EnglishAAA

CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap


BIZTOS PONT A BEFEKTETÉSEK VILÁGÁBAN

 • Részesedés öt kiemelkedő, nagy múltú biztosítótársaság teljesítményéből

 • 100% tőkevédelem a befektetési jegyek névértékére a futamidő végén

 • Jegyzés diszkontárfolyamon

 • Belátható időtávú befektetés (futamidő: 4 év)

 • Mit kínálunk?
 • Önnek ajánljuk!
 • Részletek

Ön fel tudná sorolni, hányféle biztosítással rendelkezik?

Biztosítással védjük autónkat vagy lakásunkat, életbiztosítással gondoskodunk családunk anyagi stabilitásának megóvásáról, és nyaralni is úgy indulunk el nyugodtan, ha utasbiztosítás véd bennünket.  

A biztosítási piac évről évre bővülő termékkínálattal szolgálja ki az igényeket, és a szektor globális szinten is növekedést mutat. Az ágazat meghatározó szereplői között említhetjük az Allianz SE, az Assicurazioni Generali SpA, az AXA SA, a Swiss Re AG és a Zurich Insurance Group társaságokat. A CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alapon keresztül most Ön is részesedhet az öt biztosítótársaság részvényeinek pozitív teljesítményéből.


Miért érdemes az említett vállalatok részvényeibe fektetni?

 • A részvénykosarat nagy múltú európai biztosítótársaságok részvényei alkotják.
 • A vállalatok ígéretes, hosszú távú jövőképpel rendelkeznek.
 • Az európai társadalmakban növekszik az öngondoskodásra való igény, mely hosszú távú fejlődési lehetőséget biztosíthat az erre alkalmas termékeket kínáló biztosítótársaságoknak.
 • A fejlett országokban tapasztalható rendkívül alacsony kamatszint, a csökkenő kamatkörnyezet és a gazdasági növekedést ösztönző intézkedések kedveznek a részvénybefektetéseknek.

A részvénykosár elemei

Vállalat

Allianz SE

Assicurazioni Generali SpA

AXA SA

Swiss Re AG

Zurich Insurance Group

Tőzsde

Deutsche Börse

Milan Stock Exchange

Euronext

SIX Swiss Exchange

SIX Swiss Exchange

Index, amiben szerepel

DAX Index

FTSE Italia All Share Index

CAC40 Index

Swiss Market Index

Swiss Market Index

A biztosító-társaság szolgáltatásai

élet-, nem- életbiztosítás, vagyonkezelési szolgáltatás

élet-, nem- életbiztosítás, vagyonkezelési szolgáltatás

élet-, nem- életbiztosítás, banki, vagyonkezelési szolgáltatás

viszont-biztosítások, vállalati kockázatkezelés, biztosítási portfóliók adás-vétele

valamennyi jelentős biztosítási üzletág (autó, lakás, élet, nyugdíj, munkavállalói, felelősség)

A CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alapot Önnek ajánljuk, ha:

 • jól prosperáló, világszinten ismert biztosítótársaságok részvényeinek teljesítményéből szeretne részesedni,
 • a tőkevédelem mellett az elérhető többlethozam lehetősége is motiválja,
 • foglalkoztatja az öngondoskodás, és saját kezében szeretné tartani ilyen célú megtakarításait.


A Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos tájékoztatásért, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a CIB bankfiókokban.

 

Mit kínál az alap?

 • Részesedést a világ meghatározó biztosító vállalatainak teljesítményéből
 • Egy jól összeválogatott részvénykosár révén egyidejű hozzáférést a francia, svájci és német részvénypiacokhoz
 • A hozamok visszamenőleges kifizetését, amennyiben a hozamfizetés feltétele csak a futamidő második, harmadik vagy negyedik évében teljesül
 • A szélsőséges hozamingadozások hatásának csillapítását célzó befektetési stratégiát
 • Lejáratkor 100% tőkevédelmet a befektetési jegyek névértékére
 • Belátható időtávú befektetést (futamidő: 4 év)
 • Jegyzést diszkontárfolyamon
 • Kamatadó- és EHO-mentes hozam lehetőségét (az alap befektetési jegyei elhelyezhetők Tartós Befektetési Számlán) *


* A CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeit a magánszemély befektetőknek lehetősége van Tartós Befektetési Számlán elhelyezni. Az így megvásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja- és az EHO-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell sem kamatadót, sem EHO-t fizetnie! Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak!

Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása


A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alap futamidő alatti árfolyamát a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A futamidő alatt a piaci folyamatok függvényében az árfolyam jelentősen ingadozhat.
 • Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár.
 • Az alap teljesítményét az alapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alap jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alap Kezelési szabályzatából!


100% tőkevédelem a lejáratkor

Az alap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértéke (10 000 forint) a futamidő végén teljes egészében kifizetésre kerüljön. Az alap futamideje alatt (a névértéknél magasabb árfolyamon) megvásárolt befektetési jegyek esetében a lejáratkor érvényesíthető tőkevédelem is (csak) a névértékre vonatkozik!


A hozamfizetés részletei, feltételei

Az alap a hozamfizetési feltételek teljesülése esetén évente fizet hozamot.


Pozitív teljesítmény

 • A hozamfizetés feltétele, hogy mind az öt tőzsdei részvény értéke az évenkénti hozamfizetési időszakban meghaladja a futamidő elején meghatározásra kerülő kezdőszintet, azaz pluszban legyen. Amennyiben ez a feltétel teljesül, az adott évben az alap kifizeti az előre meghatározott - részesedési aránnyal korrigált - hozamot (5,90%) a részvények tényleges teljesítményétől függetlenül.

Visszamenőleges hozamfizetés

 • Amennyiben a futamidő első, második, vagy harmadik évében még nem teljesült a hozamfizetési feltétel, de bármelyik későbbi hozamfizetési időpontban teljesül, akkor az adott évi hozamfizetésen felül a futamidő megelőző éveire is jár a fix hozam - a részvények értékének múltbeli alakulásától függetlenül. Így elegendő a 4. év végén teljesülnie a hozamfizetési feltételnek ahhoz, hogy mind a négy évre kifizetésre kerüljön a fix hozam.
   • Amennyiben a futamidő egyik évében sem teljesül a hozamfizetés feltétele, vagyis minden évben van olyan részvény, amelynek záró értéke az induló érték alatt van a hozamfizetés időszakában, akkor az alap a futamidő alatt nem fizet hozamot, és tőkevédelemmel jár le.


CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap 1. évi hozamkifizetése (2016.03.24.)

CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap 2. évi hozamkifizetése (2017.03.20.)

 

A rövid távúárfolyam-ingadozások hatásának csillapítását célzó befektetési stratégia

Az alap a rövid távú árfolyam-ingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvények induló és záró értékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással törekszik csökkenteni az alábbiak szerint:

 • A részvények kezdőértékének a futamidő elején heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük, vagyis a hozamszámításnál a 2015. március 16., 2015. március 23. és 2015. március 30. napi záróárak egyszerű számtani átlagát vesszük.
 • Az alap futamidő alatt évente elért teljesítményének megállapítása során a részvénykosárban szereplő részvények záróértékének a futamidő egyes éveinek végén heti gyakorisággal, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei napvégi záróárak átlagát tekintjük:

1. év

2016.03.04.

2016.03.11.

2016.03.18.

2. év

2017.03.03.

2017.03.10.

2017.03.17.

3. év

2018.03.02

2018.03.09.

2018.03.16.

4. év

2019.03.01.

2019.03.08.

2019.03.15.

Az alappalelérhető hozamok

Hozamszerzési lehetőségek

Mindegyik részvény árfolyama meghaladja az induláskori értékét?

Az egyes években kifizethető hozamok

Összesen

1. év

2. év

3. év

4. év

1. év

2. év

3. év

4. év

1. lehetőség

igen

nem

nem

nem

+5,90%

= 5,90%

2. lehetőség

igen

igen

nem

nem

+5,90%

+5,90%

= 11,80%

3. lehetőség

nem

igen

nem

nem

+11,80%

4. lehetőség

igen

igen

igen

nem

+5,90%

+5,90%

+5,90%

= 17,70%

5. lehetőség

igen

nem

igen

nem

+5,90%

+11,80%

6. lehetőség

nem

igen

igen

nem

+11,80%

+5,90%

7. lehetőség

nem

nem

igen

nem

+17,70%

8. lehetőség

igen

igen

igen

igen

+5,90%

+5,90%

+5,90%

+5,90%

= 23,60%

9. lehetőség

nem

igen

nem

igen

+11,80%

+11,80%

10. lehetőség

igen

nem

nem

igen

+5,90%

+17,70%

11. lehetőség

nem

nem

igen

igen

+17,70%

+5,90%

12. lehetőség

nem

nem

nem

igen

+23,60%

Jegyzés diszkontárfolyamon

A CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta = 1,5%/365) jegyezhetőek 2015. január 12. és 2015. február 27. között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a 06 40 242 242 telefonszámon.

A CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap alapadatai

Futamidő

2015.március 16. - 2019. március 22.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 forint

Maximálisan elérhető hozam

4X5,90%=23,60% (max. EHM: 5,41%) (a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

az alap teljes futamideje (4 év)


A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő költségek mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj a teljes futamidő alatt az árfolyamérték 4%-a.


Kérjük, olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról.

Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

 • Hívjon bennünket!
 • Fiókkereső

Jegyzés diszkontárfolyamon

A CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta = 1,5%/365) jegyezhetőek 2015. január 12. és 2015. február 27. között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a 06 40 242 242 telefonszámon.

Segíthetünk? Keressen bennünket!

(+36 1) 4 242 242

Foglaljon időpontot bankfiókunkba!


Időpontfoglalás


Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alap portfólió jelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alap hozamadatai a kibocsátás devizanemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről.) A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alap származtatott alap, ezért a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkevédett értékének (névérték) lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv.65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az Alap befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek, mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az Alap kezelését kizárólag az Alapnak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az Alap meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, ebben az esetben az folyamatos forgalmazás első napja, valamint az Alap hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat) az Alapkezelő jogosult módosítani, amelyről az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.Fiókkereső

Letölthető fióklista »GPS koordináták (POI) »