EnglishAAA

CIB Duó Megtakarítás

Ismerje meg a CIB Duó Megtakarítást, mely a bankbetétek és a befektetések tulajdonságait ötvözve nyújt magasabb betéti kamatot és kedvező hozamlehetőséget!

Akár 4,50%-os kamatot (EBKM: 4,50%) biztosítunk a betéti részre 2 hónapos futamidőre!

Érdekel!

FORINT KAMATTÁJÉKOZTATÓ

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók forint lekötött betéteire vonatkozóan

Érvényben 2015. szeptember 30-tól >>


HIRDETMÉNY

FORINT KAMATTÁJÉKOZTATÓ MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN 2015. november 30. napjától hatályos változásáról

FORINT KAMATTÁJÉKOZTATÓ

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók forint lekötött betéteire vonatkozóan

Érvényben 2015. szeptember 1-től


CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét

(a leköthető minimum összeg 100.000 Ft)

 

Lekötési idő

CIB Classic betét

Összes kamat

Éves kamat

EBKM

5 év

10,00 %

2,00 %

1,92 %

3 év

4,50 %

1,50 %

1,48 %

 

A fenti betéteket kamatadómentesen is elhelyezheti CIB Maraton Takarékszámlán. Részletek a CIB Maraton Takarékszámla Kondíciós listájában és az Ügyféltájékoztatójában.


LEKÖTÖTT BETÉTI AKCIÓK!

CIB Classic betét lekötési akciók:

(a leköthető minimum összeg 100.000 Ft )

 

Lekötési idő

CIB Classic betét

CIB Elektronikus betét

Bankfiókban, CIB24-en és CIB Internet Bankon keresztül köthető le

Kizárólag CIB Internet Bankon keresztül köthető le

Éves kamat 1

EBKM

Éves kamat 1

EBKM

12 hónap

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

6 hónap 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 %

3 hónap

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

 

A promóciós kamat csak az újonnan lekötött betétekre érvényes. A betétlekötés eredeti időtartamával automatikusan meghosszabbodó betét nem minősül újonnan lekötött betétnek. Az akciós kamatperiódust követően a betétek az azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betétek kamataival kamatoznak tovább.

Kedvezmény nélküli EBKM: 3 hónapos lekötés esetén 0,10% / 6 hónapos lekötés esetén 0,10% / 12 hónapos lekötés esetén 0,01% 


 

CIB Duó Megtakarítás: CIB Aranybetét és CIB Ezüstbetét

 

CIB Aranybetét

CIB Ezüstbetét

Leköthető minimum összeg (a betéti rész esetében)

100.000 Forint

Lekötési idő

2 hónap

Éves kamat

Az első kamatperiódusban.

4,50% (EBKM: 4,50%)

3,00% (EBKM: 3,00%)

Az ajánlat másik elemét képező állampapírok, illetve befektetési alapok hozama változó lehet. A befektetési alapok hozama az alapokban lévő befektetési eszközök hozamától függ. Az alapok múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. Az állampapírok lejárat előtti értékesítése esetén elérhető hozam akár jelentősen elmaradhat a lejáratig való tartással realizálható hozamtól, illetve akár veszteséggel is járhat.

Éves kamat, megújuló lekötés esetén az első kamatperiódust követő kamatperiódusokban

A mindenkor hatályos azonos futamidejűnem akciós CIB Classic betét kamata, mely 0,01% (EBKM:0,01%)

Betétlekötés feltétele

Legalább a betétben elhelyezett összeg kétszereséért vásárolni, vagy jegyezni a meghatározott befektetési termékek* valamelyikéből.

Legalább a betétben elhelyezett összeggel megegyező összegben vásárolni, vagy jegyezni a meghatározott befektetési termékek* valamelyikéből.


 

*Választható befektetési termékek:

-       CIB befektetési alapok (CIB Tőkevédett Alapok és a határozatlan futamidejű alapok közül a következőek: CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-Európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Balance Alapok Alapja, CIB Euró Balance Alapok Alapja, CIB Kötvény Plusz Alap, CIB Relax Alap, CIB Euró Relax Alap) vagy,

 

-       a CIB Bankon keresztül jegyezhető állampapírok (Kamatozó Kincstárjegy, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény) vagy,

-       Eurizon EasyFund befektetési alapok.

 

Közös feltételek, melyek mind a CIB Aranybetétre, mind a CIB Ezüstbetétre vonatkoznak:

A betét lekötésére és a kapcsolódó értékpapír vásárlási, jegyzési megbízás megadására a CIB Bank Zrt. Bankfiókjaiban és CIB24 telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség.

Amennyiben a befektetési termék rész euró devizanemben denominált, abban az esetben a befektetés forint értéke az adott napi CIB Bank által meghatározott deviza középárfolyamon kerül kiszámításra.

Amennyiben a befektetési terméket a betét futamideje alatt az ügyfél visszaváltja, értékesíti, azt más értékpapír számlavezetőhöz transzferálja, illetve a befektetési termék megvásárlására, jegyzésére vonatkozó megbízását az ügyfél a teljesítést megelőzően visszavonja, abban az esetben a CIB Banknak joga van a lekötött betét kamatát a mindenkor hatályos nem akciós CIB Classic betét kamatra módosítani a betét teljes futamidejére.

Az betétlekötés feltételeként meghatározott értékpapír megvásárlására, jegyzésére vonatkozó tranzakcióra a megbízást a betételhelyezés napján kell megadni.

A betét eseti vagy megújuló betétként is leköthető. Megújuló betétlekötés esetén a betét az első kamatperiódust követő kamatperiódusokban az azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betétek kamataival kamatozik tovább.

A betétlekötés, valamint annak feltételeként megvásárolt, illetve jegyzett értékpapírok ellenértéke nem származhat a betétlekötés időpontja előtt 30 napon belül visszaváltott, vagy értékesített, a termék keretein belül megvásárolható, jegyezhető értékpapírokból.

A betétek lekötéséhez feltételként a betétlekötés napján megvásárlásra kerülő, illetve jegyzett értékpapírok mindenkori teljesítménye a megtakarítás egészének várható alakulását kedvező és kedvezőtlen irányban egyaránt befolyásolhatja, ezért kérjük, a befektetési eszközökkel kapcsolatos kockázati tényezőket olvassa el a befektetési eszközök tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, ismertetőjében. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu illetve www.cibalap.hu internetes oldalaikon tesszük elérhetővé. Az állampapírok ismertetője és nyilvános ajánlattétele a www.akk.hu oldalon elérhető. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok tájékoztatója, kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni.NEM AKCIÓS LEKÖTÖTT BETÉTI KAMATOK:

(a leköthető minimum összeg 100.000 Ft )

 

Lekötési idő

CIB Classic betét

1 millió Ft alatt

1 és 5 millió Ft között

5 millió Ft felett

Éves kamat1

EBKM

1 hónap

0,01%

0,01%

2 hónap

0,01%

0,01%

3 hónap

0,01%

0,01%

6 hónap

0,01%

0,01%

12 hónap

0,01%

0,01%

18 hónap

0,01%

0,01%

Jelen kamattájékoztató a devizabelföldi magánszemélyek illetve az egyéni vállalkozók bankszámláira vonatkozó, mindenkori Kondíciós listákkal együtt érvényes. Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott mértékig biztosítottak.

 

A betéti szerződés részletes leírását a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Betétekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazza.

A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja.

1. A bank lekötött betétei esetében a kamatot a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos év alapulvételével állapítja meg, az EBKM megegyezik a táblázatban közölt éves kamat értékével.

 


Tájékoztató adatok a CIB befektetési alapok elmúlt időszakbeli teljesítményéről

2015/11/23-ig elért hozamok az alap indulásától számított évesített hozam évesített hozamok naptári évre számított évesített hozamok
12 hónap 60 hónap 2014 2013 2012 2011 2010
Likviditási, pénzpiaci alapok:    
         
CIB Hozamvédett Betét Alap 5,18% 0,90% 3,74% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71%
CIB Pénzpiaci Alap 6,35% 1,14% 3,81% 1,70% 7,40% 7,40% 4,49% 4,57%
Kötvényalapok:                
CIB Kincsem Kötvény Alap 8,12% 2,66% 8,05% 10,18% 8,10% 21,67% -0,14% 5,36%
Vegyes alap:                
CIB Algoritmus Alapok Alapja 0,69% -1,63% - -0,54% 0,43% 6,35% - -
Részvényalapok:                
CIB Közép-európai Részvény Alap 3,89% -3,78% -1,32% -1,38% -4,89% 16,76% -16,72% 15,92%
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 2,98% 7,51% 9,25% -1,17% 24,69% 13,32% -6,33% 9,62%
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja -0,57% -8,18% -1,57% 3,75% -3,77% 16,00% -17,49% 16,99%
CIB Indexkövető Részvény Alap 3,80% 30,14% -1,14% -12,35% -0,16% 2,97% -22,21% -1,85%
Nyersanyagalap:                
CIB Nyersanyag Alapok Alapja -5,30% -25,34% -7,69% -25,10% -5,56% 4,29% -0,95% 10,93%

 

- = Még nem létező hozamadat.

Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek, úgy mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. A hozamok bemutatására a BAMOSZ vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. Az alapok hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt.

CIB Világmárkák Származtatott Alapja forintban és euróban

Fókuszban a világ vezető márkái

  • Részesedés hat, világszinten erős márkanevekkel rendelkező vállalat teljesítményéből
  • 95%-os árfolyamvédelem a befektetési jegyek névértékére a futamidő végén
  • Belátható időtávú befektetés


Érdekel!