EnglishAAA

CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja

  • Szívesen részesedne a világ feltörekvő részvénypiacainak árfolyam-növekedéséből, és a magasabb hozam reményében az állampapíroknál magasabb kockázatot is vállalná?

  • Hosszú távon, minimum 2 éves megtakarítási formában gondolkodik, de szabadon szeretne dönteni befektetésének összegéről és futamidejéről?

  • Szeretné, ha megtakarítását szakemberek kezelnék, de ragaszkodik hozzá, hogy Ön is bármikor hozzáférhessen, akár elektronikus úton is?

A CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapjával megvalósíthatja elképzeléseit.


Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása


Mitől nőhet befektetésének értéke?

Az alap portfóliójában a világ legdinamikusabban fejlődő térségeinek tőzsdei vállalatai találhatók meg, így az alap többek között: Kína, India, Brazília, Oroszország valamint az ázsiai, latin-amerikai régió számos más országának tőzsdéit teszi az Ön számára elérhetővé. Az alap vagyonának ETF*-eken keresztüli részvénykitettsége 90%-os célarányt követ. A fennmaradó részt állampapírok és bankbetétek alkotják. Ennek megfelelően az alap által követett referenciahozamot a 90%-ban MSCI EM index (Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index) és 10% ZMAX index alkotja.

* Exchange Traded Fund: Tőzsdén kereskedett passzivan kezelt befektetési alap

Általános tapasztalat, hogy míg rövid távon, egy-egy adott időszakban a részvények hozama szélsőségesen ingadozhat, sőt veszteséget is mutathat, hosszú távon a részvények az állampapírokat meghaladó mértékben jövedelmezhetnek.


Milyen időtávra szól a befektetés?

Az ajánlott befektetési időtáv 2 év, amely alatt azonban a befektetési jegyek bármikor visszaválthatók.


Megbízás és teljesülés

Befektetési jegyeit bármely banki munkanapon visszaválthatja, illetve bármikor növelheti megtakarításait is. Ha Ön a forgalmazási időben, 8:00 és 16:00 között, például egy hétfői napon megbízást ad befektetési jegy vásárlásra, akkor az Ön megbízása a keddi napon kiszámolt, de még a hétfői napra vonatkozó árfolyamon fog teljesülni, és szerdán kerülnek a befektetési jegyei jóváírásra az Ön értékpapírszámláján. Ha Ön a forgalmazási időn kívül, 16:00 óra után például CIB Internet Bankon keresztül hétfőn ad megbízást befektetési jegy vásárlásra, akkor az Ön megbízása már a keddi napra vonatkozó árfolyamon fog teljesülni, amely árfolyamot a szerdán számítunk ki, és csütörtökre kerülnek a befektetési jegyei jóváírásra az értékpapírszámláján.


Alapadatok

A befektetési jegyek névértéke: 1,- Ft
Vásárlás: díjmentes
Visszaváltási díj: 1000,- Ft


Portfolió manager

Págyi Gergely

2004-ben végzett a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Pénzügy szakirányán, majd 2006-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (Budapesti Corvinus Egyetem) Gazdálkodástudományi Kar pénzügy szakán. 2005 őszétől a CIB Alapkezelő Zrt. munkatársa, 2006-tól portfólió menedzser, VAP és EFFAS vizsgával rendelkezik.

Asztalos András

2003-ban végzett a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán, majd 2006-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (Budapesti Corvinus Egyetem) Közgazdaságtudományi Kar pénzügy szakán, pénzügyi befektetés-elemző és kockázatkezelő szakirányán. Korábban a Morgan Stanley-nél és az Allianz Biztosítónál szerzett tapasztalatot a pénzügyi befektetések területén. 2013 őszétől a CIB Alapkezelő Zrt. Portfólió menedzsere, CFA és FRM vizsgával rendelkezik.


Kapcsolódó anyagok


 Segíthetünk? Keressen bennünket! 

(+36 1) 4 242 242
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   Időpontfoglalás

 


Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok hozamadatai a kibocsátás devizanemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.)

A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.