EnglishAAA

CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

  • Részesedni szeretne a legfejlettebb gazdaságok részvényeinek árfolyamnyereségéből, és a magasabb hozam reményében az állampapírokénál magasabb kockázatot is vállalna?

  • Befektetését legalább 2 évre tervezi, de szabad kezet akar a befektetés összegének és futamidejének megválasztásában?

  • Megtakarítását legszívesebben szakemberekre bízná, de ragaszkodik hozzá, hogy Ön is bármikor hozzáférhessen befektetéséhez, akár elektronikus úton is?

Fektesse pénzét a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapjába!


Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása


Portfólió-összetétel

Globális - ETF*-ekből álló - részvényportfolió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. Az alap hatékonyan diverzifikált portfóliót kínál 23 fejlett ország, több száz vállalatának tőzsdén jegyzett részvényeiből, kedvező tranzakciós költségek mellett, forintban. 

* Exchange Traded Fund: Tőzsdén kereskedett passzívan kezelt befektetési alap

Amennyiben a CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapját választja, érdemes hosszabb távon gondolkodnia. Általános tapasztalat ugyanis, hogy míg rövid távon, egy-egy adott időszakban a részvények hozama jelentősen ingadozhat, sőt átmenetileg akár veszteséget is mutathat, hosszú távon az állampapírokat meghaladó mértékben jövedelmezhetnek.


Megbízás és teljesülés

Befektetési jegyeit bármely banki munkanapon visszaválthatja, illetve bármikor növelheti megtakarításait is. Ha Ön a forgalmazási időben, 8:00 és 16:00 között, például egy hétfői napon megbízást ad befektetési jegy vásárlásra, akkor az Ön megbízása a keddi napon kiszámolt, de még a hétfői napra vonatkozó árfolyamon fog teljesülni, és szerdán kerülnek a befektetési jegyei jóváírásra az Ön értékpapírszámláján. Ha Ön a forgalmazási időn kívül, 16:00 óra után például CIB Internet Bankon keresztül hétfőn ad megbízást befektetési jegy vásárlásra, akkor az Ön megbízása már a keddi napra vonatkozó árfolyamon fog teljesülni, amely árfolyamot a szerdán számítunk ki, és csütörtökre kerülnek a befektetési jegyei jóváírásra az értékpapírszámláján.


A benchmark teljesítmények számításához használt adatok forrása: Bloomberg


Portfolió manager

Págyi Gergely

2004-ben végzett a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Pénzügy szakirányán, majd 2006-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (Budapesti Corvinus Egyetem) Gazdálkodástudományi Kar pénzügy szakán. 2005 őszétől a CIB Alapkezelő Zrt. munkatársa, 2006-tól portfólió menedzser, VAP és EFFAS vizsgával rendelkezik.

Asztalos András

2003-ban végzett a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán, majd 2006-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (Budapesti Corvinus Egyetem) Közgazdaságtudományi Kar pénzügy szakán, pénzügyi befektetés-elemző és kockázatkezelő szakirányán. Korábban a Morgan Stanley-nél és az Allianz Biztosítónál szerzett tapasztalatot a pénzügyi befektetések területén. 2013 őszétől a CIB Alapkezelő Zrt. Portfólió menedzsere, CFA és FRM vizsgával rendelkezik.

 


Kapcsolódó anyagok:


 

Segíthetünk? Keressen bennünket! 

(+36 1) 4 242 242
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   IdőpontfoglalásJelen tájékoztatás nem teljes körű.

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok hozamadatai a kibocsátás devizanemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.)

A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.