EnglishAAA

CIB Édességek Származtatott Alapja

Édesítse meg pénzügyeit!


Ízek, formák, illatok. A globális élelmiszeripari vállalatok finomságaira nemcsak vágyakozva gondolunk, hanem nap mint nap fogyasztjuk is őket. Ennek köszönhető, hogy jelentős e cégek hozzájárulása a világ gazdaságának teljesítményéhez, és ezért befektetési szempontból is vonzóak lehetnek.

A CIB Édességek Származtatott Alapjával 4 olyan vállalat részvényeinek teljesítményéből részesedhet, melyek világszinten ismertek, hiszen kiemelkedőek az élelmiszeripar és az édességgyártás területén.

A részvénykosár elemei

 • Danone SA
 • Dunkin' Brands Inc.
 • Nestlé SA
 • Mondelez International Inc.


A CIB Édességek Származtatott Alapját Önnek ajánljuk, ha:

 • Úgy gondolja, hogy az alapvető fogyasztási cikkek piaca bővülni fog a következő években.
 • Úgy szeretne részesedni a részvénypiac e területének teljesítményéből, hogy nem kell kockáztatnia a teljes befektetett tőkéjét.
 • Szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla, illetve a Nyugdíj-előtakarékossági Számla nyújtotta adóelőnyöket.

 

Mit kínál az alap?

 • Részesedést élelmiszeripari és édességek gyártásával foglalkozó tőzsdei nagyvállalatok teljesítményéből.
 • Hozzáférést a fogyasztási cikkek piacának speciális szegmenséhez, mely széles termékpalettával rendelkezik.
 • 95%-os árfolyamvédelmet lejáratkor a befektetési jegyek névértékére.
 • Középtávú befektetési lehetőséget.
 • Kamatadómentes befektetés lehetőségét, ugyanis az alap befektetési jegyei elhelyezhetők Tartós Befektetési Számlán vagy Nyugdíj-előtakarékossági Számlán is.

95%-os árfolyamvédelem lejáratkor

 • Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (9 500 forint/jegy) a futamidő végén kifizetésre kerüljön, függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.

 

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alap a lejáratkor a 4 elemű részvénykosár átlagteljesítményét fizeti ki legfeljebb 17%-ig úgy, hogy az egyes részvények teljesítménye legfeljebb 17%-ig kerül az átlagban figyelembe vételre.
 • Ezen felül a futamidő végén kerül kifizetésre a befektetett tőke névértékének 95%-a.
 • Az alap által elérhető maximális hozam így 12,00% a teljes futamidőre vetítve, ami 3,85%-os maximális éves hozamnak felel meg (maximális EHM: 3,85%).

 

Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Édességek Származtatott Alapja befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán (TBSZ) és Nyugdíj-előtakarékossági Számlán (NYESZ) is. A TBSZ vagy NYESZ számlára jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell kamatadót fizetnie!

 

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak. A TBSZ-szel és a NYESZ-szel kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a CIB bankfiókokban.

 

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

Az alap a rövidtávú árfolyamingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvények induló- és záróértékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással kívánja csökkenteni az alábbiak szerint:

 • A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében, heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük.
 • A részvények záróértékének a futamidő végén, előre meghatározott napokon mért tőzsdei záróárak átlagát tekintjük.

 

Indulóérték

Záróérték

2017.06.12.

2020.04.10.

2017.06.19.

2020.05.08.

2017.06.26.

2020.06.05.

 

 

Számpélda a részvénykosár teljesítményétől függő futamidő végi hozamfizetés egy lehetséges alakulására


 

A CIB Édességek Származtatott Alapja befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta = 0,05%/365) jegyezhetőek 2017. április 10.1 és 2017. május 26. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, és az eBroker rendszerben.

 


 

Alapadatok

Futamidő

2017. június 12.-2020. június 12.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 forint

Maximálisan elérhető hozam

12,00% (max. EHM: 3,85%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje (3 év)

 


A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő díjak mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

 

Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!

 


 

1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben gondosan tájékozódjon, részleteiben mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alap kezelését kizárólag az alapnak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.