CIB Utazási Védelem szolgáltatás

Gondoskodjon saját biztonságáról külföldi útjai során is a CIB bankártyákhoz igényelhető CIB Utazási Védelem szolgáltatással!

Főbb jellemzők

Széleskörű

Utazási-, baleset-, és poggyászbiztosítás

Egész évben

Korlátan számú, alkalmanként max. 60 napos utazásra, egész évben

Éjjel-nappal elérhető

Segélyvonal magyar nyelven 0-24 óráig
3480 Ft
Éves díj
Biztonság külföldön
Korlátlan számú, - egy alkalommal maximum 60 napos - utazásra érvényes*
Biztosítási esemény bekövetkezésekor

Biztosítási esemény bekövetkezésekor kérjük, értesítse a 24 órás  asszisztencia szolgálatot!

(+36 1) 501 1501

AIG Europe Limited Magyarország Fióktelepe (Eredeti Biztosító)
Collonnade Insurance S.A.-nak (Jogutód Biztosító)

(+36 1) 477 4900

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

(A hívás ingyenes visszahívás esetén.)

Utasbiztosítással kapcsolatos változások

Szeretnénk felhívni kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a CIB Bank által kibocsátott bankkártyákhoz elérhető utasbiztosításokat nyújtó AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe 2017. május 1-jén értékesítette magyarországi tevékenységét a Colonnade Insurance S.A.-nak (Colonnade). Bankunk és a Colonnade a csoportos utasbiztosítási szerződést - amely keretében a bankkártyákhoz elérhető utasbiztosítást is nyújtja a biztosító - 2019. július 1. 00:00 órakor megszünteti, illetve 2018. június 30-át követően a Colonnade által nyújtott utasbiztosítás bankunknál nem lesz igényelhető.

Természetesen ezt követően is lesz lehetősége bankkártyájához utasbiztosítást igénybe venni. Ennek megfelelően utazási védelmet biztosító, új csoportos szerződést kötöttünk az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel.

Jogi információk

* Önkéntesen válaszható CIB Utazási Védelem Alap csomag esetén

A CIB Utazási Védelem biztosítási szerződés a CIB Bank Zrt. mint szerződő, képviseletében eljár a CIB Biztosítási Alkusz Kft. mint független biztosításközvetítő és az Aegon Magyarország Biztosító Zrt. , mint biztosító között jött létre, a kártyabirtokosok mint biztosítottak csatlakozhatnak a csoportos biztosítási szerződéshez.  

2 A CIB Utazási Védelem biztosítási szerződés a CIB Bank Zrt. mint szerződő, képviseletében eljár a CIB Biztosítási Alkusz Kft. mint független biztosításközvetítő és az Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe mint biztosító között jött létre, a kártyabirtokosok mint biztosítottak csatlakozhatnak a csoportos biztosítási szerződéshez. 

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS

CIB Biztosítási Alkusz Kft. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)  378. §-a alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja ügyfelei részére. 
Megbízott neve: CIB Biztosítási Alkusz Kft.
Székhelye: Magyarország, 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB).
Felügyeleti engedély száma: II/44/2001; Biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 204121400442;
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az MNB nyilvántartásában szerepel, a nyilvántartás megtekinthető és ellenőrizhető az MNB http://apps.mnb.hu/regiszter/ honlapján.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. független biztosításközvetítőként (alkuszként) biztosításközvetítői tevékenységet végez.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. biztosítóban minősített befolyással nem rendelkezik; biztosító illetve biztosító anyavállalata a CIB Biztosítási Alkusz Kft-ben minősített befolyással nem rendelkezik.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek ( a továbbiakban együttesen: ügyfél) a CIB Biztosítási Alkusz Kft. és – adott termék kapcsán – a CIB Biztosítási Alkusz Kft. által megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) megtehesse. Az ügyfél az esetlegesen felmerülő panasszal fordulhat a CIB Biztosítási Alkusz Kft-hez a CIB Alkusz Kft. alkalmazottain keresztül: a CIB Bank bármelyik bankfiókjában, CIB24 telefonos ügyfélszolgálatán (+36 1 4 242 242) keresztül, postai úton (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), elektronikus úton a cibbiztositas@cib.hu címen. Amennyiben a  CIB Biztosítási Alkusz Kft. panaszkezelésével nem elégedett, igényével a polgári perrendtartás szabályai szerint a Budapesti II. és III. Kerületi Bírósághoz, vagy - a hatáskörébe tartozó ügyekben – a Székesfehérvári Törvényszékhez fordulhat.  A CIB Biztosítási Alkusz Kft. a Bit.-ben előírt szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, szakmai tevékenysége során esetlegesen okozott kárért a felelősségbiztosítását nyújtó UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. áll helyt. 
CIB Biztosítási Alkusz Kft. biztosításközvetítői státusza: független biztosításközvetítő, biztosító(k) nevében nem jár el.
Szövetségi tagság: Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (1096 Budapest, Vendel utca 11.)
CIB Biztosítási Alkusz Kft. minden biztosítási termék közvetítésére jogosult.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az értékesített biztosítási termékekre vonatkozóan tanácsadást nyújt, azaz a termékeket tanácsadással értékesíti, melynek keretén belül alapos, és személyre szabott elemzés alapján ad tanácsot az ügyfél részére.
CIB Biztosítási Alkusz Kft.-nek a biztosítási szerződéssel összefüggésben kapott javadalmazás jellege: a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a megbízótól (ügyféltől) javadalmazásban nem részesül. A biztosítótól kapott díjazás alapján dolgozik, vagyis a biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást. 
A CIB Biztosítási Alkusz Kft.  a megbízójától (ügyféltől) biztosítási díjat vagy díjelőleget nem vesz át, illetve a biztosítótól a megbízónak járó összeget nem vesz át.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3
Kérjen visszahívást! Chat