EnglishAAA

CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja

Fedezze fel az olajban rejlő lehetőségeket!

Mit kínál az alap?

 • Részesedést öt globális olajipari vállalat teljesítményéből.
 • Középtávú befektetési lehetőséget dollárban.
 • Költséghatékony hozzáférést a nemzetközi tőzsdéken szereplő vállalatok teljesítményéhez.
 • Lejáratkor 90%-os árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére.
 • Kamatadó- és EHO-mentes hozam lehetőségét, ugyanis az alap befektetési jegyei elhelyezhetők Tartós Befektetési Számlán.

Az olaj az egész világon jelentős szerepet tölt be a mindennapokban. A többek között az olaj feltárásával, kitermelésével, finomításával és elosztásával foglalkozó olajipari vállalatok a világ legnagyobbjai között vannak jelen. Tevékenységükkel meghatározó mértékben járulnak hozzá a gazdaság teljesítményéhez.

A CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapjával öt globális olajipari vállalat teljesítményéből részesedhet. Az alap dollárban kerül kibocsátásra, így dollárban részesedhet az olajvállalatok részvényeinek hozamából.

A CIB Olajvállalatok Származtatott Alapját Önnek ajánljuk, ha:

 • úgy gondolja, hogy a részvénykosárban szereplő vállalatok a következő években növekedni tudnak,
 • úgy szeretne részesedni a részvénypiac nyújtotta hozamlehetőségből, hogy nem kell kockára tennie a teljes befektetett tőkéjét,
 • szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla nyújtotta adóelőnyöket.


A részvénykosár elemei

Eni Spa Repsol SA
Exxon Mobil Corp BPLC Chevron Corp

Miért érdemes az alapot alkotó vállalatok részvényeibe fektetni?

 • A globális növekedéshez szükséges növekvő nyersanyagigény folyamatos keresletet jelenthet az energiaszektorban működő vállalatok számára.


Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapjának befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán is. A Tartós Befektetési Számlára jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja- és EHO-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell sem kamatadót, sem EHO-t fizetnie! 

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

A Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos tájékoztatásért, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a CIB bankfiókokban.


A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap futamidő alatti árfolyamát a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A futamidő alatt a piaci folyamatok függvényében az árfolyam jelentősen ingadozhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alap Kezelési szabályzatából!


90%-os árfolyamvédelem lejáratkor

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 90%-a (0,009 dollár) a futamidő végén kifizetésre kerüljön, függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alap a futamidő végén az említett részvényekből egyenlő súllyal összeállított eszközkosár induló- és záró értéke közötti teljesítményt fizeti ki legfeljebb 40%-ig, valamint a befektetett tőke névértékének 90%-át.
 • Az alap által elérhető maximális hozam a teljes futamidő alatt 30,00%, ami 13,98%-os maximális EHM-nek felel meg.
 • Amennyiben hozamfizetés nem történik, a befektetési jegy névértékének 90%-a akkor is visszafizetésre kerül.

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

Az alap a rövid távú árfolyam-ingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvények induló- és záró értékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással kívánja csökkenteni az alábbiak szerint:

 • A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében, heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük.
 • A részvények záróértékének a futamidő utolsó három hetében, előre meghatározott napokon mért tőzsdei záróárak átlagát tekintjük.


Indulóérték

2016.10.24.

2016.10.31.

2016.11.07.

Záróérték

2018.10.05.

2018.10.12.

2018.10.17.

 

 

 

 


 

CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja

Jegyzés diszkontárfolyamon

A CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapjának befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta = 0,25%/365) jegyezhetőek 2016. augusztus 29.1 és 2016. október 7. között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon.


Alapadatok

Futamidő

2016. október 24. - 2018. október 26.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 dollár

Maximálisan elérhető hozam

30,00% (max. EHM: 13,98%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 dollár

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje (2 év)

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő költségek mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.


Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!

 


1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Kérjük, olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben gondosan tájékozódjon, részleteiben mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 90%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alap kezelését kizárólag az alapnak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.