• Nincs találat

Információk a moratóriumról

Hiteleket, lízingszerződéseket érintő változások a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Meghosszabbításra kerül a törlesztési moratórium

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a törlesztési moratórium lejárata módosult: a vonatkozó jogszabály értelmében 2021. szeptember 30-ig lesz érvényben. 

Moratórium

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium vészhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet értelmében lakossági és vállalati ügyfeleink számára, 2021. szeptember 30. napjáig fizetési haladékot biztosítunk a hiteltörlesztésre (tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére). 2021. szeptember 30-ig azok a moratórium hatálya alá eső szerződések sem járnak le, amelyek a 2021. szeptember 30-ig tartó időszak alatt jártak volna le.

Mely esetekben állítottuk be automatikusan a hosszabbítást?

A moratórium hosszabbítása a 2020. december 31-én moratórium hatálya alatt lévő szerződések esetén automatikusan beállításra került. Természetesen ügyfeleinknek lehetősége van arra, hogy ne éljenek a moratóriummal, ezzel kapcsolatban nyilatkozniuk kell, melynek részletei megtalálhatók a Nyilatkozási lehetőségek menüpontban. 

Mely esetekben nem állítottuk be automatikusan a hosszabbítást? 

Azon 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított hitelek/lízingszerződések esetében, amelyek 2020. decemberben nem voltak moratórium alatt, nem kerül automatikusan beállításra a moratórium hosszabbítása, de ebben az esetben is lehetőség van élni a moratóriummal. Ehhez nyilatkozni kell, a részleteket megtalálja a Nyilatkozási lehetőségek menüpontban.

Ha úgy dönt, hogy él a moratórium hosszabbításával, és korábban állandó átvezetési/átutalási megbízást adott meg a törlesztőrészletek rendezésére, akkor azt vissza kell vonnia, ezek leállítása nem történik meg automatikusan! Abban az esetben, ha él a moratóriummal, de nem vonta még vissza a hiteltörlesztéshez megadott CIB Banknál vezetett folyószámláról indított állandó átvezetési megbízását, a megbízása értelmében átvezetett összeget jóvá fogjuk írni a számláján.

Folyószámlahitel és hitelkártya

 

A törlesztési moratórium vállalati, kisvállalati és lakossági folyószámlahitelekre, illetve hitelkártyákra is vonatkozik. 

További részletekért kattintson az alábbiakra:

Általános információk a moratóriumról

 • A moratórium 2021. szeptember 30-ig él.
 • A moratórium a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik, illetve lízingszerződések esetén azon lízingszerződésekre, amelyekkel kapcsolatban a CIB Lízing 2020. március 18. napján vagy azt megelőzően a lízingtárgy tulajdonjogát már megszerezte és a lízingtárgy az ügyfél részére átadásra került, függetlenül attól, hogy a számla kifizetésre került-e. Fontos azonban, hogy a moratórium csak azokra a hitelekre/lízingszerződésekre lépett automatikusan életbe januártól, amelyek 2020. decemberben is moratórium alatt álltak. Azon hitelek/lízingszerződések esetén, melyek 2020. decemberben nem álltak moratórium alatt, nyilatkozni kell arról, ha januártól élni szeretne a moratóriummal. 
 • A moratórium továbbra is a pénzügyi intézmények hiteleire terjed ki, valamint a hitel- és pénzkölcsönök mellett a pénzügyi lízingre is. 
 • A babaváró kölcsönök esetében az állami kezességvállalási díjat a fizetési moratórium időtartama nem kell megfizetni. 
 •  A jogszabály lehetőséget biztosít a hitel eredeti szerződési feltételek szerinti törlesztésre.

Fizetési kötelezettség a moratórium lejártakor

 • A moratórium alatt felhalmozódott kamatot, díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. 
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat, díj összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. 
   
Segédlet a lezárólevelek értelmezéséhez

 

A moratórium első időszakának  (Moratórium 1: 2020. március 19. – 2020. december 31.) lezárásáról minden ügyfelünknek tájékoztatólevelet küldünk. A levelet azoknak az ügyfeleknek is kötelesek vagyunk megküldeni, akik jelenleg is moratórium alatt vannak, de fontos, hogy a levél csak a Moratórium 1-re vonatkozik. A lezárólevélben szereplő információk értelmezéséhez az alábbi segédlettel szeretnénk segítséget nyújtani: 

Mely ügyfelek kapnak lezárólevelet?

 • Minden ügyfelünk, aki akár csak 1 napot is eltöltött a Moratórium 1 alatt, megkapja a lezárólevelet. 
 • A levelet megkapják a hitelügyletek főadósai, a fedezetnyújtók, valamint a kezesi minőségben szereplők is. 
 • Azon ügyfeleink is megkapják a Moratórium 1-ről szóló lezárólevelet, akik 2021. január 1-től továbbra is élnek a moratóriummal. Ez azért van, mert a moratórium két időszakára két különböző jogszabály vonatkozik, és kötelezettségünk a jelenleg Moratórium 2 alatt lévő ügyfeleinket is tájékoztatni hitelügyletük Moratórium 1 alatt kialakult státuszáról. 
  • Ebben az esetben fontos, hogy a lezárólevélben meghatározott fizetési kötelezettségek ügyfeleinket nem terhelik mindaddig, amíg hitel/kölcsönszerződésük a Moratórium 2 hatálya alatt áll. 

Milyen formában kerül kiküldésre a lezárólevél?

 • CIB Bank Mobilalkalmazás: azon ügyfeleinknek, akik rendelkeznek CIB Bank Mobilalkalmazással, az alkalmazás Szerződések menüpontjába töltöttük fel a lezárólevelet.
 • Postai levél: azon ügyfeleink, akik nem rendelkeznek CIB Bank Mobilalkalmazással, papíralapon, postai levélként kapják meg a lezárólevelet. 

Milyen adatokkal találkozhat a levélben? 

Ahogy fentebb is szerepel, a lezárólevelet a főadósok, a fedezetnyújtók és kezesi minőségben szereplők egyaránt megkapják. 

Ami mindenképpen egyezik a két levélben

 • Moratórium alá történő belépési dátum: alapesetben 2020. március 19. szerepel itt, de ha Ön ki- és belépett a Moratórium 1-ből, akkor az utolsó belépési dátum jelenik meg. 
 • Moratórium alól való kilépési dátum: ha Ön végig a Moratórium 1 hatálya alatt volt, akkor 2020. december 31. szerepel itt, ha pedig ki- és belépett a moratóriumból, akkor az utolsó kilépési dátum fog megjelenni.

Adósoknak szóló levél:

Két táblázatot talál a levélben, melyekről fontos tudni, hogy azt mutatják, hogy a Moratórium 1-ből történő kilépéskor, vagy annak lejártakor hogyan változtak a szerződéses adatok. Ezek tehát múltbéli adatok, a kilépéskor, de legkésőbb 2020. december 31-ig voltak érvényesek. 

És mit jelentenek a táblázatokban található adatok? 

 • 1. táblázat adatai: 

Fennálló tőketartozás összege:

A Moratórium 1-ből történő kilépéskor vagy a Moratórium 1 lejártakor fennálló teljes tőketartozás.

Esedékesség vált tartozás összege:

Ez az összeg a Moratórium 1 kezdőidőpontját megelőzően már lejárt, tehát a Moratórium 1-ből történő kilépéskor vagy a Moratórium 1 lejártakor fennálló és azonnal esedékessé vált a tartozás összege.

Moratórium 1 alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozás havi részlete:

A Moratórium 1 alatt felgyűlt meg nem fizetett kamat és díj havi összege.

Ha Ön még azelőtt kilépett a Moratórium 1 alól, hogy keletkezett volna meg nem fizetett kamat- és díjtartozás, ebben a cellában 0 Ft szerepel.

Módosult lejárat:

A hitel módosult lejárata, amely a Moratórium 1-ben eltöltött idő és a felhalmozott tartozás alapján alakult ki. Ha nincs felhalmozott kamat- és díjtartozás, a lejárat sem módosul.

 • 2. táblázat adatai: 

Havi törlesztőrészlet összege:

Az alaphitel módosult törlesztőrészletének összege. Ha nem keletkezett meg nem fizetett kamat és díj, akkor ez sem változott.

Moratórium 1 alatt felhalmozódott kamat- és díjtartozás havi részlete:

A Moratórium 1 alatt felgyűlt meg nem fizetett kamat és díj havi részletekre bontott összege. Ha itt 0 Ft szerepel, nincs ilyen felhalmozott díjtartozás.

A havi törlesztőrészlet és a Moratórium 1 alatt felhalmozott kamat- és díjtartozás havi részletének együttes összege:

Tulajdonképpen az előző kettőnek az összege: az alaphitel módosult törlesztőrészlete + a meg nem fizetett kamat és díj havi részletének összege.

Ez az az összeg, amelyet, ha már kilépett a moratóriumból/nem él a Moratórium 2-vel, Önnek fizetnie kell.

Első esedékesség:

Ha Ön a Moratórium 1 lejárta (2020. december 31.) előtt kilépett: a kilépés dátumát követő első esedékeségi dátum jelenik meg.

 

Ha végig a Moratórium 1 alatt volt: a 2020. december 31-ét követő első esedékességi dátum szerepel itt.

Kezelési költség havi/éves összeg

Csak azon ügyfeleink levelében jelenik meg, akik esetében relevánsak ezek a költségek/díjak.

Kezelési költség esedékessége

Kockázati díj havi/éves összege

Kockázati díj esedékessége

 

Fedezetnyújtóknak, kezeseknek küldött levél:

 • Ha Ön ezeket a szerepeket tölti be, lezárólevelében az első táblázat adatai jelennek meg, melyben a módosult tőke-, kamat- és díjtartozás összegét, illetve a módosult lejárati dátumot találhatja meg. 
Újra elérhető a személyi kölcsön

Fizetéskönnyítési megoldásaink

Ha a moratóriumot követően fizetési nehézségbe ütközik, lehetőséget biztosítunk annak megoldására.
Milyen állandó értesítéseket küldünk lakossági ügyfeleinknek a moratórium kapcsán?

 

 • Havi értesítő: azon lakossági ügyfeleinket, akik nem léptek ki a moratórium hatálya alól, minden hónap végén tájékoztatjuk arról, hogy a hitelük/kölcsönük/ lízingszerződésük mekkora része van moratórium alatt, mennyi a felhalmozott, meg nem fizetett kamat és díj, valamint mekkora az az esetlegesen lejárt tartozás, amely csak a moratórium lejáratát követően válik esedékessé.
  • Banki hitellel vagy kölcsönnel rendelkező ügyfeleink push üzenetben vagy CIB Bank Mobilalkalmazással nem rendelkező ügyfeleink sms-ben kapnak erről értesítést.
  • Lízinggel rendelkező ügyfeleinknek postai levelet küldünk.
 • Értesítő KHR felé történt adatátadásról: tájékoztatás arról, hogy milyen módosított adatokat adtunk át a Központi Hitelinformációs Rendszernek a moratórium miatt. 

Fontos, hogy mindkét értesítés csupán tájékoztató jellegű, fizetési kötelezettséget nem vonnak maguk után! 

 

Moratóriummal kapcsolatos havi értesítő

Azon lakossági banki ügyfeleinknek, akiknek hitele/kölcsöne jelenleg is a moratórium hatálya alatt áll, havonta értesítést küldünk a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül push üzenetben vagy SMS-ben, a moratórium alatt álló lízinggel rendelkező lakossági ügyfeleinknek pedig postai levelet küldünk, hogy ennek segítségével nyomon tudják követni tartozásuk alakulását.

Mit jelentenek az értesítésben lévő adatok?

1.    Tőketartozás: a moratórium alatt lévő teljes tőketartozás. 

 • Hitelkártya és folyószámlahitel esetén: a moratórium hatálya alá tartozó keretrész.
 • Személyi kölcsön és ingatlanfedezetes hitel esetén: a moratórium hatályba lépésekor fennálló tőketartozás.

2.    Kamattartozás: a moratórium hatálya alatt felhalmozott időarányos kamat. Ezt az összeget a moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően havi egyenlő részletekben kell megfizetni. 
3.    Díjtartozás: a moratórium hatálya alatt felhalmozott időarányos díjak. Ezt az összeget a kamattartozással együtt a moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően havi egyenlő részletekben kell megfizetni. 
4.    Lejárt, de csak 2021. október 1-jén esedékes tartozás: a moratórium hatályba lépésekor (2020. március 18. éjfél) lejárt tartozás, mely a moratórium után azonnal esedékessé válik, nem kerül havi részletekre való felosztásra. Amennyiben nincs ilyen tartozása, 0 Ft szerepel az üzenetben.  

A moratórium alatt felgyűlt kamatot és díjtartozást a vonatkozó jogszabály1 értelmében úgy kell havi egyenlő részletekben megfizetni, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj havi egyenlő részletének összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. Ennek érdekében a szerződés futamideje a moratórium lejártát követően a szükséges mértékben meghosszabbodik.

 

Értesítő KHR felé történt adatátadásról 
    
A bankok és más hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer) tartják nyilván ügyfeleik referenciaadatait. Amikor ezek a referenciaadatok bármely okból változnak, bankunk/lízingcégünk köteles az érintett ügyfeleket az adatok KHR felé történő átadásáról tájékoztatni. 

A moratórium miatt az eredeti szerződéshez képest a törlesztés módja (tehát ahogy eddig rendezte tartozását, pl. havi egyenlő részletekben) türelmi időre módosul, ezért azon ügyfeleink, akiknek hitelterméke jelenleg is a moratórium hatálya alatt áll, tájékoztató jellegű postai levelet kapnak a KHR felé történő referenciaadatok átadásáról.

Fontos tudni:

 • Önnek 2021. szeptember 30. előtt lejáró szerződése van és az a moratórium hatálya alatt áll: a hitelügylet/lízingügylet lejárati dátumát 2021. szeptember 30-ra módosítottuk. 
 • Ha Önnek 2021. szeptember 30. után lejáró szerződése van: a lejárati dátumot egyelőre nem módosítottuk. A moratórium lejártát, vagy a moratórium hatálya alól való kilépést követően újból levelet küldünk, amelyben már az új lejárati dátum fog szerepelni.
 • Amennyiben bármilyen változás történik a referenciaadataiban (pl. személyesadat-változás: telefonszám, e-mail cím stb.), újból meg fogja kapni az értesítőlevelet.  

Hitelek értékesítése

 

A CIB Banknál lehetőség van ingatlanfedezetes hitelek, CIB Előrelépő Személyi Kölcsön, Babaváró Kölcsön, illetve 2021. január 1-től már folyószámlahitel igénylésére is. 

Mi a teendő, ha a hitelemhez Hitelfedezeti Védelem biztosítás kapcsolódik?

A biztosítási díjakra a fizetési haladék nem vonatkozik, azokat továbbra is fizetni kell annak érdekében, hogy a biztosítotti jogviszony ne szűnjön meg. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy élni kíván a moratóriummal, és a törlesztőrészleteket nem fizeti tovább, a biztosítási díjat akkor is fizetnie kell. A díjfizetés folytonosságának fenntartásához kérjük, hogy a biztosítási díjat a továbbiakban is utalja át vagy fizesse be a hiteltörlesztésre használt számlájára vagy gondoskodjon róla, hogy a hitele törlesztésének esedékességi napján a folyószámláján rendelkezésre álljon a biztosítás díja, hogy levonhassuk.

Tájékoztatás a KHR-be történő adattovábbításról

A moratórium érinti azt is, hogy a CIB Bank és a CIB Lízing a késedelmes tartozást hogyan kezeli, valamint a KHR felé történő adatátadás a jogszabályi előírások figyelembevételével módosult. A részleteket megtalálja az oldal alján a kapcsolódó dokumentumok között elérhető KHR tájékoztatás nevű anyagban.

Kapcsolódó dokumentumok

Jogi információk

1 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVII. törvény, Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Bankkártya tiltás
1. Azonosítás
Egyenleglekérdezés és számlainformáció
1 1
Regisztrációs kód igénylés és Digitális szolgáltatás
1 2
Megtakarítás és befektetés
1 3
Bankkártya aktiválás, kártyaügyintézés és ApplePay
1 4
Lízing
1 5
Hitelek
1 6
Biztosítás
1 7
2. Azonosítás nélkül
Bankkártya
2 1
Készpénzfelvétel bejelentés
2 2
Megtakarítás és befektetés
2 3
Digitális szolgátatások
2 4
Lízing
2 5
Hitel
2 6
Biztosítás
2 7
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Személyikölcsön, hitelkártya igénylés
4 1
Fedezetes hitelek
4 2
Új lakossági számla érdeklődés
4 3
Vállalati termékek
4 4
7. Moratórium

A CIB honlap sütiket használ, ezek segítségével tudjuk biztosítani a legjobb böngészési élményt. Az összes süti elfogadására kattintva, Ön beleegyezik, hogy a sütiket eltároljuk az eszközén. A sütik segítségével megkönnyítjük az oldalon a navigációt, és azokat az oldalhasználat elemzésére és marketing célokra használjuk fel. (Süti szabályzat)