CIB Egészségőr

Professzionális egészségügyi ellátás gyorsan és hatékonyan magánszemélyek és családok részére

Főbb jellemzők

Országos lefedettségű

Egészségügyi hálózat, több mint 1000 szakorvossal

Egyszerű

Független ellátásszervező, 24 órás call center

Gyors

Sorban állás nélkül, előre bejelentve még a várólistát is elkerülheti
Választható csomagok havi díjai
Választható csomagok havi díjai
 • Standard gyerek 2 500 Ft/hó
 • Standard felnőtt 2 500 Ft/hó
 • Optimum 5 500 Ft/hó
 • Prémium 11 500 Ft/hó
Biztosítási csomagok részletei

MILYEN ELŐNYEI VANNAK?

 • Magas szakmai színvonalú egészségügyi ellátásban részesülhet sorban állás és várakozási idő nélkül
 • Orvosi képalkotó diagnosztikai vizsgálatok maximum 5 munkanapon belül
 • Nem kell időpontfoglalással vesződnie, mivel az ellátást független ellátásszervező szervezi meg Önnek.
 • Egyszerű, havonta fix összegű díjfizetés CIB Banknál vezetett forint bankszámláról.
 • Országos lefedettségű egészségügyi szolgáltatói hálózat, több mint 1000 szakorvossal.
 • Orvosi tanácsadás a nap 24 órájában.
 • Nincs szükség előzetes orvosi vizsgálatra.
 • Nincs kizárva a felnőttekre köthető alapcsomagokba foglalt szolgáltatások esetében az előzménybetegség. (kivéve az egynapos sebészeti műtétek) 
 • Szabad orvosválasztás: a biztosító téríti utólag számla ellenében, a nem szerződött szolgáltatónál elvégzett vizsgálatok költségét is ehhez szükséges azonban az ellátásszervező előzetesen engedélye
 • Már a STANDARD (legkisebb) csomag is a hétféle szakorvosi vizsgálat útján, egy teljes körű kivizsgálás igénybevételét is biztosítja.
 • Már az OPTIMUM (közepes) csomag is tartalmaz szűrővizsgálati csomagot biztosítási évente egy alkalommal.
Mit tegyen betegség esetén
1. Tünetek észlelése
Betegség tünetei jelentkeznek önnél
2. Kapcsolatfelvétel
Felhívja az ellátásszervezőt
3. Időpont szervezése
A szolgáltató megszervezi önnek a vizsgálatot
4. Visszaigazolás
Ön e-mailben és telefonon tájékoztatást kap.
5. Ellátás
A megadott helyen és időben várakozás nélkül ellátásban részesül.
Tudnivalók

Jogi információk

A CIB Egészségőr biztosítási szerződés szerződője a CIB Bank Zrt., képviseletében eljár a CIB Biztosítási Alkusz Kft., mint független biztosításközvetítő, biztosítója az UNION Biztosító Zrt. Lakossági bankszámla esetében a csoportos biztosítás biztosítottja a lakossági forint  bankszámlatulajdonos és az általa megnevezett személy(ek), akik az általuk tett biztosítotti nyilatkozattal csatlakozhatnak a csoportos biztosításhoz. A Biztosítottak a 18-70 év közötti természetes személyek, egyes biztosítási alapcsomag esetében a 6 hónap és 18 év közötti gyermek, aki a 18 év feletti biztosított vagy annak házas-, élettársa vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke. A biztosított életkora a biztosítotti nyilatkozat megtételekor standard alapcsomag választása esetén legalább 6 hónap legfeljebb 69 év, minden más alapcsomag választása esetén legalább 18 év legfeljebb 69 év,  Hope Plusz kiegészítő biztosítás választása esetén legalább 18 legfeljebb 65 év lehet.
A biztosítási feltételeiről a Kapcsolódó dokumentumokban és a bankszámlához tartozó Kondíciós Listában talál bővebb információt.

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS 

CIB Biztosítási Alkusz Kft. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.)  378. §-a alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja ügyfelei részére. 
Megbízott neve: CIB Biztosítási Alkusz Kft.
Székhelye: Magyarország, 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB).
Felügyeleti engedély száma: II/44/2001; Biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 204121400442;
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az MNB nyilvántartásában szerepel, a nyilvántartás megtekinthető és ellenőrizhető az MNB http://apps.mnb.hu/regiszter/ honlapján.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. független biztosításközvetítőként (alkuszként) biztosításközvetítői tevékenységet végez.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. biztosítóban minősített befolyással nem rendelkezik; biztosító illetve biztosító anyavállalata a CIB Biztosítási Alkusz Kft-ben minősített befolyással nem rendelkezik.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek ( a továbbiakban együttesen: ügyfél) a CIB Biztosítási Alkusz Kft. és – adott termék kapcsán – a CIB Biztosítási Alkusz Kft. által megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) megtehesse. Az ügyfél az esetlegesen felmerülő panasszal fordulhat a CIB Biztosítási Alkusz Kft-hez a CIB Alkusz Kft. alkalmazottain keresztül: a CIB Bank bármelyik bankfiókjában, CIB24 telefonos ügyfélszolgálatán (06 40/242-242) keresztül, postai úton (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), elektronikus úton a cibbiztositas@cib.hu címen. Amennyiben a  CIB Biztosítási Alkusz Kft. panaszkezelésével nem elégedett, igényével a polgári perrendtartás szabályai szerint a Budapesti II. és III. Kerületi Bírósághoz, vagy - a hatáskörébe tartozó ügyekben – a Székesfehérvári Törvényszékhez fordulhat.  A CIB Biztosítási Alkusz Kft. a Bit.-ben előírt szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, szakmai tevékenysége során esetlegesen okozott kárért a felelősségbiztosítását nyújtó UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. áll helyt. 
CIB Biztosítási Alkusz Kft. biztosításközvetítői státusza: független biztosításközvetítő, biztosító(k) nevében nem jár el.
Szövetségi tagság: Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (1096 Budapest, Vendel utca 11.)
CIB Biztosítási Alkusz Kft. minden biztosítási termék közvetítésére jogosult.
A CIB Biztosítási Alkusz Kft. az értékesített biztosítási termékekre vonatkozóan tanácsadást nyújt, azaz a termékeket tanácsadással értékesíti, melynek keretén belül alapos, és személyre szabott elemzés alapján ad tanácsot az ügyfél részére.
CIB Biztosítási Alkusz Kft.-nek a biztosítási szerződéssel összefüggésben kapott javadalmazás jellege: a CIB Biztosítási Alkusz Kft. a megbízótól (ügyféltől) javadalmazásban nem részesül. A biztosítótól kapott díjazás alapján dolgozik, vagyis a biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást. 
A CIB Biztosítási Alkusz Kft.  a megbízójától (ügyféltől) biztosítási díjat vagy díjelőleget nem vesz át, illetve a biztosítótól a megbízónak járó összeget nem vesz át.

Segíthetünk?

Hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat!

CIB24 menütérkép
(+36 1) 4 242 242
9. Kártyatiltás és aktiválás
Kártyatiltás
9 1
Kártyaaktiválás
9 2
1. Lakossági ügyintézés
Számlaügyintézés
1 1
Kártyaügyintézés
1 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
1 3
Hitel ügyintézés
1 4
Internetbank ügyintézés
1 5
Lízing ügyintézés
1 6
Biztosítások ügyintézése
1 7
2. Vállalkozások ügyintézése
Számlaügyintézés
2 1
Kártyaügyintézés
2 2
Megtakarítás és értékpapír ügyintézés, eBroker
2 3
Hitelügyintézés
2 4
Internetbank ügyintézés
2 5
Lízing ügyintézés
2 6
Biztosítások ügyintézése
2 7
3. Angol nyelvű menü
Angol nyelvű menü
3
4. CIB termékkel nem rendelkező érdeklődők
Hitelek és lízing
4 1
Lakossági szolgáltatások
4 2
Vállalkozások szolgáltatásai
4 3
Kérjen visszahívást! Chat