• Nincs találat

Információk a moratóriumról

Hiteleket, lízingszerződéseket érintő változások a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
A moratórium hosszabbítása

2021. június 30-ig meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot egyes kiemelt társadalmi csoportoknak és pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak.
További részleteket az „Új moratórium (Moratórium 2)” menüpontra kattintva talál.

Moratórium 1

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló- a veszélyhelyzet megszűnésével hatályon kívül helyezett -  47/2020. (III. 18.) sz. Kormányrendeletben, illetve az azzal  összhangban megalkotott, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről  szóló 2020. évi LVIII. törvényben meghatározott szerződések esetében lakossági és vállalati ügyfeleink számára 2020. december 31-ig, az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló  2020. évi CVII. törvény értelmében pedig egyes kiemelt társadalmi csoportok és pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások számára 2021. június 30-ig bankunk fizetési haladékot biztosít a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére). 

2020. december 31-ig azok a Moratórium 1 hatálya alá eső szerződések sem járnak le, amelyek a 2020. december 31-ig tartó időszak alatt jártak volna le. A Moratórium 1 hatálya alatt lévő törlesztéseket a jogszabálynak megfelelően automatikusan szüneteltetjük

Fontos azonban, hogy ha Ön korábban állandó átvezetési/átutalási megbízást adott meg a törlesztőrészletek rendezésére, akkor azt vissza kell vonnia, ezek leállítása nem történik meg automatikusan! Abban az esetben, ha él a moratóriummal, de nem vonta még vissza a hiteltörlesztéshez megadott CIB Banknál vezetett folyószámláról indított állandó átvezetési megbízását, a megbízása értelmében átvezetett összeget jóvá fogjuk írni a számláján. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy amennyiben szeretnék, ügyfeleink az érintett hiteleket, lízingügyleteket továbbra is fizessék. Erről minden részletet megtalálnak az oldal tetején lévő „Nyilatkozási lehetőségek” menüpontra kattintva. 

A lízingszerződéseket érintő változásokról és esetleges teendőkről az oldal alján található kapcsolódó dokumentumok között a lízing ügyfeleknek szóló tájékoztatóban talál bővebb információt.

Folyószámlahitel és hitelkártya

 

A törlesztési moratórium vállalati, kisvállalati és lakossági folyószámlahitelekre, illetve hitelkártyákra is vonatkozik. 

További részletekért kattintson az alábbiakra:

Újra elérhető a személyi kölcsön

Fizetéskönnyítési megoldásaink

Ha a moratóriumot követően fizetési nehézségbe ütközik, lehetőséget biztosítunk annak megoldására.
Milyen állandó értesítéseket küldünk lakossági ügyfeleinknek a moratórium kapcsán?
 • Havi értesítő: azon lakossági ügyfeleinket, akik nem léptek ki a moratórium hatálya alól, minden hónap végén tájékoztatjuk arról, hogy a hitelük/kölcsönük/ lízingszerződésük mekkora része van moratórium alatt, mennyi a felhalmozott, meg nem fizetett kamat és díj, valamint mekkora az az esetlegesen lejárt tartozás, amely csak a moratórium lejáratát követően válik esedékessé.
  • Banki hitellel vagy kölcsönnel rendelkező ügyfeleink push üzenetben vagy CIB Bank Mobilalkalmazással nem rendelkező ügyfeleink sms-ben kapnak erről értesítést.
  • Lízinggel rendelkező ügyfeleinknek postai levelet küldünk.
 • Értesítő KHR felé történt adatátadásról: tájékoztatás arról, hogy milyen módosított adatokat adtunk át a Központi Hitelinformációs Rendszernek a moratórium miatt. 

Fontos, hogy mindkét értesítés csupán tájékoztató jellegű, fizetési kötelezettséget nem vonnak maguk után! 

 

Moratóriummal kapcsolatos havi értesítő

Azon lakossági banki ügyfeleinknek, akiknek hitele/kölcsöne jelenleg is a moratórium hatálya alatt áll, havonta értesítést küldünk a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül push üzenetben vagy SMS-ben, a moratórium alatt álló lízinggel rendelkező lakossági ügyfeleinknek pedig postai levelet küldünk, hogy ennek segítségével nyomon tudják követni tartozásuk alakulását. 

Mit jelentenek az értesítésben lévő adatok?

1.    Tőketartozás: a moratórium alatt lévő teljes tőketartozás. 

 • Hitelkártya és folyószámlahitel esetén: a moratórium hatálya alá tartozó keretrész.
 • Személyi kölcsön és ingatlanfedezetes hitel esetén: a moratórium hatályba lépésekor fennálló tőketartozás.

2.    Kamattartozás: a moratórium hatálya alatt felhalmozott időarányos kamat. Ezt az összeget a moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően havi egyenlő részletekben kell megfizetni. 
3.    Díjtartozás: a moratórium hatálya alatt felhalmozott időarányos díjak. Ezt az összeget a kamattartozással együtt a moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően havi egyenlő részletekben kell megfizetni. 
4.    Lejárt, de csak 2021. január 1-jén esedékes tartozás: a moratórium hatályba lépésekor (2020. március 18. éjfél) lejárt tartozás, mely a moratórium után azonnal esedékessé válik, nem kerül havi részletekre való felosztásra. Amennyiben nincs ilyen tartozása, 0 Ft szerepel az üzenetben. 

A moratórium alatt felgyűlt kamatot és díjtartozást a vonatkozó jogszabály1 értelmében úgy kell havi egyenlő részletekben megfizetni, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj havi egyenlő részletének összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ennek érdekében a szerződés futamideje a moratórium lejártát követően a szükséges mértékben meghosszabbodik.

 

Értesítő KHR felé történt adatátadásról 
    
A bankok és más hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer) tartják nyilván ügyfeleik referenciaadatait. Amikor ezek a referenciaadatok bármely okból változnak, bankunk/lízingcégünk köteles az érintett ügyfeleket az adatok KHR felé történő átadásáról tájékoztatni. 

A moratórium miatt az eredeti szerződéshez képest a törlesztés módja (tehát ahogy eddig rendezte tartozását, pl. havi egyenlő részletekben) türelmi időre módosul, ezért azon ügyfeleink, akiknek hitelterméke jelenleg is a moratórium hatálya alatt áll, tájékoztató jellegű postai levelet kapnak a KHR felé történő referenciaadatok átadásáról.

Fontos tudni:

 • Ha Önnek idén lejáró szerződése van és az a moratórium hatálya alatt áll: a hitelügylet lejárati dátumát 2021. január 31-re módosítottuk. 
 • Ha Önnek nem idén lejáró szerződése van: a lejárati dátumot egyelőre nem módosítottuk. A moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően újból levelet küldünk, amelyben már az új lejárati dátum fog szerepelni.
 • Amennyiben bármilyen változás történik a referenciaadataiban (pl. személyesadat-változás: telefonszám, e-mail cím stb.), újból meg fogja kapni az értesítőlevelet.  

Hitelek értékesítése

 

A CIB Banknál lehetőség van ingatlanfedezetes hitelek, CIB Előrelépő Személyi Kölcsön, illetve Babaváró Kölcsön igénylésére. 

2020. december 31-ig a zálogjoggal nem biztosított hiteltermékek esetében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a teljes hiteldíj mutató nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat +5%.

Hitelkártya és folyószámlahitel esetében új igénylés befogadására átmenetileg nincs lehetőség. 

Érdeklődő ügyfeleinket, amennyiben megadják elérhetőségüket, megkeressük, amint a termékek elérhetővé válnak. Megértésüket köszönjük!

Mi a teendő, ha a hitelemhez Hitelfedezeti Védelem biztosítás kapcsolódik?

A biztosítási díjakra a fizetési haladék nem vonatkozik, azokat továbbra is fizetni kell annak érdekében, hogy a biztosítotti jogviszony ne szűnjön meg. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy élni kíván a moratóriummal, és a törlesztőrészleteket nem fizeti tovább, a biztosítási díjat akkor is fizetnie kell. A díjfizetés folytonosságának fenntartásához kérjük, hogy a biztosítási díjat a továbbiakban is utalja át vagy fizesse be a hiteltörlesztésre használt számlájára vagy gondoskodjon róla, hogy a hitele törlesztésének esedékességi napján a folyószámláján rendelkezésre álljon a biztosítás díja, hogy levonhassuk.

Tájékoztatás a KHR-be történő adattovábbításról

A moratórium érinti azt is, hogy a CIB Bank és a CIB Lízing a késedelmes tartozást hogyan kezeli, valamint a KHR felé történő adatátadás a jogszabályi előírások figyelembevételével módosult. A részleteket megtalálja az oldal alján a kapcsolódó dokumentumok között elérhető KHR tájékoztatás nevű anyagban.

Jogi információk

1 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVII. Törvény.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)