EnglishAAA

VÁLTSA KEDVEZŐBBRE HITELÉT!

  • CIB Hitelkiváltó Jelzáloghitelek
  • Induló költség nélkül!
  • Most kedvezményes hitelkamattal!


Érdekel!

FORINT KAMATTÁJÉKOZTATÓ

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók forint lekötött betéteire vonatkozóan


Érvényben 2015. március 30-tól >>Érvényben 2015. január 22-től


CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét

(a leköthető minimum összeg 100.000 Ft)

 

Lekötési idő

CIB Classic betét

Összes kamat

Éves kamat

EBKM

5 év

13,75 %

2,75 %

2,61 %

3 év

6,75 %

2,25 %

2,20 %

 

A fenti betéteket kamatadómentesen is elhelyezheti CIB Maraton Takarékszámlán. Részletek a CIB Maraton Takarékszámla Kondíciós listájában és az Ügyféltájékoztatójában.


LEKÖTÖTT BETÉTI AKCIÓK!

CIB Classic betét lekötési akciók:

(a leköthető minimum összeg 100.000 Ft )

 

Lekötési idő

CIB Classic betét

CIB Elektronikus betét

Bankfiókban, CIB24-en és CIB Internet Bankon keresztül köthető le

Kizárólag CIB Internet Bankon keresztül köthető le

Éves kamat 1

EBKM

Éves kamat 1

EBKM

12 hónap

1,80 %

1,80 %

1,80 %

1,80 %

6 hónap 1,45 % 1,45 % 1,45 % 1,45 %

3 hónap

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

 

A promóciós kamat csak az újonnan lekötött betétekre érvényes. A betétlekötés eredeti időtartamával automatikusan meghosszabbodó betét nem minősül újonnan lekötött betétnek. Az akciós kamatperiódust követően a betétek az azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betétek kamataival kamatoznak tovább.

Kedvezmény nélküli EBKM: 3 hónapos lekötés esetén 0,50% / 6 hónapos lekötés esetén 0,50% / 12 hónapos lekötés esetén 0,50%


NEM AKCIÓS LEKÖTÖTT BETÉTI KAMATOK:

(a leköthető minimum összeg 100.000 Ft )

 

Lekötési idő

CIB Classic betét

1 millió Ft alatt

1 és 5 millió Ft között

5 millió Ft felett

Éves kamat1

EBKM

1 hónap

0,50%

0,50%

2 hónap

0,50%

0,50%

3 hónap

0,50%

0,50%

6 hónap

0,50%

0,50%

12 hónap

0,50%

0,50%

18 hónap

0,50%

0,50%

Jelen kamattájékoztató a devizabelföldi magánszemélyek illetve az egyéni vállalkozók bankszámláira vonatkozó, mindenkori Kondíciós listákkal együtt érvényes. Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott mértékig biztosítottak.

 

A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza.

A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja.

1. A bank lekötött betétei esetében a kamatot a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos év alapulvételével állapítja meg, az EBKM megegyezik a táblázatban közölt éves kamat értékével.

 


Tájékoztató adatok a CIB befektetési alapok elmúlt időszakbeli teljesítményéről

 

2015/03/23-ig elért hozamok az alap indulásától számított évesített hozam évesített hozamok naptári évre számított évesített hozamok
12 hónap 60 hónap 2014 2013 2012 2011 2010
Likviditási, pénzpiaci alapok:
CIB Hozamvédett Betét Alap 5,48% 1,49% 4,25% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71%
CIB Pénzpiaci Alap 6,58% 1,43% 4,17% 1,70% 7,40% 7,40% 4,49% 4,57%
Kötvényalapok:
CIB Kincsem Kötvény Alap 8,40% 11,92% 8,05% 10,18% 8,10% 21,67% -0,14% 5,36%
Vegyes alap:
CIB Algoritmus Alapok Alapja 1,72% 4,19% - -0,54% 0,43% 6,35% - -
Részvényalapok:
CIB Közép-európai Részvény Alap 4,53% 4,86% 0,99% -1,38% -4,89% 16,76% -16,72% 15,92%
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 3,17% 13,81% 9,73% -1,17% 24,69% 13,32% -6,33% 9,62%
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja 0,82% 12,77% 2,56% 3,75% -3,77% 16,00% -17,49% 16,99%
CIB Indexkövető Részvény Alap 2,35% 12,37% -6,80% -12,35% -0,16% 2,97% -22,21% -1,85%
Nyersanyagalap:
CIB Nyersanyag Alapok Alapja -4,04% -25,32% -3,48% -25,10% -5,56% 4,29% -0,95% 10,93%

 

- = Még nem létező hozamadat.

Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek, úgy mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. A hozamok bemutatására a BAMOSZ vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. Az alapok hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt.

CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap - HARMONIKUS KOMPOZÍCIÓ

  • Dinamikus kockázatkezelés
  • Diverzifikált, aktívan kezelt befektetési portfolió
  • Kis összegű befektetés lehetősége
  • A megtakarítás folyamatos növelésének lehetősége


A CIB Kötvény Plusz Alap befektetési jegyei díjmentesen, névérték alatti árfolyamon (napi diszkont ráta = 1,5%/365) jegyezhetőek 2015. március 9. és 2015. április 3. között a CIB bankfiókokban.


Érdekel!