EnglishAAA

CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap
Forintban és Euróban

SZÍNESÍTSE ÁZSIAI RÉSZVÉNYEKKEL BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓJÁT!


 • Részesedés 5 ázsiai kötődésű, világszinten is jelentős vállalat teljesítményéből
 • 95%-os árfolyamvédelem a befektetési jegyek névértékére a futamidő végén
 • Éves hozamfizetést a hozamfizetési feltételek teljesülése esetén.
 • Mit kínálunk?
 • Ismerje meg az alapokat!
 • Részletek

A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alapokkal öt olyan vállalat részvényeibe fektethet kedvező hozamlehetőséggel, melyek mind ázsiai kötődésűek, termékeik, szolgáltatásaik azonban a világ számos országában közismertek, népszerűek. A részvénykosár elemei különböző szektorokból kerültek ki, hiszen található benne olajipari, autóipari vállalat, valamint a bankszektor és az infokommunikációs szektor szereplője is.

 

A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alapokat Önnek ajánljuk, ha:

 • egyszerre szeretne részesedni öt ázsiai gyökerekkel rendelkező nagyvállalat teljesítményéből,
 • úgy gondolja, hogy a részvénykosárban szereplő vállalatok meg tudnak felelni a jövő kihívásainak,
 • úgy szeretne részesedni a részvénypiac nyújtotta hozamlehetőségből, hogy nem kell kockára tennie a teljes befektetett tőkéjét,
 • olyan befektetési terméket, amelyet Tartós Befektetési Számlán is elhelyezhet.

 

A Tartós Befektetési Számlával kapcsolatos tájékoztatásért, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a CIB bankfiókokban.


 

A részvénykosár elemei

Samsung Electronics Hyundai Motor PetroChina Co Lenovo Group HSBC Holdings

 

 

Miért érdemes az alapokat alkotó vállalatok részvényeibe fektetni?

 • A részvénykosarat öt olyan ázsiai kötődésű vállalat részvénye alkotja, melyek meghatározóak saját területükön.
 • A különböző szektorokból összeválogatott vállalatok közös jellemzője, hogy ázsiai gyökerekkel rendelkeznek ugyan, de termékeik, szolgáltatásaik mégis a globális keresletre épülnek, lépést tartva, vagy épp megelőzve a modern fogyasztói igényeket.

 

 

Mit kínálnak az alapok?

 • Éves hozamfizetést a hozamfizetési feltételek teljesülése esetén.
 • Költséghatékony hozzáférést a nemzetközi tőzsdéken szereplő vállalatok teljesítményéből.
 • Lejáratkor 95%-os árfolyamvédelmet a befektetési jegyek névértékére (azaz az esetleges veszteség korlátozását a névérték 5%-ában).
 • Tartós Befektetési Számlán történő elhelyezés esetén kamatadó- és EHO-mentes hozam lehetőségét.

 


A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alapok befektetési jegyeit a magánszemély befektetők, saját döntésük szerint elhelyezhetik Tartós Befektetési Számlán is.

A Tartós Befektetési Számlára jegyzett vagy vásárolt befektetési jegyek hozama után, amennyiben az Szja- és az EHO-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell sem kamatadót, sem EHO-t fizetnie! 

Az adózási következmények, azonban mindenkor csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.Segíthetünk? Keressen bennünket!

(+36 1) 4 242 242

Foglaljon időpontot bankfiókunkba!


Időpontfoglalás1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alapok tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Kérjük, olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de egyáltalán nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért az azokba történő befektetés a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezek a kockázatok ugyan megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alapok kezelését kizárólag az alapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.

CIB Ázsiai RészvénySzármaztatott Alap (Forintban)

A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkontráta = 0,90%/365) jegyezhetőek 2016. május 2.1 és 2016. június 17. között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a 06 40 242 242 telefonszámon.

 

Alapadatok

Futamidő

2016. július 4. - 2019. július 5.

Befektetési jegyek névértéke

10 000 forint

Maximálisan elérhető hozam

25,50% (max. EHM: 7,86%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

100 000 forint

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje (3 év)

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő költségek mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj a teljes futamidő alatt az árfolyamérték 3%-a.

 

CIB Euró Ázsiai RészvénySzármaztatott Alap

A CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap befektetési jegyei díjmentesen jegyezhetőek 2016. május 2.1 és 2016. június 17. között a CIB bankfiókokban és az éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a 06 40 242 242 telefonszámon.

 

Alapadatok

Futamidő

2016. július 4. - 2019. július 5.

Befektetési jegyek névértéke

0,01 euró

Maximálisan elérhető hozam

25,50% (max. EHM: 7,86%)

(a jegyzési időszakot követően meghatározásra kerülő részesedési aránnyal korrigálva, melynek minimuma 50%, maximuma 150%)

Minimálisan jegyezhető összeg tranzakciónként

500 euró

Ajánlott befektetési időtáv

Az alap teljes futamideje (3 év)

 

A futamidő alatt a befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik, a hatályos Díjjegyzékben szereplő költségek mellett. Jelenleg a befektetési jegyek vásárlásának díja a forgalmazási időszakban az árfolyamérték 2%-a, a visszaváltási díj a teljes futamidő alatt az árfolyamérték 3%-a.Segíthetünk? Keressen bennünket!

(+36 1) 4 242 242

Foglaljon időpontot bankfiókunkba!


Időpontfoglalás1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alapok tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Kérjük, olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de egyáltalán nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért az azokba történő befektetés a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezek a kockázatok ugyan megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alapok kezelését kizárólag az alapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.

A befektetés lehetséges kockázatai

 • Az alapok futamidő alatti árfolyamát a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba is befolyásolhatják.
 • A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
 • A futamidő alatt a piaci folyamatok függvényében az árfolyam jelentősen ingadozhat.
 • Az alapok származtatott alapok, ezért a szokásostól eltérő kockázattal járnak.
 • Az alapok teljesítményét az alapokat alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és az árfolyamvédelem alapján ígért lejáratkori kifizetés határozza meg. A befektetési eszközök hozamából való részesedés az alapok jegyzési időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.

 

Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról, minden esetben gondosan és részleteiben tájékozódjon az alapok Kezelési szabályzatából!

 


 

95%-os árfolyamvédelem lejáratkor

 

Az alapok befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek névértékének 95%-a (forint alap esetében 9500 forint, euró alap esetében 0,0095 euró) a futamidő végén kifizetésre kerüljön, függetlenül a vásárláskori tényleges árfolyamtól.


 

A hozamfizetés részletei, feltételei a futamidő egyes éveiben

 • Az Alapok a futamidő egyes éveiben 8,50%-os fix hozamot fizetnek a hozamfizetési feltétel teljesülése esetén.
 • A hozamfizetés feltétele, hogy a részvénykosárban szereplő 5 részvény a futamidő egyes éveiben a 2016-ban meghatározásra kerülő kezdőszint felett zárjon.
 • A futamidő utolsó, harmadik évében az előbbieken felül 5% hozam kerül kifizetésre, ha a részvénykosárban szereplő minden részvény legalább 10%-kal a 2016-ban meghatározásra kerülő kezdőszintje felett zár.
 • A befektetett tőke névértékének 95%-a is a futamidő utolsó, harmadik évében kerül kifizetésre.

Amennyiben az egyes részvények nem érnek el pozitív teljesítményt a futamidő egyik évének megfigyelési időszakában sem, a befektetett tőke névértékének 95%-a akkor is visszafizetésre kerül, tehát a lehetséges veszteség a névérték 5%-ában korlátozott.

Összességében a teljes futamidő alatt elérhető maximális hozam 25,50% (3*8,50%+5,00%-5,00%), amely éves maximális 7,86%-os hozamnak felel meg (maximális EHM: 7,86%).A rövid távú árfolyam-ingadozások hatásának csillapítását célzó befektetési stratégia

Az alapok a rövid távú árfolyam-ingadozások hozamra gyakorolt hatását a részvények induló és záró értékeinek kiszámításánál alkalmazott átlagolással kívánja csökkenteni az alábbiak szerint:

 • A részvények kezdőértékének a futamidő első három hetében, heti gyakorisággal megfigyelt tőzsdei napvégi záróértékek átlagát tekintjük, vagyis a hozamszámításnál a 2016. július 4., 2016. július 11. és 2016. július 18. napi záróárak egyszerű számtani átlagát vesszük.
 • A futamidő egyes éveiben, a hozamfizetési feltétel teljesülésének vizsgálatakor az egyes részvények záróértékének a heti gyakorisággal, az alábbi napokon megfigyelt tőzsdei napvégi záróárak átlagát tekintjük:

1. év

2017.06.23.

2017.06.30.

2017.07.07.

2. év

2018.06.22.

2018.06.29.

2018.07.06.

3. év

2019.06.14.

2019.06.21.

2019.06.28.

 

 

Számpélda a részvénykosár teljesítményétől függő éves hozamkifizetések egyik lehetséges alakulására


-365 napos bázison számított hozam

--A 82/2010. (III. 25.) számú a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló Kormányrendelet szerint számított egységesített értékpapír hozammutató

 

*A táblázatban szereplő számadatok véletlenszerűek, céljuk a hozamszámítás módjának bemutatása. Az Alap várható hozamára vonatkozó következtetések levonására nem alkalmasak.Segíthetünk? Keressen bennünket!

(+36 1) 4 242 242

Foglaljon időpontot bankfiókunkba!


Időpontfoglalás1A jegyzési időszak tervezett első napja, amely az alapok tájékoztatójának és kezelési szabályzatának MNB általi jóváhagyása függvényében változhat.

Kérjük, olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de egyáltalán nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről). A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókban. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. Az alapok származtatott alapok, ezért az azokba történő befektetés a szokásostól eltérő kockázattal jár, ezek a kockázatok ugyan megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben nem zárhatók ki. Az alapok befektetési politikája a befektetési jegyek névértékének 95%-os lejáratkori visszafizetését biztosítja. A befektetett tőke visszafizetését harmadik személy nem garantálja. A Kbftv. 65. § (1) értelmében az Alap olyan jogi személy, amely a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az alapok befektetési jegyei esetében a folyamatos forgalmazás feltétele, hogy a befektetési jegyek mint dematerializált értékpapírok előállítását (keletkeztetését) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a KELER Zrt. végrehajtsa. Az Alapkezelő az alapok kezelését kizárólag az alapoknak a Magyar Nemzeti Bank általi nyilvántartásba vételét, valamint a dematerializált értékpapírok KELER Zrt. által történő előállítását követően tudja megkezdeni. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a nyilvántartásba vételre, illetve a dematerializált értékpapírok megkeletkeztetésére olyan időpontban kerül csak sor, amely miatt az alapok meghirdetett futamidejét módosítani szükséges, az Alapkezelő jogosult módosítani a folyamatos forgalmazás első napját, valamint az alapok hozamtermelését befolyásoló részvények árfolyamának kezdőszintjét jelentő időpontot (időpontokat), amelyről az Alapkezelő az alapok Tájékoztatójának 4.1 pontja szerinti közzétételi helyeken tájékoztatja a befektetőket.