EnglishAAA

CIB Balance Alapok Alapjai forintban és euróban

EGYENSÚLY ÉS DINAMIZMUS

Az egyensúly nemcsak egy tökéletesen kivitelezett tornagyakorlathoz vagy egy világbajnok atlétikai számhoz elengedhetetlen. Életünk számos területén a siker kulcsa lehet.

Ha Ön befektetései megválasztásánál is a kiegyensúlyozottságra törekszik, a CIB Balance Alapok Alapja és a CIB Euró Balance Alapok Alapja megfelelő megoldást kínálhat megtakarításai kezelésére.

 

A CIB Balance és Euró Balance Alapok Alapjait Önnek ajánljuk, ha:

 • befektetési döntéseinél a betéti kamatoknál magasabb elérhető hozam lehetősége motiválja,
 • széles befektetési spektrumot szeretne elérni egyetlen alap megvásárlásával,
 • megtakarításainak olyan hosszú távú befektetési lehetőséget keres, amelyet nem Önnek kell aktívan kezelnie,
 • szeretné, hogy a befektetése dinamikusan és automatikusan alkalmazkodjon a piaci helyzet várható változásaihoz,
 • szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla nyújtotta adóelőnyöket.

 

Mit kínálnak az alapok? • Euró alap
 • Forint alap
 • Részletek

CIB Euró Balance Alapok Alapja

Alapadatok

Futamidő

határozatlan

(2015. június 22-től)

Névérték

0,01 euró

Elszámolás

T+2 nap

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 euró

Ajánlott befektetési időtáv

legalább 2 év

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek adásvételi megbízással vásárolhatók és válthatók vissza a CIB Bank fiókhálózatában, a CIB Internet Bankon, az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben szereplő költségek mellett történik (jelenleg 0,5 euró).

Amennyiben az alap a referencia-indexet jelentő EONIA Total Return Indexnél magasabb hozamot ér el egy adott tárgyévben, az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj legmagasabb mértéke legfeljebb az EONIA Total Return Index hozama feletti többlethozam 20,00%-a, amennyiben a befektetési jegy árfolyama meghaladja a megelőző évben elért legmagasabb befektetési jegy árfolyamot. A sikerdíj bevezetésére legkorábban az alap indulása után 1 évvel, 2016. június 22-től kerülhet sor.

CIB Balance Alapok Alapja

Alapadatok

Futamidő

határozatlan

(2014. december 15-től)

Névérték

1 forint

Elszámolás

T+2 nap

Minimálisan vásárolható mennyiség

nincs korlátozva

Ajánlott befektetési időtáv

legalább 2 év

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek adásvételi megbízással vásárolhatók és válthatók vissza a CIB Bank fiókhálózatában, a CIB Internet Bankon, az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A visszaváltás a mindenkori Díjjegyzékben szereplő költségek mellett történik (jelenleg 1000 forint).

A CIB Balance Alapok Alapjának befektetési jegyei folyamatosan forgalmazhatóak 2014. december 15. óta.

Amennyiben az alap a referenciaindexet jelentő RMAX Indexnél magasabb hozamot ér el egy adott tárgyévben, az Alapkezelő sikerdíjra jogosult. A sikerdíj legmagasabb mértéke legfeljebb az RMAX Index hozama feletti többlethozam 20,00%-a, amennyiben a befektetési jegy árfolyama meghaladja a megelőző évben elért legmagasabb befektetési jegy árfolyamot. A sikerdíj bevezetésére legkorábban az alap indulása után 1 évvel, 2015. december 15-től kerülhet sor.

A CIB Balance és Euró Balance Alapok Alapjainak célja, hogy a kockázatos kategóriába tartozó befektetési alapokra jellemző hozamszintet érjenek el, egy relatíve alacsonyabb kockázatvállalás mellett.

Az alapokba történő befektetéssel Ön egy jól diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhet a befektetési eszközök széles spektrumának teljesítményéből. Az alapok portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, így az alapokat alkotó eszközök árfolyam-ingadozása folyamatosan ellenőrzés alatt tartható.

Az alapok a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedik: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

Az alapokat alkotó különböző eszközcsoportok

Piac

 Fejlett európai kötvénypiac

Fejlett európai részvénypiac

Fejlett amerikai részvénypiac

Globális feltörekvő részvénypiac

Globális nyersanyagpiac

Referencia- index

J.P. Morgan Economic and Monetary Union (EMU) Government Bond Index

MSCI Daily Total Return Net Europe Index

MSCI Daily Net North America Local Total Return Index

MSCI Daily Net Emerging Market Total Return Index

Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return

Az index tartalma

Az eurózónában kibocsátott állam-kötvényeket leképező index, mely nem tartalmaz 1 éven belüli lejáratú kötvényeket

A fejlett európai piacok tőzsdéin forgalmazott részvényeket leképező referenciaindex

Az észak-amerikai részvénypiacok teljesítményét leképező referenciaindex

A globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményét leképező index

A globális nyersanyag-szektort lefedő referenciaindex

 

Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása


A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok árfolyama rövid távon jelentősen ingadozhat.
 • A befektetési jegyek árfolyamát a piaci folyamatok kedvező, illetve kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják, így a szokványostól eltérő piaci folyamatok függvényében a Befektetési jegyek árfolyam-ingadozása akár jelentősebb is lehet, a Befektetési jegyek visszaváltása árfolyamveszteséggel is járhat.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alapok Kezelési szabályzataiból!     

 

Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Balance és Euró Balance Alapok Alapjait a magánszemély befektetőknek lehetősége van Tartós Befektetési Számlán elhelyezni.

A Tartós Befektetési Számlára jegyzett vagy vásárolt CIB Balance és Euró Balance Alapok Alapjai befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell kamatadót fizetnie! Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

 • Hívjon bennünket!
 • Fiókkereső

Segíthetünk? Keressen bennünket!

(+36 1) 4 242 242

Foglaljon időpontot bankfiókunkba!


IdőpontfoglalásCIB Duó Megtakarítás

Ismerje meg a CIB Duó Megtakarítást, mely a bankbetétek és a befektetések tulajdonságait ötvözve nyújt magasabb betéti kamatot és kedvező hozamlehetőséget!

Akár 5%-os kamatot (EBKM: 5%) biztosítunk a betéti részre 2 hónapos futamidőre!

Érdekel!

Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

A tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alapok által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a Bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely CIB bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást.

Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.


Fiókkereső

Letölthető fióklista »GPS koordináták (POI) »