EnglishAAA

CIB Algoritmus Alapok Alapja

DINAMIKUSAN KEZELT KOCKÁZATOK


 • Hosszú távú befektetés, ajánlott befektetési időtáv legalább két év
 • Dinamikus kockázatkezelés
 • Statisztikai módszerekkel optimalizált portfólióösszetétel, kötvény, részvény, nyersanyag, betét és pénzpiaci fókuszú befektetési alapok jegyeiből kialakítva és a mindenkori tőkepiaci folyamatokra hangolva
 • Forint befektetés, akár a Tartós Befektetési Számla filozófiájához illeszkedő portfólióelem
 • Az önálló időskori öngondoskodás alkalmas eszköze lehet
 • Kamatadómentes befektetés lehetősége
 • Kis összegű befektetés és a megtakarítás folyamatos növelésének lehetősége


Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása


A CIB Algoritmus Alapok Alapját Önnek ajánljuk:

 • ha befektetési döntéseinél a betéti kamatoknál magasabb elérhető hozam lehetősége motiválja,
 • ha szeretne egy kiegyensúlyozott portfólió-befektetést egyetlen alap megvásárlásával megvalósítani,
 • ha megtakarításainak olyan hosszú távú befektetési lehetőséget keres, amelyet nem Önnek kell aktívan kezelnie,
 • ha szeretné, hogy a befektetése dinamikusan és automatikusan alkalmazkodjon a piaci helyzet várható változásaihoz,
 • ha foglalkoztatja az időskori öngondoskodás,
 • ha szeretné kihasználni a Tartós Befektetési Számla nyújtotta adóelőnyöket.

A CIB Algoritmus Alapok Alapja a változékony tőkepiaci hangulat hatásaira dinamikus kockázatkezeléssel válaszol. Az alap befektetései között a kötvényekbe, részvényekbe és nyersanyagokba, valamint a betétekbe és egyéb pénzpiaci eszközökbe fektető befektetési alapok jegyei egyaránt megtalálhatók, részarányuk meghatározása azonban napi szinten kerül felülvizsgálatra. A lehetséges befektetések kiválasztásánál a hagyományos kvalitatív módszerek hatékonyságát kvantitatív technikák alkalmazásával egészítjük ki, amitől egyrészt a rövid és középtávú hullámvölgyek hatásai várhatóan csökkenthetők, másrészt kedvező piaci klíma esetén Ön profitálhat az árak emelkedéséből. Így az alap célja, hogy a rövid futamidejű állampapíroknál kedvezőbb várható hozamot érjen el.

 
Segíthetünk? Keressen bennünket! 

(+36 1) 4 242 242
Online ügyfélszolgálatunk >>
Bankfiókjaink >> 

Foglaljon időpontot most!   Időpontfoglalás

 


Mit jelent a dinamikus kockázatkezelés?

Az alap befektetéseinek összetételét napi szinten felülvizsgáljuk. Az alap lehetséges befektetéseit két befektetési kosárba csoportosítjuk, melyek közül az egyik konzervatív befektetési alapokat tartalmaz, a másik pedig növekedésorientált befektetési alapokat. A konzervatív eszközkosár célaránya az alap befektetéseinek legalább 60%-át, legfeljebb 100%-át adhatja, míg a növekedési kosár célsúlya 0–40% között mozoghat. A növekedési kosár 40%-on maximált célsúlya korlátok között tartja az alappal vállalt kockázatot. Az aktuális arányok kialakításánál előre meghatározott matematikai statisztikai szabályok segítik a portfólió kezelőjét, míg a növekedési eszközkosáron belüli összetétel a hagyományos, értékalapú elemzés alapján kerül meghatározásra.


Milyen matematikai szabályok szerint működik az alap?

A Standard & Poor’s 500 Index 500 USA nagyvállalat részvényeit tömörítő részvénypiaci index, mely az Egyesült Államok teljes tőzsdei kapitalizációjának (az összes kibocsátott részvény árfolyamértéken vett összesített értéke) 75%-át fedi le, ennek következtében a világ egyik legszélesebb körben alkalmazott tőkepiaci értékmérője. Jelentőségének és közismertségének köszönhetően az S&P 500 Indexet a tőkepiaci hangulat fokmérőjeként használják világszerte, alakulásából következtetések vonhatóak le a világ más tőkepiacainak várható áralakulása tekintetében is. Az alap által alkalmazott módszer lényege, hogy az S&P 500 index azonnali értékéből és 20, 50, 100, valamint 200 napos mozgóátlagából párokat képzünk és a párok egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk. Annak alapján, hogy a párokon belül a rövidebb vagy a hosszabb időszaki érték a magasabb, vételi, illetve eladási jelzéseket kapunk, melyek alapján a kockázatos eszközök arányát növeljük, illetve csökkentjük.

Az alap működését az alábbi egyszerűsített példával szemléltethetjük:

(A példában az indikátorok által adott „Vétel”, ill. „Eladás” jelzések mellett szereplő „Tartás” azt jelzi, hogy az egyes indikátorok által korábban adott jelzésekhez képest nem következett be változás.)


Kamatadómentes befektetés lehetősége

A CIB Algoritmus Alapok Alapját a magánszemély befektetőknek lehetősége van tartós befektetési számlán elhelyezni.

Tartós Befektetési Számlára vásárolt CIB Algoritmus Alapok Alapja befektetési jegyek hozama után, amennyiben az szja-törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülnek, nem kell kamatadót fizetnie!

Az adózási következmények csak a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok a jövőben változhatnak.


Ha mégis pénzre van szüksége a futamidő alatt

A CIB Algoritmus Alapok Alapjába történő befektetés egy hosszú távú befektetés.
Ajánlott befektetési időtáv legalább két év.

Szükség esetén az alap befektetési jegyei a folyamatos forgalmazás elindulását követően befektetési jegy adásvételi megbízással vásárolhatók és válthatók vissza a CIB Bank Zrt. országos fiókhálózatában, a CIB Internet Bank és az eBroker rendszerben, valamint a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.  

 • Az adásvételi megbízás során felszámított díjak a CIB Bank Zrt. mindenkor érvényes, vonatkozó Díjjegyzékében közzétett díjakkal egyeznek meg.
 • A befektetési jegyek forgalmazása árfolyamértéken történik.
 • A futamidő alatt a piaci folyamatok függvényében az árfolyam jelentősen ingadozhat. Az alap befektetési politikája vagy harmadik személy a befektetési jegyek vásárláskori értékére vonatkozó tőkevédelmet nem ígér.

Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról tájékozódjon az alap Tájékoztatójából!


Alapadatok

 • Futamidő: határozatlan
 • Befektetési jegyek névértéke: 1 forint

Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat, az alapok portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetővé. Az alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok hozamadatai a kibocsátás devizanemében kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. Az alapok egyszeres tőkeáttételt alkalmaznak. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.)

A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások feltételei tekintetében a bank mindenkori Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata az irányadó, amely megtalálható a www.cib.hu honlapon, illetve bármely bankfiókjában. A befektetési szolgáltatások díjairól a CIB Bank Zrt. Díjjegyzékében talál részletes felvilágosítást. Kérjük, hogy olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat.

A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-t nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A befektetési szolgáltatási termékek adózásával kapcsolatosan leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem a jogszabályok hivatalos értelmezésének. A Bank nem vállal semmilyen felelősséget a jogszabályi rendelkezések eltérő értelmezéséből származó esetleges hátrányos következményekért. Jelen tájékoztató a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó, fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége.