EnglishAAA

CIB Dollár Megtakarítási Alap

A BEFEKTETÉS SZABADSÁGA

 

Mit kínál az alap?

  • Kiegyensúlyozott teljesítmény lehetőségét dollárban
  • Dollár pénzpiaci eszközökkel versenyképes hozamot
  • Akár kisösszegű és rugalmas befektetést rövid távon is
  • A megtakarítás folyamatos növelésének lehetőségét
  • Jegyzést diszkontárfolyamon

Az amerikai dollár a világ legerősebb gazdaságának fizetőeszköze, globálisan elfogadott világpénz, mely több mint 200 éves múltra tekint vissza. A nemzetközi elszámolások legfontosabb egysége, a nyersanyagpiac értékmérője, a legnagyobb tőkepiac pénzneme. Nem véletlen, hogy befektetési szempontból is a dollár az egyik legnépszerűbb deviza az egész világon.

 

A CIB Dollár Megtakarítási Alap célja, hogy megoldást kínáljon az - akár átmenetileg felszabaduló - dollár megtakarítások elhelyezésére. Ennek megfelelően az alap a biztonságot előtérbe helyező, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsősorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, az amerikai és az európai piacon megtalálható államkötvényeket, vállalati-, banki-, és egyéb kötvényeket tartalmaz. Rugalmas befektetési lehetőséget biztosít, hiszen visszaváltási megbízás bármely forgalmazási napon adható, és a befektetés ellenértékét még aznap jóváírjuk, így egy folyószámla kényelmét nyújtja.

 

A CIB Dollár Megtakarítási Alapot Önnek ajánljuk, ha:

  • Befektetési lehetőséget keres az - akár átmenetileg felszabaduló - dollár megtakarításának
  • Befektetési döntéseinél fontos Önnek a biztonság

 

A befektetés lehetséges kockázatai

  • Az alap árfolyama rövid távon ingadozhat.
  • A befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok kedvező, illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják, így a szokványostól eltérő piaci folyamatok függvényében a befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentősebb is lehet. A befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.

 

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alap kezelési szabályzatából!    

 

Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Dollár Megtakarítási Alap befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán is. A Tartós Befektetési Számlára jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja- és EHO-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell sem kamatadót, sem EHO-t fizetnie!

 

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

 

Jegyzés diszkontárfolyamon

A CIB Dollár Megtakarítási Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkont ráta = 0,25%/365) jegyezhetőek 2016.07.18. és 2016.07.29.1 között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a (+ 36 1) 4 242 242 telefonszámon. A minimálisan jegyezhető összeg 500 dollár tranzakciónként.

 

Alapadatok

Futamidő

2016. augusztus 15-től határozatlan

Névérték

0,01 USD

Elszámolás

T nap

Ajánlott befektetési időtáv

legalább 3 hónap

 


A jegyzési időszakot követően a befektetési jegyek folyamatosan vásárolhatók és válthatók vissza a CIB bankfiókokban, a CIB Internet Bankon és az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A folyamatos forgalmazás során a vétel és a visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben szereplő költségek mellett történik (jelenleg vételi jutalék: 0 USD, visszaváltási jutalék 0,5 USD/tranzakció, illetve a befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 5 naptári napon belüli visszaváltás esetén további 0,5% kiegészítő jutalék kerül felszámításra).

 

Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben gondosan tájékozódjon, részleteiben mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetés tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 

 

Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242



Foglaljon időpontot!

 


1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alapok tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

A tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alap hozamadatai amerikai dollárban kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.