EnglishAAA

CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja forintban és euróban

A nagyok munkáját a kicsik ösztönzik


A kiegyensúlyozott babák nevelése az egész társadalom érdeke, hiszen belőlük lesznek a jövő felnőttjei. 

A gyermekeknek szóló termékeket kínáló vállalatok ezért rövid és hosszú távon egyaránt jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság teljesítményéhez: sikereikkel a jelenben tűnnek ki, míg termékeikkel a jövő generációt segítik.

A CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapjaival olyan globális nagyvállalatok részvényeinek együttes jó teljesítményéből részesedhet, melyek a játékok, egészségügyi, illetve szórakoztatóipari termékek iránti növekvő fogyasztói igények miatt fejlődőképesek lehetnek a következő években.


A részvénykosár elemei

 • Hasbro Inc.
 • Johnson&Johnson
 • Kimberly-Clark
 • The Procter&Gamble Co
 • The Walt Disney Co

A CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapjait Önnek ajánljuk, ha:

 • úgy gondolja, hogy a részvénykosárban szereplő vállalatok termékei iránti jelentős kereslet a következő években is növekedni fog,
 • úgy szeretne részesedni ezeknek a vállalatoknak az együttes jó teljesítményéből, hogy nem kell kockára tennie a teljes befektetett tőkéjét,
 • szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla, illetve a Nyugdíj-előtakarékossági Számla nyújtotta adóelőnyöket.

 

Mit kínálnak az alapok?

 • Játékok, egészségügyi és szórakoztatóipari termékek gyártásával foglalkozó kiemelkedő nagyvállalatok részvényeinek együttes jó teljesítményéből való részesedést.
 • A vállalatok fő célcsoportja azonos, de különböző termékek gyártása a fő profiljuk, így a kosár iparági szinten megosztott.
 • Középtávú befektetési lehetőséget.
 • Kamatadómentes befektetés lehetőségét, ugyanis az alapok befektetési jegyei elhelyezhetők Tartós Befektetési Számlán, vagy Nyugdíj-előtakarékossági Számlán is.

95%-os árfolyamvédelem lejáratkor

 • Az alapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (forint alap esetében 9500 forint, euró alap esetében 0,0095 euró) a futamidő végén kifizetésre kerüljön, függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.

A hozamfizetés részletei, feltételei

 • Az alapok az öt vállalat részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár teljesítményét figyelembe véve teljesíthetnek kifizetést.
 • A részvénykosár a futamidő végén 5.00%, 10.00%, 15.00%, 20.00%, 25.00%, vagy 30.00%-os hozamszerzésre biztosít lehetőséget, amennyiben ezen szintek valamelyikét a futamidő tetszőleges évének végén a leggyengébb teljesítményt nyújtó részvény árfolyam-emelkedése is meghaladja.
 • A futamidő végén a fentiek közül a legmagasabb elért hozamszint kerül kifizetésre, továbbá a névérték 95%-a, tehát az alapok által elérhető maximális hozam a teljes futamidő alatt 25% (30%-5%) ami 7,71%-os maximális EHM-nek felel meg.
 • Amennyiben hozamfizetés nem történik, a befektetési jegy névértékének 95%-a a futamidő végén akkor is visszafizetésre kerül.
 • Abban az esetben például, ha a részvénykosárban szereplő összes részvény a futamidő első évében 10%, a második évben 0%, a harmadik évben pedig 5%-os teljesítményt ér el az induláshoz képest, akkor az alapok az első évben rögzített 10,00%-5,00%=5%-t fognak hozamként kifizetni a teljes futamidőre, ami 1,64%-os EHM-nek felel meg.


CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja első évi rögzített hozama

CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja első évi rögzített hozama


Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapjainak befektetési jegyeit a magánszemély befektetők elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán is. A Tartós Befektetési Számlára jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az Szja-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell kamatadót fizetnie! 

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.

A Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a CIB bankfiókokban.


A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják az alap eszközértékét.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak.
 • Az alapok teljesítményét az alapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról részletesen és alaposan tájékozódjon az alapok kezelési szabályzatából!

 

Az induló- és záróértékek meghatározása

Az alapok a rövid távú árfolyamingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvények induló- és záróértékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással kívánják csökkenteni az alábbiak szerint:

 • A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében, heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük.
 • A részvények záróértékének a futamidő egyes éveiben, előre meghatározott napokon mért tőzsdei záróárak átlagát tekintjük.

Indulóérték

2017.04.03.

2017.04.10.

2017.04.17.

1.Megfigyelési időszak

2018.03.16.

2018.03.23.

2018.04.02.

2.Megfigyelési időszak

2019.03.15.

2019.03.22.

2019.03.29.

3.Megfigyelési időszak

2020.03.13.

2020.03.20.

2020.03.27.

 

 

Számpélda a részvénykosár teljesítményétől függő futamidő végi hozamfizetés lehetséges alakulására


 

CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja (forintban)

 

A CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta = 0,25%/365) jegyezhetőek 2017. január 23.1 és 2017. március 17. között a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, és az eBroker rendszerben.

Alapadatok

Futamidő

2017. április 3. - 2020. április 3.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 forint

Maximálisan elérhető hozam

25,00% (max. EHM: 7,71%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje (3 év)

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő költségek mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.


CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja

A CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja befektetési jegyei díjmentesen jegyezhetőek 2017. január 23.1 és 2017. március 17 a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon és az eBroker rendszerben.

Alapadatok

Futamidő

2017. április 3. - 2020. április 3.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 euró

Maximálisan elérhető hozam

25,00% (max. EHM: 7,71%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 euró

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje (3 év)

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő költségek mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj az árfolyamérték 3%-a.

Segíthetünk? Keressen bennünket!
(+36 1) 4 242 242Foglaljon időpontot!Kérjen visszahívást!


1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alapok tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Kérjük, részletesen és alaposan olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben gondosan tájékozódjon, részleteiben mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak, ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alapok kezelését kizárólag az alapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket. Felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegyek visszaváltásából származó ellenérték egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az Alapok által ténylegesen elért eredmény.