EnglishAAA

CIB Duó Megtakarítás

Ismerje meg a CIB Duó Megtakarítást, mely a bankbetétek és a befektetések tulajdonságait ötvözve nyújt magasabb betéti kamatot és kedvező hozamlehetőséget!

Akár 5%-os kamatot (EBKM: 5%) biztosítunk a betéti részre 2 hónapos futamidőre!

Érdekel!

FORINT KAMATTÁJÉKOZTATÓ

Magánszemélyek és egyéni vállalkozók forint lekötött betéteire vonatkozóan

Érvényben 2015. április 20-tól


CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét

(a leköthető minimum összeg 100.000 Ft)

 

Lekötési idő

CIB Classic betét

Összes kamat

Éves kamat

EBKM

5 év

  12,50 %

2,50 %

2,38 %

3 év

6,00 %

2,00 %

  1,96 %

 

A fenti betéteket kamatadómentesen is elhelyezheti CIB Maraton Takarékszámlán. Részletek a CIB Maraton Takarékszámla Kondíciós listájában és az Ügyféltájékoztatójában.


LEKÖTÖTT BETÉTI AKCIÓK!

CIB Classic betét lekötési akciók:

(a leköthető minimum összeg 100.000 Ft )

 

Lekötési idő

CIB Classic betét

CIB Elektronikus betét

Bankfiókban, CIB24-en és CIB Internet Bankon keresztül köthető le

Kizárólag CIB Internet Bankon keresztül köthető le

Éves kamat 1

EBKM

Éves kamat 1

EBKM

12 hónap

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

6 hónap 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

3 hónap

0,80 %

0,80 %

0,80 %

0,80 %

 

A promóciós kamat csak az újonnan lekötött betétekre érvényes. A betétlekötés eredeti időtartamával automatikusan meghosszabbodó betét nem minősül újonnan lekötött betétnek. Az akciós kamatperiódust követően a betétek az azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betétek kamataival kamatoznak tovább.

Kedvezmény nélküli EBKM: 3 hónapos lekötés esetén 0,25% / 6 hónapos lekötés esetén 0,25% / 12 hónapos lekötés esetén 0,25% 


 

CIB Duó Megtakarítás: CIB Aranybetét és CIB Ezüstbetét

 

CIB Aranybetét

CIB Ezüstbetét

Leköthető minimum összeg (a betéti rész esetében)

100.000 Forint

Lekötési idő

2 hónap

Éves kamat

Az első kamatperiódusban.

5,00% (EBKM: 5,00%)

4,00% (EBKM: 4,00%)

 

Az ajánlat másik elemét képező állampapírok, illetve befektetési alapok hozama változó lehet. A befektetési alapok hozama az alapokban lévő befektetési eszközök hozamától függ. Az alapok múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. Az állampapírok lejárat előtti értékesítése esetén elérhető hozam akár jelentősen elmaradhat a lejáratig való tartással realizálható hozamtól, illetve akár veszteséggel is járhat.

Éves kamat, megújuló lekötés esetén az első kamatperiódust követő kamatperiódusokban

A mindenkor hatályos azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betét kamata, mely 0,25% (EBKM: 0,25%)

Betétlekötés feltétele

Legalább a betétben elhelyezett összeg kétszereséért vásárolni, vagy jegyezni a meghatározott befektetési termékek* valamelyikéből.

Legalább a betétben elhelyezett összeggel megegyező összegben vásárolni, vagy jegyezni a meghatározott befektetési termékek* valamelyikéből.


 

*Választható befektetési termékek:

-       CIB befektetési alapok (CIB Tőkevédett Alapok és a határozatlan futamidejű alapok közül a következőek: CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-Európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Balance Alap, CIB Kötvény Plusz Alap) vagy,

-       a CIB Bankon keresztül jegyezhető állampapírok (Kamatozó Kincstárjegy, Prémium Magyar Államkötvény, Bónusz Magyar Államkötvény) vagy,

-       Eurizon EasyFund befektetési alapok.

 

Közös feltételek, melyek mind a CIB Aranybetétre, mind a CIB Ezüstbetétre vonatkoznak:

A betét lekötésére és a kapcsolódó értékpapír vásárlási, jegyzési megbízás megadására a CIB Bank Zrt. Bankfiókjaiban és CIB24 telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség.

Amennyiben a befektetési termék rész euró devizanemben denominált, abban az esetben a befektetés forint értéke az adott napi CIB Bank által meghatározott deviza középárfolyamon kerül kiszámításra.

Amennyiben a befektetési terméket a betét futamideje alatt az ügyfél visszaváltja, értékesíti, azt más értékpapír számlavezetőhöz transzferálja, illetve a befektetési termék megvásárlására, jegyzésére vonatkozó megbízását az ügyfél a teljesítést megelőzően visszavonja, abban az esetben a CIB Banknak joga van a lekötött betét kamatát a mindenkor hatályos nem akciós CIB Classic betét kamatra módosítani a betét teljes futamidejére.

Az betétlekötés feltételeként meghatározott értékpapír megvásárlására, jegyzésére vonatkozó tranzakcióra a megbízást a betételhelyezés napján kell megadni.

A betét eseti vagy megújuló betétként is leköthető. Megújuló betétlekötés esetén a betét az első kamatperiódust követő kamatperiódusokban az azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betétek kamataival kamatozik tovább.

A betétlekötés, valamint annak feltételeként megvásárolt, illetve jegyzett értékpapírok ellenértéke nem származhat a betétlekötés időpontja előtt 30 napon belül visszaváltott, vagy értékesített, a termék keretein belül megvásárolható, jegyezhető értékpapírokból.

A betétek lekötéséhez feltételként a betétlekötés napján megvásárlásra kerülő, illetve jegyzett értékpapírok mindenkori teljesítménye a megtakarítás egészének várható alakulását kedvező és kedvezőtlen irányban egyaránt befolyásolhatja, ezért kérjük, a befektetési eszközökkel kapcsolatos kockázati tényezőket olvassa el a befektetési eszközök tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, ismertetőjében. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu illetve www.cibalap.hu internetes oldalaikon tesszük elérhetővé. Az állampapírok ismertetője és nyilvános ajánlattétele a www.akk.hu oldalon elérhető. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok tájékoztatója, kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökről, az ügyletről és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni.

 


NEM AKCIÓS LEKÖTÖTT BETÉTI KAMATOK:

(a leköthető minimum összeg 100.000 Ft )

 

Lekötési idő

CIB Classic betét

1 millió Ft alatt

1 és 5 millió Ft között

5 millió Ft felett

Éves kamat1

EBKM

1 hónap

0,25%

0,25%

2 hónap

0,25%

0,25%

3 hónap

0,25%

0,25%

6 hónap

0,25%

0,25%

12 hónap

0,25%

0,25%

18 hónap

0,25%

0,25%

Jelen kamattájékoztató a devizabelföldi magánszemélyek illetve az egyéni vállalkozók bankszámláira vonatkozó, mindenkori Kondíciós listákkal együtt érvényes. Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott mértékig biztosítottak.

 

A betéti szerződés részletes leírását a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Betétekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazza.

A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja.

1. A bank lekötött betétei esetében a kamatot a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos év alapulvételével állapítja meg, az EBKM megegyezik a táblázatban közölt éves kamat értékével.

 


Tájékoztató adatok a CIB befektetési alapok elmúlt időszakbeli teljesítményéről

2015/04/20-ig elért hozamok az alap indulásától számított évesített hozam évesített hozamok naptári évre számított évesített hozamok
12 hónap 60 hónap 2014 2013 2012 2011 2010
Likviditási, pénzpiaci alapok:    
         
CIB Hozamvédett Betét Alap 5,45% 1,41% 4,20% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71%
CIB Pénzpiaci Alap 6,55% 1,22% 4,07% 1,70% 7,40% 7,40% 4,49% 4,57%
Kötvényalapok:                
CIB Kincsem Kötvény Alap 8,34% 10,34% 7,47% 10,18% 8,10% 21,67% -0,14% 5,36%
Vegyes alap:                
CIB Algoritmus Alapok Alapja 1,78% 3,22% - -0,54% 0,43% 6,35% - -
Részvényalapok:                
CIB Közép-európai Részvény Alap 4,73% 6,08% 0,95% -1,38% -4,89% 16,76% -16,72% 15,92%
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 3,12% 11,82% 9,03% -1,17% 24,69% 13,32% -6,33% 9,62%
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja 1,51% 10,68% 2,87% 3,75% -3,77% 16,00% -17,49% 16,99%
CIB Indexkövető Részvény Alap 3,39% 18,76% -4,36% -12,35% -0,16% 2,97% -22,21% -1,85%
Nyersanyagalap:                
CIB Nyersanyag Alapok Alapja -3,82% -26,24% -4,06% -25,10% -5,56% 4,29% -0,95% 10,93%

 

- = Még nem létező hozamadat.

Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison). A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek, úgy mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. A hozamok bemutatására a BAMOSZ vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére nézve. Az alapok hozamadatai magyar forintban kerülnek megállapításra, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja az alap által elért eredményt.

CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja forintban és euróban

Hajtson magasabb hozamra!

  • Részesedés 10 közismert, piacvezető autóipari vállalat teljesítményéből
  • 100% tőkevédelem a befektetési jegyek névértékére a futamidő végén
  • A Tartós Befektetési Számlákhoz igazodó futamidejű befektetés (5 év 5 hónap)


Érdekel!