CIB Duó Megtakarítások

Magasabb kamat és kedvező hozamlehetőség a bankbetétek és a befektetések tulajdonságainak ötvözésével

Főbb jellemzők

Bankbetét és befektetés

Bankbetét és befektetés egyszerre

Magasabb kamat

Magasabb kamat és kedvező hozamlehetőség

Testreszabható

Igény szerinti befektetési portfolió
CIB Duó Megtakarítások

Duó Megtakarítások

 • Rövid és hosszú távú megtakarítási lehetőség egyben.
 • Rövidtávú, kockázatmentes lekötött betétből és befektetési jegyből vagy állampapírból állnak.
 • Magasabb betéti kamatot és kedvező hozamlehetőséget kínálnak.
 • A befektetési eszközöket megtakarítási igényeihez és kockázatvállalási hajlandóságához igazodva állíthatja össze.

CIB Aranybetét / CIB Duó Megtakarítás

Megtakarítás összetétele - Betét: 1/3, Befektetés: 2/3    
Kamat a betéti részre - 2,00% (EBKM: 2,02%)
Futamidő a betéti részre - 2 hónap    
Minimum leköthető összeg a betéti részre - 100 000 Ft    

További részletek:

 • A CIB Duó Megtakarítás másik elemét képező állampapírok és befektetési alapok hozama változó lehet.
 • A befektetési alapok hozama az alapokban lévő befektetési eszközök hozamától függ. Az alapok múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra.
 • Az állampapírok lejárat előtti értékesítése esetén elérhető hozam akár jelentősen elmaradhat a lejáratig való tartással realizálható hozamtól, illetve akár veszteséggel is járhat.
 • A betétek eseti vagy megújuló betétként is leköthetőek. Megújuló lekötés esetén az első kamatperiódust követő kamatperiódusokban a betét a mindenkor hatályos 2 hónapos nem akciós Classic Betét kamataival kamatozik tovább, melynek aktuális értéke 0,01% (EBKM: 0,01%).

CIB Duó Plusz Megtakarítás

Megtakarítás összetétele - Betét: 1/3, Befektetés: 2/3    
Kamat a betéti részre - 2,00% (EBKM: 2,01%)
Futamidő a betéti részre - 6 hónap    
Minimum leköthető összeg a betéti részre - 100 000 Ft

További részletek:

 • A CIB Duó Plusz Megtakarítás másik elemét képező állampapírok és befektetési alapok hozama változó lehet.
 • A befektetési alapok hozama az alapokban lévő befektetési eszközök hozamától függ. Az alapok múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra.
 • Az állampapírok lejárat előtti értékesítése esetén elérhető hozam akár jelentősen elmaradhat a lejáratig való tartással realizálható hozamtól, illetve akár veszteséggel is járhat.
 • Kizárólag új összeg befektetése esetén vehető igénybe3
 • A betét mellé választható befektetési termékek
  • CIB Alapok: CIB Hosszú Kötvény Alapok, CIB Részvény Alapok, CIB Nyersanyag Alap, CIB Vegyes Alapok, CIB Tőkevédett Alapok, CIB Árfolyamvédett Alapok
  • Eurizon EasyFund Alap : EEF Részvény Részalapok, EEF Pénzpiaci és Kötvény Részalapok
  • Állampapírok: Féléves Magyar Állampapír, Egyéves Magyar Állampapír, Prémium Magyar Állampapír, Bónusz Magyar Állampapír
 • A betéti rész futamideje alatt (6 hónap) szükséges a vásárolt/jegyzett befektetési termék megtartása

CIB Duó ECO Megtakarítás

Megtakarítás összetétele - Betét: 1/2, Aktuálisan jegyezhető Egyéves Magyar Állampapír: 1/2
Kamat a betéti részre - 4,00% (EBKM: 4,07%)
Futamidő a betéti részre - 2 hónap
Minimum leköthető összeg a betéti részre - 100 000 Ft

További részletek:

 • A CIB Duó ECO Megtakarítás másik elemét képező állampapírok lejárat előtti értékesítése esetén elérhető hozam akár jelentősen elmaradhat a lejáratig való tartással realizálható hozamtól, illetve akár veszteséggel is járhat.
 • A CIB Duó ECO Megtakarítást akkor igényelheti, ha CIB ECO Bankszámlát nyit, illetve ha CIB ECO bankszámlára vált.
 • A számlanyitásnak/számlaváltásnak a lekötést megelőző 30 napban kell megtörténnie
 • Legalább a betétben elhelyezett összeggel megegyező összegben Egyéves Magyar Állampapírt kell jegyezni.
 • A termékben elhelyezett összeg nem származhat a betétlekötés időpontja előtt 30 napon belül visszaváltott, vagy értékesített CIB Befektetési Alapokból és Eurizon Easy Fund Befektetési Alapokból.
 • A betéti rész futamideje alatt (2 hónap) szükséges a jegyzett Egyéves Magyar Állampapír megtartása.
 • Egy ügyfél egyszer veheti igénybe a CIB Duó ECO Megtakarítást. Fontos, hogy közös tulajdonú bankszámla esetén – függetlenül a tulajdonosok számától – az adott bankszámla tekintetében egyszer lehet igénybe venni a terméket.
 • A betétek eseti vagy megújuló betétként is leköthetőek. Megújuló lekötés esetén az első kamatperiódust követő kamatperiódusokban a betét a mindenkor hatályos 2 hónapos nem akciós Classic Betét kamataival kamatozik tovább, melynek aktuális értéke 0,01% (EBKM: 0,01%).

Jogi információk

Kérjük, olvassa el a CIB Bank Zrt. által közzétett Kiemelt Befektetői Információkat a CIB Duó, Duó Plusz, illetve a Duó ECO Megtakarításról, továbbá az Általános Tájékoztatót a befektetési lehetőségekről és kockázatokról. Befektetési döntése meghozatala előtt minden esetben tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, befektetése tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. A befektetési alapok múltbeli hozamára vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. 
 
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja.
 
A részletes feltételeket a magánszemélyek és egyéni vállalkozók forint lekötött betéteire vonatkozó Kamattájékoztató, a betéti szerződés részletes leírását a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Betétekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazza. 
 
1 A befektetési rész CIB Befektetési Alapokból (kivéve CIB Start Alapok), Eurizon EasyFund Alapokból vagy a CIB Banknál jegyzett állampapírokból állítható össze.
 
2 A betétlekötéshez CIB Banknál vezetett folyószámla, a befektetési termékek megvásárlásához pedig befektetési számla megléte szükséges.
 
3 A konstrukció igénybevételéhez - mind a betét lekötéséhez, mind a befektetési termékek vásárlásához/jegyzéséhez –
 
i.    a betét lekötését megelőző 30 napon belül bankon kívülről történő vagy CIB Bank által vezetett vállalati bankszámláról érkező utalásból, vagy készpénzbefizetésből az ügyfél CIB Banknál vezetett számláján jóváíródott összeg használható fel, vagy
 
ii.    egyszeri alkalommal az Üzletfél Banknál vezetett bármely bankszámláján rendelkezésre álló és a jelen pontban írt feltételnek megfelelő összeg felhasználható, amennyiben az Üzletfél jövedelem  vagy  nyugdíj  CIB Banknál vezetett lakossági folyószámlára történő átirányításáról nyilatkozatot ad meg. Ez utóbbi esetben a betétlekötés, valamint annak feltételeként megvásárolt, illetve jegyzett értékpapírok ellenértéke nem származhat a betétlekötés időpontja előtt 30 napon belül visszaváltott, vagy értékesített, a termék keretein belül megvásárolható, jegyezhető értékpapírokból, valamint a CIB Hozamvédett Betét, vagy a CIB Pénzpiaci Alapból.
 
A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok információs összeállításai a www.akk.hu oldalon érhetők el. Kérjük, hogy az alapokkal/részalapokkal kapcsolatos kockázati tényezőket, az alapok/részalapok befektetési politikáját olvassa el az alapok/részalapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában! A befektetési jegyek forgalmazási költségeit, az alapok/részalapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapok/részalapok befektetési jegyeinek magyarországi forgalmazására vonatkozó szabályokat, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapokra/részalapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat a www.cib.hu internetes oldalon tesszük elérhetővé.

A CIB Bank Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatások tekintetében a Bank mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az irányadó. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem a CIB Bank Zrt.-t, sem az alapok/részalapok alapkezelőit nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002. A CIB Bank befektetési és a kiegészítő szolgáltatási engedély száma: III/41.044-10/2002, 2002. december 20.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3
Kérjen visszahívást! Chat