az alap?

 • Dinamikus kockázatkezelést
 • Diverzifikált, aktívan kezelt befektetési portfoliót
 • Kis összegű befektetés lehetőségét
 • A megtakarítás folyamatos növelésének lehetőségét
 • Jegyzést diszkontárfolyamon

Kamatadó-mentes befektetés lehetősége

A CIB Kötvény Plusz Alapot a magánszemély befektetőknek lehetősége van Tartós Befektetési Számlán elhelyezni. Tartós Befektetési Számlára jegyzett, vagy vásárolt CIB Kötvény Plusz Alap a befektetési jegyek hozama után - amennyiben az szja törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek - nem kell kamatadót fizetnie!
Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

 

Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása
A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap árfolyama rövid távon jelentősen ingadozhat.
 • A befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok kedvező, illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják, így a szokványostól eltérő piaci folyamatok függvényében a befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentősebb is lehet, és a befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alap Kezelési szabályzatából!

 

Jegyzés diszkontárfolyamon

A CIB Kötvény Plusz Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkont ráta = 1,5%/365) jegyezhetőek 2015. március 9. és 2015. április 3. között a CIB bankfiókokban.

 

Alapadatok:

Futamidő

2015. április 20-tól határozatlan

Névérték

1 forint

Elszámolás

T+2 nap

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

legalább 2 év

 

 • Futamidő alatti forgalmazás: a befektetési jegyek adásvételi megbízással vásárolhatók és válthatók vissza a CIB Bank Zrt. országos fiókhálózatában, a CIB Internet Bank és az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
 • A visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben szereplő költségek mellett történik (jelenleg 1 000 forint)
 • Az Alapkezelő sikerdíjra jogosult minden olyan napon, amikor az RMAX Indexnél magasabb éves hozamot ér el, és a befektetési jegy árfolyama meghaladja a megelőző egy év legmagasabb befektetési jegy árfolyamát. A sikerdíj mértéke az RMAX Index feletti többlethozam 20%-a.


Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 • Hívjon bennünket!
 • Fiókkereső

Segíthetünk? Keressen bennünket!

(+36 1) 4 242 242

Foglaljon időpontot bankfiókunkba!


Időpontfoglalás
A tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.) A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.Fiókkereső

Letölthető fióklista »