EnglishAAA

CIB Hozamvédett Betét Alap

2014. április 3-tól az alap neve CIB Hozamgarantált Betét Alapról CIB Hozamvédett Betét Alapra változott. A változás az alap befektetési politikáját nem érinti.

  • Lekötés nélkül szeretne a bankbetétek kamatait nyújtó hozamot elérni?

  • Rövidebb távon sem akarja kockáztatni befektetett pénzét?  

  • Nem tudja pontosan, hogy megtakarításaiból mikor mekkora összegre lesz szüksége?

  • Szeretne bármikor veszteség nélkül hozzáférni pénzéhez – napi céljainak és lehetőségeinek megfelelően?

Fektesse pénzét CIB Hozamvédett Betét Alapba!


Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása


Hozamvédelem

A CIB Hozamvédett Betét Alap által biztosított hozamvédelem mértéke >>   


Portfolió-összetétel

Az alapba befolyó pénzt szakembereink minimum 80%-ban pénzpiaci forintbetétbe, valamint egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírokba, MNB kötvényekbe, banki- és vállalati kötvényekbe fektetik.Megbízás és teljesülés

Befektetési jegyeit bármely banki munkanapon visszaválthatja, és bármikor növelheti is megtakarításait. Ha Ön pl. hétfőn 16 óráig (forgalmazási időn belül) megbízást ad befektetési jegy vásárlásra, akkor a jegyek még aznap, hétfői árfolyamon kerülnek rá az Ön értékpapírszámlájára. Viszont, ha 16 óra után adja a megbízást (pl. CIB Internet Bankon keresztül), akkor kedden, keddi árfolyamon kerülnek rá a befektetési jegyek az értékpapírszámlájára.


Portfolió manager

Csekő Zoltán

1997-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gazdaságelmélet szakirányán. 2001-ben a Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetem Közgazdasági karán PhD abszolutóriumot szerzett.

2001-től a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. munkatársa.

 


Kapcsolódó anyagok
Segíthetünk? Keressen bennünket! 

(+36 1) 4 242 242
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   Időpontfoglalás

 


Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok hozamadatai a kibocsátás devizanemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.)

A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.