• Nincs találat

A CIB Bank története

Történetünk

A mai CIB Bank Zrt. alapító elődje a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB), 1979. november 9-én jött létre Budapesten, mint dolláralapon működő devizabank. A bank részvénytulajdonosai – a Magyar Nemzeti Bank mellett – vezető európai és japán bankházak voltak. A CIB 20 millió dollár, teljes összegében befizetett alaptőkével kezdte meg tevékenységét, melyet országhatároktól függetlenül végzett, kizárólag üzleti megfontolások alapján.

A CIB-et az 1875. évi magyar részvénytársasági jog alapján jegyezték be, amit az 1988. évi társasági törvény váltott fel. A bank 1995 végéig a Pénzügyminisztérium engedélye alapján végezete tevékenységét, majd az Állami Bankfelügyelet 1995. december 21-én kereskedelmi banki tevékenység folytatását engedélyezte. A működésre vonatkozó felhatalmazások alapján kizárólag konvertibilis valutákban végzett műveleteket. Ügyfelei között az évek során fokozatosan nőtt a magyar vállalkozások és szervezetek száma, melyeknek a szükséges devizahatósági engedélyek megléte esetén nyújtott szolgáltatásokat.

Minthogy a bank hazai ügyfelei egyre inkább igényelték a forintműveleteket, a CIB és külföldi részvényesei belföldi bank alapítását határozták el. Erre a kétszintű bankrendszer megteremtése adott lehetőséget. Ily módon jött létre 1988-ban a CIB Hungária Bank Rt., s ezzel a CIB konvertibilis valutában nyújtott szolgáltatásai hazai, forintban igénybe vehető kereskedelmi banki szolgáltatásokkal egészültek ki. A CIBINTRA Nemzetközi Kereskedelmi Kft.-t 1989-ben a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. Törvény szerint alapította a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. (CIB) és belföldi pénzintézete, a CIB Hungária Bank Rt. A Kft. jogutódjának, a CIB Rent Lízing Kft.-nek a 2000-ben történt átalakulásával jött létre az operatív lízing tevékenységet folytató CIB Rent Rt.

A 2000-ben alapított CIB Lízing Rt. gépek, berendezések és gépjárművek vonatkozásában pénzügyi lízing szolgáltatással, személygépjárművek tekintetében pedig hitelezési tevékenységgel áll az ügyfelek rendelkezésére.

A 2001. elején létrehozott CIB Biztosítási Alkusz Kft. elsősorban lízingtevékenységhez kapcsolódóan, de ezen túlmenően az egész CIB Csoport számára végzi tevékenységét.

A CIB Értékpapír Rt. a CIB Bank befektetési vállalkozása. Jogelődje, a CIB Bróker Kft. 1992 decemberében alakult a CIB Hungária Bank Rt. 100%-os tulajdonú érdekeltségeként. A kezdeti 5 millió forint alaptőke – többszöri tőkeemelés után – 1996 decemberére 1,8 milliárd forintra nőtt, és azon év december 31-ével a cég részvénytársasággá alakult. A tulajdonos tőkeemelést szolgáló döntéseinek eredményeképpen a cég jegyzett és teljes egészében befizetett tőkéje 1998 januárjában 3,1 milliárd forintra, 1999 márciusában pedig 4,4 milliárd forintra emelkedett.

A társaság 1993 júniusa óta tagja a Budapest Értéktőzsdének. Teljes körű értékpapír-kereskedelmi és forgalomba hozatali tevékenységre 1994 novembere óta jogosult. 1995 októberében tevékenységi köre a pénztári vagyonkezeléssel bővült. A határidős piacon először bizományosként kezdte meg működését a CIB Értékpapír Rt., 1997. január 1-jétől tagja lett az Állampapírok Elsődleges Forgalmazói körének. A CIB Értékpapír Rt. egyik vezető szereplője az állampapír kereskedelemnek, vállalati kötvények tekintetében pedig 2000-ben is a legnagyobb forgalmat bonyolította a befektetési szolgáltatók között.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a CIB Csoport tagjaként 1997-ben alakult, a CIB Értékpapír Rt. 100%-os tulajdonaként. Alapításával a CIB Csoport célja az volt, hogy a hazai és nemzetközi értékpapírpiacon befektető, rugalmas és alacsony költségű befektetési alapokkal bővítse értékpapír-befektetéseinek és szolgáltatásainak körét. A társaság 1997. júniusban hozta létre első alapját, majd ezt követően termékválasztékát folyamatosan tovább szélesítve alakította ki a CIB Alapcsaládot.

2001 végén – igazgatósági döntés eredményeként – mind a CIB Értékpapír Rt.-nél, mind a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél szervezeti átalakítás kezdődött, amely a meglévő szinergiák hatékonyabb kihasználását célozta. Igazodva a várható piaci folyamatokhoz, a CIB Értékpapír vagyonkezelési tevékenysége a CIB Befektetési Alapkezelőhöz került, míg az értékpapír-kereskedelmi és egyéb tevékenység a CIB Bank működésébe integrálódott.

A fenti folyamatok elősegítése érdekében a CIB Bank 2002. június 13-i hatállyal 20 millió forintról 300 millió forintra emelte a CIB Befektetési Alapkezelő jegyzett tőkéjét, amivel egyidejűleg 93,33%-os tulajdoni részesedést is szerzett a társaságban.

Az Igazgatótanács határozata alapján 1996 szeptemberében alakult a CIB Service Kft. A jelenleg részvénytársasági formában működő társaság célja ingatlanhasznosítás és szolgáltatás, főként a Csoport központja és fiókhálózata fizikai igényeinek kielégítése.

1997 végén a bank lényeges szervezeti és tulajdonosi változáson ment át. A jogi szabályozás változása, továbbá az európai integrációhoz történő közelítésből adódó követelmények szükségessé tették, hogy a Magyar Nemzeti Bank eladja 34%-os tulajdoni hányadát. Ennek megvásárlására a többi részvényesnek elővételi joga volt.

A tulajdonosi kör átrendeződése olyan módon ment végbe, hogy az alapító részvényesek egyike, a Banca Commerciale Italiana Csoport nem csupán az MNB részvényeit vásárolta meg, hanem a többi részvényesét is, annak az 5%-nak a kivételével, amelyet a The Long-Term Credit Bank of Japan átmenetileg megtartott. A meghatározó részvényhányadot megszerző olasz bankcsoport a tulajdonosi jogokat Luxemburgban bejegyzett érdekeltségén, a Comit Holding International S.A.-n keresztül gyakorolta.

A jogi szabályozási környezet módosulása, mindenekelőtt a devizaműveletek szabaddá tétele folytán fokozatosan elveszítették jelentőségüket a CIB korábbi jogosítványai. Ráadásul a két bank párhuzamos léte egyre inkább nehézségek forrásává vált. A CIB korábbi státuszának fenntartása, s ebből eredően a két különálló bank működtetése értelmét vesztette. Ebből következően a Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. és a CIB Hungária Bank Rt. 1998 január 1-jével egyesült. A régi-új bank CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét, mint forint- és devizaműveletek végzésére egyaránt teljes körű felhatalmazással bíró kereskedelmi bank. Az ügyfelek az egyesült banktól mindazt a szolgáltatást megkapják, amit korábban a két banknál együttesen igénybe vehettek.

A CIB Bank 1992-ben kezdte meg fiókhálózatának kiépítését. A folyamat az elmúlt néhány évben felgyorsult, s 2006 végén a banknak már országos szinten 98 fiókja működött, melyek közül 44 Budapesten, 54 pedig vidéken áll az ügyfelek rendelkezésére lakossági és vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásaival egyaránt.

1999 elején a tulajdonosi szerkezetben ismét változás következett be. A The Long-Term Credit Bank of Japan úgy döntött, megválik maradék 5%-os részvényhányadától is, melyet az addigi többségi olasz tulajdonos vásárolt meg.

Ezen változásokat követően az anyaintézetben, a milánói székhelyű Banca Commerciale Italiana-ban befolyásoló részesedést szerzett a Banca Intesa, így a Csoport 2003. január 1-jével Gruppo Banca Intesa-ra változtatta nevét. 2007 januárjában a CIB anyabankja, a Banca Intesa és a harmadik legnagyobb olasz bank, a Sanpaolo IMI  fúziója révén – Intesa Sanpaolo S.p.A. néven – létrejött Olaszország legnagyobb bankcsoportja, amely az európai pénzügyi piacon is meghatározó szerepet tölt be.

Az anyaintézmények példáját követve, 2008. január 1-jével a CIB Bank és az Inter-Európa Bank is egyesítette erejét, és – az elődök legjobb tudását, hagyományait ötvözve – CIB Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. Az egyesüléssel az ország második legnagyobb bankja jött létre, amely a hazai bankok közötti rangsorban dobogós helyét megőrizve immár 150 egységből álló fiókhálózattal, többszörös díjnyertes elektronikus csatornákkal, valamint számos új típusú termékkel és innovatív szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésére.

A hosszú távú fenntartható növekedés biztosítása érdekében és a környezet változásait figyelembe véve a CIB Bank leányvállalataival közösen (továbbiakban bankcsoport) 2009-ben több folyamatot indított útjára. Ennek lényege az összehangolt, jól átgondolt és fókuszált üzleti modell alkalmazása. Ennek kulcs eleme a folyamatok egyszerűsítése, valamint az ügyfél elégedettségének a növelése. Mindennek szellemében a CIB Csoport az összes szegmensben minőségi folyamatokat alkalmazva, ügyfeleinek kiváló színvonalú szolgáltatásokat nyújtva kíván kiemelkedni versenytársai közül.

A fentiekkel összhangban szintén 2009-ben került sor az önálló kis- és középvállalati divízió létrehozására, a delegált kapcsolattartói rendszer kiépítésének elindítására, ami testre szabott megoldásokat, tanácsadó szerepet jelentett a vállalkozásokkal való kapcsolattartás terén.

A korábbiakkal összhangban a bankcsoport 2010 áprilisában hároméves üzleti stratégiát hagyott jóvá, amely folyamatosan figyelembe veszi a külső környezeti hatásokat. A CIB stratégiája és középtávú tervei által kitűzött irány azt célozza, hogy az ügyfelek elsődleges pénzügyi szolgáltatójuknak a CIB Csoportot válasszák, mert összességében a piac legjobb értékajánlatát kínálja.

A bankcsoport intézményi és üzleti átalakulást célzó programja 2011-ben újabb mérföldkőhöz érkezett: az új program a korábbi reorganizációs tevékenységeket egységes keretbe foglalta, és az intézmény és szolgáltatásainak átfogó korszerűsítését tűzte ki célul.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés, mobilfizetés
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)